Voortgang veldkeuring week 28

90% van de percelen heeft een eerste keuring gehad en ruim 30% inmiddels ook al een tweede keuring. Het verlagingspercentage ligt met 5,91% iets hoger dan het voorgaande jaar. Inmiddels hebben 534 percelen toestemming loofvernietiging. Tot 15-7 (week 28) % verlaagd % afgekeurd gebied ha 2024 2023 2022 2024 2023 2022 Noord I     (kleigronden) 14.638 5,8…

Lees verder!

Voortgang veldkeuring week 27

​De veldkeuring verloopt voorspoedig maar de verschillen in gewasontwikkeling lopen enorm uiteen. Ruim driekwart van de percelen is voor de 1e keer gekeurd. Een deel hiervan heeft zelfs al een tweede of derde keurig gehad. Inmiddels hebben 153 percelen toestemming voor loofvernietiging gekregen. Stand tot 8-7(week 27) % verlaagd % afgekeurd gebied ha 2024 2023…

Lees verder!

Controle op aardappelopslagplanten

De afgelopen weken zien we een hoge Phytophthora-druk in aardappelgewassen en gunstige weersomstandigheden voor de ontwikkeling van Phytophthora. De NAK voert in opdracht van de NVWA-controles uit op de aanwezigheid van Phytophtora-haarden in gewassen. Naast Phytophthora-haarden kunnen ook aardappelopslagplanten een bron zijn van verspreiding van Phytophthora. Daarnaast kan het aardappelcystenaaltje zich vermeerderen in aardappelopslag. Vanaf…

Lees verder!

Aangiftecijfers pootaardappelen

Het areaal pootaardappelen 2024 dat is aangegeven voor de keuring is 38.503 ha. Dit betekent een daling van ruim 200 ha ten opzichte van het areaal in 2023. De top 5 rassen in de aangifte zijn: Fontane (5.749 ha) Agria (2.877 ha) Spunta (2.828 ha) Innovator (2.035 ha) Arizona (1.568 ha) Het aangegeven areaal PB/S is…

Lees verder!

Internationale Dag van de Aardappel

Vandaag vieren we de Internationale Dag van de Aardappel! Veelzijdig, gezond en duurzaam; de aardappel is een superfood! Deze speciale dag brengt ministers, experts en gemeenschappen wereldwijd samen in Rome om de vitale rol van de aardappel te benadrukken. En dat is niet zonder reden, want de aardappel is een gewas van wereldwijde betekenis. Door…

Lees verder!

Controle op knolcyperus

Vanaf 1 juni wordt er weer actief gecontroleerd op de aanwezigheid van knolcyperus in gewassen. Knolcyperus is een hardnekkig onkruid dat in landbouwgewassen en tuinbouwgewassen grote schade kan veroorzaken. Om de vermeerdering en verspreiding van knolcyperus te voorkomen, zijn voor telers verbodsbepalingen, maatregelen en (overige) verplichtingen opgenomen in de regeling Plantgezondheid. Hiermee worden problemen bij…

Lees verder!

Controle op Phytophthora-haarden

De infectiedruk van Phytopthora is dit jaar hoog en de weersomstandigheden voor de ontwikkeling van Phytophthora zijn gunstig. U bent wettelijk verplicht Phytophthora in het gewas tijdig te bestrijden, zodat er geen Phytophthora-haarden in aardappelpercelen ontstaan. In opdracht van de NVWA voert de NAK controles uit op de aanwezigheid van Phytophthora-haarden om verspreiding van de…

Lees verder!

Uitstel sluitingsdatum aangifte pootaardappelen

Door het natte voorjaar hebben de werkzaamheden op het land vertraging opgelopen. Om deze reden is de sluitingsdatum van de aangifte voor pootaardappelen verplaatst. Voor de pootaardappelen is de sluitingsdatum van de aangifte een week verschoven, naar woensdag 29 mei 2024 Weet u al op welke kavels u wat gaat poten? Onderneem dan zo snel…

Lees verder!