Besluit wijzigingsvoorstellen zaaizaden

De vaste commissie zaaizaden nam de volgende besluiten over de wijzigingsvoorstellen. Vermelding van de samenstelling van mengsels op of bij de verpakking (indiener Plantum)Voor groenvoedergewassen blijft de mogelijkheid van het werken met gedeponeerde codes voor mengsels, waarbij de vermelding van de samenstelling niet verplicht is, bestaan. Voor mengsels van rassen van maïs moet, evenals voor…

Lees verder!

Groeischeuren

De vaste commissie besprak op 23 november een voorstel van de verwerkende industrie voor aanpassing van de norm voor groeischeuren. Het voorstel moet een oplossing bieden voor de tekort situatie van pootgoed voor frites rassen en het risico van een illegaal circuit verkleinen. De vaste commissie neemt op 7 december een definitief besluit, na raadpleging…

Lees verder!

Speerpunten Erwinia

De vaste commissie pootaardappelen stelde op 23 november de volgende speerpunten vast voor verdere uitwerking met sector. In aanstaande telersvergaderingen krijgen deze onderwerpen ruime aandacht. Risicogericht keuren op basis van de latentie toets laten we los. In plaats daarvan gaan we ‘laag risico’ percelen minder vaak keuren. We laten de nul-norm voor Erwinia in de…

Lees verder!

De NAK kijkt terug op een geslaagd mini-symposium

De NAK kijkt terug op een geslaagd mini-symposium. “Een mooi visitekaartje van de NAK als kenniscentrum en uitvoerder van het Nederlandse AM-beleid,” aldus Eric Casteleijn, directeur NAK. Tijdens dit symposium stonden kennis en de innovatieve ontwikkelingen van de NAK betreffende het nematodenonderzoek centraal. Sprekers van de WUR, Aeres Hogeschool en Irmato belichtten actuele onderwerpen én…

Lees verder!

Nacontrole-seizoen 2016 vlot verlopen

De bemonstering van pootaardappelen voor het nacontrole-seizoen is afgerond, in totaal zijn 3,8 miljoen knollen bemonsterd.  Ondanks dat het seizoen later op gang kwam is het nacontrole-seizoen vlot verlopen. Door gunstige rooiomstandgheden konden de NAK-monsternemers continue bemonsteren. Klik op onderstaande grafiek voor een vergroting. Van de bemonsterde knollen heeft de NAK tot nu toe 97%…

Lees verder!

Partijkeuring pootaardappelen – meer groeischeuren en exportnorm voor schurft

Geoogste partijen pootgoed van dit seizoen bevatten meer groeischeuren. Bekijk de normen die gelden voor groeischeuren. Hieronder een voorbeeld van deze norm.  Een aantal exportbestemmingen stelt strenge eisen aan het voorkomen van schurft in de partij. Knollen die niet aan de betreffende schurftschaal voldoen, mogen vanaf dit seizoen niet in de partij voorkomen. Bekijk hieronder beeldmateriaal van de NVWA,…

Lees verder!

Verlagingspercentage nacontrole pootaardappelen nu 8,2%

De nacontrole-onderzoeken van het pootgoed op virus is bijna ten einde. Op dit moment is 95% van de nacontrole-onderzoeken afgerond en is 98% van het totaal te onderzoeken aantal knollen ontvangen, dit zijn ruim 17.500 monsters. Hiervan heeft de NAK nu 16.000 monsters onderzocht.  De NAK loopt 2.500 onderzochte monsters voor ten opzichte van voorgaande jaren. Klik…

Lees verder!

Cursus Aardappelveredeling 2017

De drie regionale aardappelkwekersverenigingen bieden, in samenwerking met het Louis Bolk Instituut, in 2017 weer de cursus Aardappelveredeling aan voor kwekers. De cursus bestaat uit vier theoriemiddagen op 26 januari en 2, 9 en 16 februari 2017 van 13.00-17.00 uur. Data voor twee proefveldavonden in juli worden t.z.t. bekend gemaakt.  Bekijk de flyer >> 

Lees verder!

Meld je aan voor de aardappelselectiecursus 2017

De NAK gaat in 2017 weer twee aardappelselectiecursussen organiseren. Wil je rassen en zieke aardappelplanten kunnen herkennen? Wil je weten hoe de NAK werkt aan de kwaliteit van het pootgoed binnen het laboratorium? Of wil je puur je kennis opfrissen? Meld je dan aan voor de aardappelselectiecursus.