Telersvergaderingen 2016

De definitieve data van de telersvergaderingen 2016 zijn bekend. We hopen u net als afgelopen jaar weer in grote aantallen te mogen ontvangen, dus noteer onderstaande data alvast in uw agenda.     Schema telersvergaderingen 2016  Dag  Datum  Plaats  Locatie  Tijd  Maandag  18 januari  Espel  De Ducdalf  20.00 uur  Dinsdag  19 januari  Wehe- den Hoorn  Schierstee…

Lees verder!

Voortgang nacontrole 2015 – bemonstering loopt ten einde

De bemonstering van pootaardappelen voor de nacontrole op virus loopt ten einde, 92% van het totaal te onderzoeken knollen zijn inmiddels ontvangen. Dit zijn ruim 17.500 monsters (3,2 miljoen knollen). Hiervan is tot nu toe 77% onderzocht. Ondanks de late start van het nacontroleseizoen ligt het aantal afgeronde onderzoeken nu nagenoeg gelijk aan vorig jaar.…

Lees verder!

Wijzigingsvoorstellen keuringsregels pootaardappelen

De adviesraad en de vaste commissie voor pootaardappelen bespreken in november twee wijzigingsvoorstellen voor de keuring van pootaardappelen. Het eerste voorstel gaat over de keuring van stammen:  – De vrijstelling van keuring van jonge stammen blijft ongewijzigd. – Vanaf oogst 2016 is afzet als klasse PB 1 t/m 4 alleen mogelijk als de stam gekeurd…

Lees verder!

Aantal teeltverboden door knolcyperus stijgt

Dit jaar zijn er meer nieuwe teeltverboden opgelegd in vergelijking met voorgaande jaren. Ook zijn er dit jaar minder teeltverboden opgeheven, waardoor het totale aantal teeltverboden verder stijgt. De controles hebben dit jaar onder goede omstandigheden plaats gevonden.   Momenteel worden de laatste teeltverboden gecontroleerd op de aanwezigheid van knolcyperus. De verwachting is dat dit…

Lees verder!

Kamerbrief Keuring en Toezicht EZ

Vrijdag 16 oktober heeft Staatssecretaris Dijksma de Tweede Kamer geïnformeerd over de herinrichting van het systeem van keuring en toezicht. In de brief worden vergaande hervormingen aangekondigd voor de vleeskeuring. De NAK verwacht dat de gevolgen voor fytosanitaire keuring beperkt zullen zijn. In de kamerbrief wordt aangekondigd dat de vleeskeuring weer onder de overheid wordt…

Lees verder!

Wijzigingsvoorstellen van keuringsregels zaaizaden

Er zijn twee wijzigingsvoorstellen met betrekking tot keuringsregels van zaaizaden ingediend.  Het eerste voorstel betreft de introductie van het leveranciersetiket voor kleinverpakking EG-B, tot maximaal 10 kg, voor partijen en mengsels voor niet-voeder doeleinden. Er bestaat al een leveranciersetiket voor kleinverpakking EG-A voor niet-voedermengsels van grassen tot 2 kg. Het voordeel van het leveranciersetiket is…

Lees verder!

Recordaantal grondmonsters genomen voor AM-onderzoek

Afgelopen week is er een inhaalslag gemaakt in de bemonstering voor de AM-grondonderzoeken, dit was mogelijk door de droge weersomstandigheden. In één week tijd zijn er ongeveer 10.000 grondmonsters binnengekomen. Wilt u ook uw perceel voor AM-onderzoek laten bemonsteren? Het tijdstip van bemonsteren heeft geen invloed op het vinden van een eventuele AM-besmetting. Vraag uw AM-onderzoek aan via…

Lees verder!

Realisatie restitutieregeling afbouw eigen vermogen

De restitutieregeling die dit voorjaar is ingegaan om het eigen vermogen van de NAK af te bouwen is afgerond. Begin juli hebben alle betrokken relaties die hiervoor in aanmerking kwamen een creditnota ontvangen. Inmiddels zijn, op een aantal uitzonderingen na, alle uitbetalingen verricht of heeft verrekening plaatsgevonden met andere nog openstaande facturen. In het voorjaar werd besloten…

Lees verder!