Nacontrole draait weer volop

De NAK draait met maximale capaciteit om de monsters voor het nacontrole-onderzoek te verwerken. Er zijn nu 7.166 monsters (1.433.200 knollen) ontvangen. Dit is 33% van het totaal te onderzoeken aantal knollen. Hiervan heeft het laboratorium tot nu toe 18% onderzocht.  Onderstaande grafiek laat de voortgang van het aantal afgeronde nacontrole-onderzoeken in vergelijking met voorgaande jaren…

Lees verder!

Voortgang nacontrole 2016 – monstername verloopt goed

De bemonstering voor de nacontrole van het pootgoed verloopt goed. De weersomstandigheden zorgen ervoor dat er volop gerooid kan worden. De NAK verwacht de komende periode maximaal te kunnen bemonsteren. De NAK heeft nu 5.180 monsters (1.036.000 knollen) ontvangen. Dit is 23% van het totaal te onderzoeken aantal knollen. Hiervan heeft de NAK tot nu…

Lees verder!

Imazalil op pootgoedpartijen

Door wijziging van het gebruiksvoorschrift voor Imazalil mogen aardappelen die hiermee behandeld zijn niet meer afgezet worden als consumptieaardappelen of veevoer. Dit heeft gevolgen voor de nacontrolemonsters die na onderzoek worden afgevoerd naar de vlokkenindustrie of afgezet worden als veevoer. De NAK doet een dringend beroep op telers om bij de keurmeester aan te geven…

Lees verder!

Partijen voor vroege export? Meld uw rooidatum

De verwachting is dat de nacontroleresultaten tijdig beschikbaar zijn voor de vroege export. Wel komen er door het mooie weer meer partijen beschikbaar voor monstername dan het quotum toelaat. De handelshuizen gaan daarom sturen op bemonsteringssnelheden en op basis hiervan kijken welke monsters het eerst genomen moeten worden. Daarom is het melden van de rooidatum van…

Lees verder!

Enquête over classificatie van schadelijk organismen

De EPPO, European and Mediterranean Plant Protection Organization, voert in opdracht van de Europese Commissie een project uit om tot een advies te komen over de classificatie van schadelijke organismen die nu in de verkeersrichtlijnen staan. Onderdeel van het project is een enquête die naar alle landen en Europese sectororganisaties wordt uitgezet. Voor input vanuit Nederland…

Lees verder!

Nacontrole van start bij de NAK

De NAK is sinds twee weken bezig met de nacontrole-onderzoeken voor pootaardappelen. Inmiddels is er 10% van het geschatte aantal monsters (22.500) bemonsterd. Er wordt volop bemonsterd door de monsternemers van de NAK. De weersomstandigheden lijken de komende week nog gunstig, zodat er volop gerooid kan worden. De eerste bruinrot- en ringrot-onderzoeken zijn afgerond en ook de…

Lees verder!