Definitieve data telersvergaderingen 2017

De definitieve data van de telersvergaderingen 2017 zijn bekend.  Alle telersvergaderingen starten om 20.00 uur. Graag verwelkomen wij u op een van deze dagen.   Data in week 3  Plaats  Locatie  Maandag 16 januari  Espel  De Ducdalf  Dinsdag 17 januari  Wehe-den Hoorn  Schierstee  Woensdag 18 januari  Axel  Cultureel Centrum De Halle  Woensdag 18 januari  Schagen  Slothotel…

Lees verder!

Nacontroleseizoen in afrondende fase

Het nacontroleseizoen is vlot verlopen en zit in de afrondende fase. De NAK heeft inmiddels 94% van het totaal aantal te onderzoeken aardappelknollen bemonsterd en hiervan is 85% onderzocht (3,1 miljoen knollen). De verwachting is dat volgende week 95% van alle nacontrole-onderzoeken is afgerond. Klik op de grafiek voor een vergroting.    Het verlagingspercentage is…

Lees verder!

Wijzigingsvoorstellen pootaardappelen en zaaizaden

De adviesraad en de vaste commissie voor zaaizaden en pootaardappelen bespreken in oktober en november de volgende wijzigingsvoorstellen. Wijzigingsvoorstellen voor zaaizaden Vermelding van de samenstelling van mengsels op of bij de verpakking (indiener Plantum) Plantum wil de vermelding van de samenstelling verplicht stellen en opnemen in de NAK-regels, ook als gebruik gemaakt wordt van gedeponeerde…

Lees verder!

77% van het totaal aantal te onderzoeken knollen ontvangen

Het verlagingspercentage is ten opzichte van vorige week gedaald en is nu 8,7%. Dit betreft 63,7% van de te onderzoeken oppervlakte.  De NAK heeft 77% van het totaal aantal te onderzoeken knollen ontvangen en inmiddels zijn er 2,3 miljoen knollen onderzocht. Het totaal aantal ontvangen aardappelmonsters ligt op 14.653. Betreft de voortgang van de afgeronde…

Lees verder!

Voorlopige data telersvergaderingen 2017

Noteert u ook alvast de voorlopige data van de telersvergaderingen 2017 in uw agenda? In de loop van november maken wij de definitieve data aan u bekend.  Alle telersvergaderingen starten om 20.00 uur.  Data in week 3  Plaats en locatie  Maandag 16 januari  Espel: De Ducdalf  Dinsdag 17 januari  Wehe-den Hoorn: Schierstee  Woensdag 18 januari…

Lees verder!

Voortgang schoningsanalyse zaaizaden

De NAK heeft tot nu toe 2.259 C-analyse-monsters ontvangen. Het eerste voorbericht van deze monsters met de vochtuitslag is verstuurd. Van de ontvangen monsters zijn nu ook 1.300 monsters onderzocht op zuiverheid. Hiervan is het 2e voorbericht verstuurd. Verder is van 226 monsters na afronding van het kiemkrachtonderzoek het eind-attest verstuurd. Hieronder de gemiddelde uitslagen van…

Lees verder!

ISTA-accreditatie van de NAK verlengd

ISTA heeft de accreditatie voor kwaliteitstoetsen op zaaizaden van de NAK opnieuw verlengd met 3 jaar.  De NAK mag dus de komende 3 jaar weer ISTA-attesten afgeven voor de zaaizaadonderzoeken. De scope van de accreditatie kunt u bekijken op de website van de ISTA.    

Lees verder!

Nacontrole 2016 – bemonstering over de helft

Er zijn nu 2,3 miljoen knollen bemonsterd. Dit is 53% van het totaal te onderzoeken aantal knollen. Hiervan heeft het laboratorium tot nu toe 35% onderzocht. Hieronder ziet u de voortgang van het aantal afgeronde nacontrole onderzoeken in vergelijking met voorgaande jaren. Klik op de grafiek voor een vergroting.   Het verlagingspercentage is ten opzichte…

Lees verder!