Aanvullende stap PotatoPol stimuleren certificering Hygiëneprotocol

PotatoPol heeft besloten een aanvullende stap te zetten om de certificering van pootaardappelbedrijven voor het PCC Hygiëneprotocol Ringrot te stimuleren. Gecertificeerde pootgoedtelers zagen eerder een verlaging van hun basis eigen risico van 10% naar 7,5% op geclaimde ringrotschades. Met ingang van het teeltseizoen 2017 vermindert hun basis eigen risico naar 5%. Niet-gecertificeerde pootgoedtelers houden een…

Lees verder!

Sanctiebeleid Hygiëneprotocol Ringrot

Met ingang van het nieuwe pootgoedseizoen 2017/2018 heeft de Pootgoed Contact Commissie, PCC, een sanctiebeleid met betrekking tot het Hygiëneprotocol vastgesteld. Hiermee verdwijnt de vrijblijvendheid en wordt er bij het constateren van een tekortkoming een sanctie opgelegd. Een teler of bewerker die niet voldoet aan de voorschriften van het PCC Hygiëneprotocol Ringrot en geen of niet…

Lees verder!

Aanmelden voor cursus Determinatie en veldkeuring grassen

De NAK organiseert in de derde week van mei een cursus determinatie grassen. U kunt zich nu aanmelden voor deze cursus. De cursus is interessant voor grassenselecteurs of medewerkers van graszaadbedrijven die betrokken zijn bij de selectie of keuring van graszaad. Tijdens de cursus leert u onder andere verschillende grassoorten determineren en rasonzuiverheden herkennen, zodat u na…

Lees verder!

Voortgang certificering pootgoed per 1 maart

De hoeveelheid gecertificeerd pootgoed per 1 maart is 710.557 ton en ligt daarmee voor op voorgaande jaren. De voorjaarslevering is nu ook op gang gekomen. De kwaliteit van het pootgoed is over het algemeen goed. Beschadigingen en droogrot blijven echter wel de aandacht vragen. We zien met name wat meer partijen met droogrot. Hiervoor geldt…

Lees verder!

Aangifte pootaardappelen woensdag 8 maart van start

Vanaf woensdag 8 maart start de aangifteperiode voor uw pootgoedpercelen voor dit jaar. Aangifte doet u weer via het het NAK-Loket. Probeert u alvast in te loggen met uw nieuwe inloggegevens die u medio december 2016 van ons heeft ontvangen.  Telers ontvangen halverwege april informatie over de gewijzigde regelgeving en actuele aandachtspunten bij de aangifte.…

Lees verder!

Schoning en certificering zaailijnzaad bijna afgerond

Bij het zaailijnzaad zijn de schoning en certificering in de eindfase beland. Het areaal vlas voor zaaizaad schommelt in Nederland de laatste jaren rond de 1.800 ha. De teelt vindt voornamelijk in Zeeland plaats. Het meeste Nederlandse zaaizaad wordt naar België en Frankrijk, de belangrijkste vlaslanden, geëxporteerd. We zien dat de zaadopbrengst dit jaar aanzienlijk…

Lees verder!

NAK geeft PCR-cursus aan groep internationale cursisten

Deze week werd bij de NAK de PCR-cursus Diagnostics of Potato Pathogens using high throughput molecular methods gegeven aan een groep van acht internationale cursisten. De groep cursisten varieerde van analisten tot aan eigenaren van laboratoria. De cursisten kwamen vanuit o.a. Rusland, Verenigde Staten, Noorwegen, Polen en Turkije.  Tijdens deze driedaagse cursus leren de deelnemers hoe een PCR-toets moet…

Lees verder!

Cursus bemonstering zaaizaden goed verlopen

Deze week startte het examen van de cursus bemonstering zaaizaden. De cursus is door 5 mensen gevolgd. Zij zijn allen geslaagd voor het praktijkexamen. Van harte gefeliciteerd! Deze cursus wordt in twee dagen gegeven en bestaat uit een theorie en praktijk gedeelte. Bij aanvang van de cursus, dit jaar op 24 januari, werd uitgelegd wat de…

Lees verder!

Samenvatting stellingen telersvergadering 2017

Hieronder treft u een samenvatting aan van de mening van de telers over de stellingen die behandeld zijn in de 13 telersvergaderingen die in de periode van 16 januari tot en met 26 januari zijn gehouden. De telersvergaderingen zijn bezocht door 850 personen, waarvan ruim 700 teler is. Een kanttekening moet bij deze samenvatting  worden…

Lees verder!