NAK-telersvergaderingen 2022 online

Door de huidige coronamaatregelen is er besloten om de NAK-telersvergaderingen ook in 2022 online te houden. Deze vergaderingen beginnen om 19.30 uur en staan gepland op: Dinsdag 18 januari          : Midden      : Flevoland, Noord-Holland (inclusief Texel) Woensdag 19 januari      : Zuid            : Zeeland, Zuid-Holland, Brabant, Limburg, Achterhoek Donderdag 20 januari     : Noord         : Friesland, Groningen,…

Lees verder!

Nieuwe opzet aardappelselectiecursus

Ook in 2022 organiseert de NAK weer de aardappelselectiecursus, omdat de belangstelling hiervoor onverminderd groot blijft. De cursus bestond tot op heden altijd uit twee theoriedagen in het voorjaar en enkele praktijklessen met een examen in de zomer. Wat verandert er vanaf 2022? Vanaf 2022 is de theorie gesplitst in een verplicht en een facultatief deel. De eerste theoriedag is een verplicht…

Lees verder!

Besluiten van de vaste commissie zaaizaden – 17 november 2021

Op 17 november jl. heeft de vaste commissie de volgende besluiten genomen over de wijzigingsvoorstellen.   Mogelijkheid certificering bij overschrijding norm stuifbrand in veldkeuring Japanse haver Percelen van Japanse haver, die niet voldoen aan de normen voor stuifbrand in de veldkeuring, kunnen voorwaardelijk worden goedgekeurd met de mogelijkheid van certificering van CZ-partijen. De voorwaarden hiervoor…

Lees verder!

Cursus aardappelveredeling

De drie regionale aardappelkwekers verenigingen (AKV’s) bieden de cursus Aardappelveredeling in 2022 opnieuw aan. Naast diverse aspecten rond de veredeling en ras-introductie maken de teelttechnische onderwerpen (bodem, bemesting en ziekten en gebreken) onderdeel uit van het cursuspakket. Meer informatie lees je hier.

Lees verder!

Herregistratie landbouwrassen nodig na 10 jaar

De Raad voor plantenrassen heeft een herregistratie voor groente- en landbouwrassen ingevoerd. Deze herregistratie gaat van start in 2022. Hieronder een toelichting van de Raad. Herregistratie is een wettelijke taak die de Raad voor plantenrassen vanaf 2022 actief gaat uitvoeren. De registratie van groente- en landbouwrassen loopt volgens de wet na tien jaar af. De…

Lees verder!

Besluiten van de vaste commissie pootaardappelen – 10 november 2021

Op 10 november jl. heeft de vaste commissie de ingediende wijzigingsvoorstellen besproken en is gekomen tot besluitvorming. Hieronder een overzicht. Gewicht opgeven bij rooimelding Om de afnemer het vertrouwen te laten houden in het Nederlands pootgoed en indirect daarmee het NAK-certificaat, is het van groot belang meer inzicht te hebben in de hoeveelheden pootgoed per…

Lees verder!

Aardappel nacontrole loopt ten einde

De aardappel nacontrole is voor het grootste deel afgerond, meer dan 95% van de monsters zijn bemonsterd en rond de 90% van de uitslagen zijn bekend. Alle monsters die op voorraad stonden zijn in week 44 het lab opgegaan en de verwerking is nu afhankelijk van wat er nog bemonsterd kan worden. De capaciteit van…

Lees verder!

Meloidogyne toetsing op consumptie- en zetmeelaardappelen

Op verzoek van de sector is het nu ook mogelijk om consumptie- en zetmeelaardappelen, die geteeld worden op een Mcf-besmet (Meloidogyne Chitwoodi & Fallax) gewasperceel, te laten toetsen op het vrij zijn van Mcf. Daarvoor heeft de NAK een aanvraagformulier beschikbaar met daarin ook de voorwaarden. Dit formulier kunt u opvragen bij de Klantenservice. Sinds…

Lees verder!

Voortgang nacontrole week 41 2021

We zijn nu over de helft van de nacontrole en integrale toetsing van het pootgoed. Het aantal verwerkte bruin- en ringrot monsters neemt snel toe en we lopen hiermee voor op de afgelopen twee jaar. Voor het totaal aantal verwerkte monsters lopen we al snel in op de aantallen van 2018 en 2019. Het verlagingspercentage…

Lees verder!