Voortgang AM-onderzoek per 1 mei

Per 1 mei is er 56.312 hectare voor AM-grondonderzoek aangevraagd. Dit is op dit moment al meer dan het totaal van seizoen 2015-2016 waar er 54.502 hecatere voor AM-grondonderzoek is opgegeven. We zien een trend dat het aantal aanvragen daalt en het gemiddelde aantal hectares per aanvraag stijgt. Vanaf seizoen 2012-2013 tot en met seizoen 2016-2017…

Lees verder!

Certificeringscijfers pootaardappelen en zaaizaden per mei 2017

De certificeringscijfers voor pootaardappelen en zaaizaden per mei 2017 staan bij statistieken. We zien dat de certificering van het pootgoed met 1.099.405 ton hoger ligt dan de 1.080.373 ton in dezelfde periode vorig jaar. Bij de zaaizaden zijn er per soort kleine verschillen te zien. Er is iets minder wintertarwe en zomergerst gecertificeerd en we zien een…

Lees verder!

NAK start controle op afdekken afvalhopen –

Nu de eerste aardappelen in de vroege teeltgebieden boven komen, start de NAK op 8 mei met de controle op het afdekken van afvalhopen. De NAK voert deze controle uit in opdracht van de NVWA. Bij het aantreffen van groene aardappelplanten wordt eerst een waarschuwing gegeven. Wanneer hier geen actie op wordt ondernomen, zal de…

Lees verder!

Het NAK-jaarverslag 2016 is uit

In het verslagjaar bereikten we onder andere een innovatieve mijlpaal met de komst van een nieuwe spoelmachine voor het AM-grondonderzoeksproces. Benieuwd wat er nog meer bij en rondom de NAK is gebeurd? We nemen u mee van kwartaal tot kwartaal. Naast de financiële overzichten, staan alle seizoenstatistieken voor pootaardappelen, zaaizaden en AM-grondonderzoek voor u uitgelicht.…

Lees verder!

Normstelling Erwinia klasse E

De vaste commissie voor pootaardappelen besloot op 12 april de norm voor Erwinia in de klasse E aan te passen. De tolerantie wordt vanaf dit seizoen één Erwinia plant per hectare in alle keuringen. Het is een minimale aanpassing, die logisch aansluit op de huidige norm, namelijk één plant in de eerste keuring. De vaste…

Lees verder!

Certificeringscijfers pootaardappelen en zaaizaden per april 2017

De certificeringscijfers voor pootaardappelen en zaaizaden per april 2017 staan bij statistieken. We zien dat de certificering van het pootgoed met 935.178 ton iets hoger ligt dan de 888.817 ton in dezelfde periode vorig jaar. Bij de zaaizaden zijn er per soort kleine verschillen te zien. Er is iets minder wintertarwe en zomergerst gecertificeerd en we…

Lees verder!

Vertraging bezorging NAK-certificaten

Door een technisch mankement bij TNT Innight zijn de zendingen van de NAK-certificaten die op 29-3-2017 besteld zijn, vertraagd. De zending van certificaten zullen vannacht aan u worden aangeboden. Voor vragen kunt u contact opnemen met onze klantenservice via 0900-0625. Excuus voor het eventuele ongemak.   

Lees verder!

Normstelling B en E

De vaste commissie voor pootaardappelen besprak op 22 maart de opties voor een structurele oplossing voor de B-norm problematiek. Dit als gevolg van het groeischeur debat in december. De commissie besloot twee opties verder uit te werken:    – Beperkte aanpassing van de huidige B-normen voor cosmetische aspecten, zoals groeischeuren. – Een aparte categorie B…

Lees verder!

NAK organiseert mini-symposium over Erwinia

Deze week organiseert de NAK opnieuw een mini-symposium, dit keer over Erwinia: Alles wat we weten over Erwinia,… en hoe nu verder?  Dit symposium is tot stand gekomen in samenspraak met LTO en NAO. Tijdens dit symposium peilen we de visie van handel/kweker, telers, afnemers en onderzoekers op het Erwinia vraagstuk en discussiëren we over…

Lees verder!