Start controle op afvalhopen 2024

Aadappelafvalhopen zijn vooral in het begin van het seizoen een belangrijke potentiële besmettingsbron voor de verspreiding van de Phytophthora. Vanaf 15 april bent u daarom wettelijk verplicht aardappelafvalhopen af te dekken. In opdracht van de NVWA voert de NAK controles uit op het juist afdekken van afvalhopen. Vorig jaar zijn 770 controles uitgevoerd. In 6%…

Lees verder!

Teeltvoorschriften bietenvergeling

Vergelingsziekte bij bieten veroorzaakt kwaliteits- en opbrengstschade bij de bietenteelt. De oorzaak is een virus dat wordt verspreid door bladluizen. Het virus overwintert in bietenopslag, zaadbieten en bieten die als voorraad worden bewaard (bv. om te vervoederen). Het betreft suiker- voeder- en rode bieten. Via het groene blad dat zich in het voorjaar op deze…

Lees verder!

Aangifte pootaardappelen

De applicatie Aangifte is weer beschikbaar voor de aangifte van uw pootaardappelen. U heeft tot en met vrijdag 17 mei 2024 de tijd om uw aangifte aan ons door te geven. Via de starttegel Aardappelen kunt u naar de tegel Aangifte. U heeft voor het opgeven van uw pootaardappelen uw onderzoeksverklaringen en herkomstbewijzen/certificaten nodig. Sinds vorig jaar dient u als ATR-teler deze documenten ook aan te leveren. De handleiding…

Lees verder!

Besluit vaste commissie pootaardappelen van de NAK

Op 19 maart 2024 besprak de vaste commissie voor pootaardappelen het ingediende wijzigingsvoorstel Optisch lezen. Tijdens de telersvergaderingen is aangegeven dat het onderwerp Optisch lezen nog besproken zou worden door de vaste commissie pootaardappelen om duidelijkheid te hebben voor seizoen 2024. In het proces naar het besluit toe zijn er verschillende bijeenkomsten geweest met afgevaardigden…

Lees verder!

Afdekken afvalhopen

Aardappelafvalhopen zijn vooral in het begin van het seizoen een belangrijke potentiële besmettingsbron voor de verspreiding van de Phytophthora. Vanaf 15 april bent u wettelijk verplicht aardappelafvalhopen af te dekken. Gezien het vroege voorjaar is het verstandig om te zorgen dat afvalhopen nu al afgedekt zijn en hiermee niet te wachten tot 15 april. Meer…

Lees verder!

Jaarverslag 2023 online

​Voor de NAK is 2023 een belangrijk en bijzonder jaar geweest waarbij eerdere initiatieven om de sturing en governance van de organisatie te verbeteren de eerste resultaten opleverden, zoals onder andere de aanstelling van een tweehoofdige directie. Daarnaast werd dit jaar duidelijk hoe sterk de weersomstandigheden en beleidsveranderingen in de sector de planning en uitvoering…

Lees verder!

Regeling Vroegrooi 2024

Volgens de huidige regelgeving is de teelt van aardappelen mogelijk volgens een vruchtwisseling van tenminste 1:3. Voor consumptie-aardappelen kan een ontheffing worden verkregen, indien u deelneemt aan de ‘Vroegrooiregeling’. Indien de aardappelen tijdig worden gerooid, mag op een perceel 1:2 worden geteeld (in bijzondere gevallen 1:1). De datum waarvoor de aardappelen gerooid moeten zijn, is…

Lees verder!

Ontheffing vruchtwisseling 2024

Volgens de huidige regelgeving is de teelt van aardappelen mogelijk volgens een vruchtwisseling van tenminste 1:3. In een aantal gevallen kan voor de teelt van consumptie- en zetmeelaardappelen een ontheffing worden verkregen: 1. Vers Land Als een perceel ten minste 8 jaar aaneengesloten niet is gebruikt voor de teelt van AM-waardplanten (Solanaceae), bestaat de mogelijkheid…

Lees verder!

Terugblik NAK-telersvergadering 2024

De NAK kijkt terug op een serie mooie telersvergaderingen. Er zijn tijdens de verschillende bijeenkomsten fijne gesprekken en goede discussies geweest. Zowel tijdens de vergadering zelf als bij het drankje aan de bar daarna. De laatste telersvergadering vond plaats in de vorm van een webinar. Heeft u interesse om deze nog eens terug te kijken…

Lees verder!