De veldkeuring start in de eerste helft van juni na de opkomst van het gewas. De NAK-keurmeesters keuren de pootaardappelen op ziekten en afwijkingen. Tijdens het groeiseizoen wordt een perceel gemiddeld drie keer beoordeeld. U kunt uw keuringsresultaten per perceel inzien op het Klantportaal. Als u het niet eens bent met een keuringsuitslag dan kunt u een extra- of een herkeuring aanvragen.

Bekijk hier de tarieven voor de veldkeuring.

Totstandkoming ontheffing virusonderzoek

Op basis van de volgende factoren stelt de vaste commissie voor pootaardappelen de ontheffingsdata voor virusonderzoek vast:

  • De infectiedruk wordt bepaald aan de hand van de omvang van bladluisvluchten. Deze worden geregistreerd met behulp van zuigvallen en vangbakken, die dagelijks worden afgetapt.
  • Aan de hand van het 5-jarig gemiddelde van de resultaten van het virusonderzoek zijn de aardappelrassen ingedeeld in drie nacontrolegroepen (PA-05, bijlage A) op basis van de vatbaarheid voor Y-virus.
  • De rijpingstoestand van de pootaardappelen

De ontheffingsdata worden via circulaires en deze site bekend gemaakt.

Ontheffing van virusonderzoek

  • voor de klassen (E), A en B van nacontrolegroepen 1 en 2 als het loof op de vastgestelde ontheffingsdatum dood is
  • voor de klassen A en B van de BPR-rassen. Dit zijn rassen die nog niet op de rassenlijst staan
  • voor de klassen E, A en B van nacontrolegroep 3
  • pootgoed voor eigen gebruik

Ontheffing van virusonderzoek geldt niet in onderstaande gevallen

  • voor de klassen PB, S en SE
  • als er in de veldkeuring primair is gevonden
  • zonder symptomen

Na loofvernietiging wordt scherp gelet op eventuele hergroei. Hergroei is zeer vatbaar voor virusinfecties.