Stand van zaken

Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft de Europese Unie (EU) verlaten op 31 januari 2020 (middernacht Nederlandse tijd). Nu geldt een overgangsperiode tot en met 31 december 2020. In deze periode moet het VK zich houden aan alle EU-regels en wetten. Voor burgers en bedrijven verandert er vrijwel niets. Na de overgangsperiode komen er veranderingen, met of zonder akkoord over de nieuwe relatie.

Overgangsperiode na goedkeuring akkoord

Het VK heeft de EU verlaten op 31 januari 2020 om middernacht Nederlandse tijd (23:00 uur GMT).  Nu geldt een overgangsperiode, tot en met 31 december 2020. In deze periode gelden alle EU-regels en wetten voor het VK. Voor burgers en bedrijven verandert er in deze periode bijna niets. Ze hebben dan meer tijd om zich voor te bereiden op de nieuwe afspraken die de EU en het VK gaan maken na 31 december 2020.

Het VK en de EU bereikten op 17 oktober 2019 een akkoord over de voorwaarden voor het vertrek van het VK uit de EU (Brexit). En over een overgangsperiode tot en met 31 december 2020.

Er komt geen verlenging van de overgangsperiode. Het VK heeft gezegd dat het geen verlenging wil. Die mogelijkheid was er wel, zo staat in het terugtrekkingsakkoord. Het VK en de EU hadden de verlenging dan voor 1 juli 2020 samen moeten afspreken.
Lees het terugtrekkingsakkoord van het VK van 12 november op de website Eur-lex van de Europese Unie.

Nieuwe relatie EU en VK

De EU en het VK onderhandelen tijdens de overgangsperiode verder over hun nieuwe relatie. Zij spreken dan bijvoorbeeld af hoe ondernemers na de overgangsperiode zaken kunnen doen in en met het VK. Ook gaan zij onderhandelen over samenwerking op het gebied van veiligheid.

Meer duidelijkheid over de nieuwe relatie is er pas als de onderhandelingen voorbij zijn. Dat is aan het eind van de overgangsperiode. De nieuwe afspraken moeten ingaan na de overgangsperiode die afloopt op 31 december 2020. De EU-landen moeten deze nieuwe afspraken eerst goedkeuren. Lukt het de VK en de EU niet om afspraken te maken? Dan komt er toch een no-deal Brexit. Die zal dan aan het eind van de overgangsperiode plaatsvinden.

In ieder geval verandert de relatie van de VK met de EU. Er komen bijvoorbeeld controles en meer administratie aan de grens van het VK en de EU. Zo moet u aangifte doen als u goederen invoert of uitvoert.

Wat betekent dit voor u?

Om aardappelen en zaaizaden naar een derde land te mogen exporteren moeten de desbetreffende producten voldoen aan de landeneisen. Deze zijn op dit moment nog niet bekend voor het VK. Op het moment dat er meer bekend is zullen wij u hierover informeren. Daarnaast moet er bij de export van aardappelen en of zaaizaden een fytosanitair certificaat worden aangevraagd. Het aanvragen van een fytosanitair certificaat doet u via E-certNL. Bekijk onze pagina Partijkeuring en exportcertificering voor meer informatie over de werkwijze rondom export. Met de kennis die we op dit moment hebben is import van pootaardappelen vanuit het VK niet meer mogelijk als het een derde land wordt.

Meer informatie

Bekijk de websites van de RijksoverheidBrexitLoket.nl/Agro en de Brexitpagina van de NVWA voor de laatste informatie over de Brexit.

Daarnaast is er ook de Brexit Impact Scan die u aan de hand van een aantal vragen laat zien hoe groot de gevolgen van de Brexit voor uw bedrijf kunnen zijn. Met deze informatie kunt u zelf een afweging maken of u actie moet ondernemen.