Aardappelselectiecursus 2017 van start

Deze week is de aardappelselectiecursus 2017 van start gegaan met de eerste theoretische bijeenkomsten. Er zijn dit jaar 52 personen deelnemers aan de cursus. De cursus bestaat uit twee dagdelen theorie in Emmeloord en drie dagedelen praktijk in de regio. Tijdens het praktijkgedeelte leer je de meest voorkomende rassen en zieke planten te herkennen. De…

Lees verder!

Telersvergaderingen 2017- bent u ook van de partij?

Het is weer zo ver, de telersvergaderingen gaan volgende week beginnen. Op maandag 16 januari trappen we af in Espel. Ook dit jaar hebben we weer interessante onderwerpen op de agenda staan en hopen we met u in gesprek te kunnen gaan over onder andere Brusselse regelgeving, de Erwinia-toets en normstelling E, normstelling voor klasse…

Lees verder!

Aangifte van de nieuwe EU-klassen

De aangifte voor keuring in 2017 vindt plaats volgens de classificatie op basis van de nieuwe EU-klassen. Zie hiervoor onderstaand schema. Er is géén verschil meer tussen aangekocht en eigen pootgoed. Als voorbeeld: een eigen of aangekochte PB3 krijgt de maximale klasse PB4 in de keuring. De 5-jarige stam is vervallen. Een PB4 (4-jarige stam)…

Lees verder!

Achtergrondinformatie norm groeischeuren

Naar aanleiding van (binnengekomen) reacties uit de sector na de aanpassing van de norm voor groeischeuren, wil de NAK hier graag op reageren met achtergrondinformatie over het besluit. Hiermee hopen we in de telersvergaderingen de discussie te kunnen voeren op inhoudelijke gronden, los van alle emoties die het besluit in december opriep.

NAK verruimt norm voor beschadiging zomergerst

Op verzoek van de zaaizaadsector (Plantum) besloot de vaste commissie voor zaaizaden van de NAK de kwaliteitsnorm voor beschadiging voor zomergerst tijdelijk voor oogst 2016 te verruimen van 10% tot maximaal 30%. In een groot deel van de partijen zomergerst komen zodanig veel naaktzadige korrels voor, dat dit afkeuring tot gevolg heeft. Dit zou kunnen leiden…

Lees verder!

Normstelling blauw

Een drietal handelsfirma’s diende op 7 december bij de vaste commissie voor pootaardappelen van de NAK een verzoek in voor aanpassing van de normen voor ‘blauw’. Nader onderzoek wees uit dat er onvoldoende draagvlak is voor dit voorstel. De indieners hebben hun voorstel op 14 december ingetrokken. Betrokkenen vinden het beter om eerst de discussie…

Lees verder!

Nacontrole pootaardappelen – alle onderzoeken uitgevoerd

De nacontrole-onderzoeken op pootaardappelen zijn afgerond. De NAK heeft in totaal nu 3,9 miljoen knollen onderzocht. Klik op de grafiek voor een vergroting.     Het voorlopige verlagingspercentage is op dit moment 7,8%. De resultaten van heronderzoeken kunnen dit cijfer nog beïnvloeden. De NAK verwacht deze onderzoeken voor het einde van het jaar afgerond te…

Lees verder!

NAK-plus

De discussie rond groeischeuren is voor de NAK aanleiding voor een versnelde uitwerking van een NAK-plus systeem. Hiermee kan de sector flexibeler inspelen op calamiteiten, zoals groeischeuren of rooibeschadigingen. In een NAK-plus systeem zijn de minimum NAK-normen de basis. Dat kunnen lagere normen zijn dan de huidige, bijvoorbeeld voor cosmetische aspecten (zoals groeischeuren, groen, inwendige…

Lees verder!

Aanpassing norm groeischeuren klasse B

De vaste commissie voor pootaardappelen van de NAK besloot op 7 december de norm voor groeischeuren voor de klasse B te versoepelen. Voor deze klasse geldt vanaf dit moment 1,5 cm als maximale diepte van een groeischeur (dat was 0,5 cm). Ook pootgoed van hogere klassen kan op deze norm worden afgezet, maar dan als…

Lees verder!