Nacontrole-overleg tussen NAK en bedrijfsleven

Vrijdagochtend is het jaarlijkse overleg geweest tussen de NAK en het bedrijfsleven over de voortgang van de nacontrole. Er zijn afspraken gemaakt over de prioritering bij de monstername vanwege de vertraagde oogst door de weersomstandigheden. Daarnaast is met de handel gesproken over de wederzijdse ervaring met de uitslagen van het Erwinia-onderzoek 2014 en de correlatie…

Lees verder!

Client Export nu ook voor consumptieaardappelen

De NAK organiseert in samenwerking met de NAO instructiebijeenomsten voor bewerkers en exporteurs van consumptieaardappelen ter introductie van Client Export. Na afronding van een succesvolle pilot bij vier bedrijven gaan we met ingang van oogst 2015 volledig over naar Client Export voor de opmaak van fytosanitaire certificaten voor consumptieaardappelen.   Met deze overgang realiseren we een…

Lees verder!

Voortgang nacontrole pootgoed 2015

De NAK is drie weken geleden gestart met de nacontrole van pootaardappelen. Inmiddels is er 6% bemonsterd van het totaal verwachte aantal monsters van 22.000. Door de aanhoudende regenbuien van de afgelopen weken, wordt er door het hele land minder gerooid. Hierdoor is het nog niet mogelijk om volop te bemonsteren. Hieronder een indruk van de…

Lees verder!

Nacontrole op virus 2015

Standaard aanvullend virusonderzoek bij 4 reacties positief Met ingang van dit jaar wordt bij een monstergrootte van 200 knollen een aanvullend virusonderzoek uitgevoerd als 4 van de 4 reacties positief zijn bevonden. Hiermee kan de definitieve klasse beter worden vastgesteld. Er vindt geen aanvullend onderzoek plaats als 1, 2 of 3 reacties van de 4 positief…

Lees verder!

Een terugblik op afgelopen bladluisseizoen

We hebben dit seizoen minder virus overdragende bladluizen gevangen ten opzicht van vorig seizoen. Dit is deels te verklaren door de weersomstandigheden van afgelopen maanden. De lichtblauwe lijn in onderstaande grafieken geeft de landelijke trend van dit jaar weer. Deze ligt duidelijk lager dan het voorgaande jaar. De grafieken hebben betrekking op de drie zuigvallen…

Lees verder!

Verloop veldkeuring – stand per 17 augustus

Het landelijke verlagingspercentage is gestegen naar 12,8%. Tot nu toe is 2% afgekeurd. De laatste week komt er meer primair virus voor.  De veldkeuring is voor drie kwart van het areaal afgerond. Dit is de laatste stand van de veldkeuring die wordt gepubliceerd. In onderstaande grafiek ziet u het landelijke verlagingspercentage over de afgelopen drie…

Lees verder!