Besluiten van de vaste commissie pootaardappelen – 10 november 2021

Op 10 november jl. heeft de vaste commissie de ingediende wijzigingsvoorstellen besproken en is gekomen tot besluitvorming. Hieronder een overzicht. Gewicht opgeven bij rooimelding Om de afnemer het vertrouwen te laten houden in het Nederlands pootgoed en indirect daarmee het NAK-certificaat, is het van groot belang meer inzicht te hebben in de hoeveelheden pootgoed per…

Lees verder!

Aardappel nacontrole loopt ten einde

De aardappel nacontrole is voor het grootste deel afgerond, meer dan 95% van de monsters zijn bemonsterd en rond de 90% van de uitslagen zijn bekend. Alle monsters die op voorraad stonden zijn in week 44 het lab opgegaan en de verwerking is nu afhankelijk van wat er nog bemonsterd kan worden. De capaciteit van…

Lees verder!

Meloidogyne toetsing op consumptie- en zetmeelaardappelen

Op verzoek van de sector is het nu ook mogelijk om consumptie- en zetmeelaardappelen, die geteeld worden op een Mcf-besmet (Meloidogyne Chitwoodi & Fallax) gewasperceel, te laten toetsen op het vrij zijn van Mcf. Daarvoor heeft de NAK een aanvraagformulier beschikbaar met daarin ook de voorwaarden. Dit formulier kunt u opvragen bij de Klantenservice. Sinds…

Lees verder!

Voortgang nacontrole week 41 2021

We zijn nu over de helft van de nacontrole en integrale toetsing van het pootgoed. Het aantal verwerkte bruin- en ringrot monsters neemt snel toe en we lopen hiermee voor op de afgelopen twee jaar. Voor het totaal aantal verwerkte monsters lopen we al snel in op de aantallen van 2018 en 2019. Het verlagingspercentage…

Lees verder!

Pootgoedteelt onder gaasdoek

​​Vanweg​e de extreme luizendruk, de toenemende virusdruk en de veranderingen in het gewasbeschermingsmiddelenbeleid is de sector op zoek naar alternatieven om hoogwaardig pootgoed virusvrij te kunnen telen. Een mogelijke oplossing ligt bij de teelt van pootgoed onder gaasdoek. Bij deze teelt wordt er na het poten en frezen een gaasdoek over de aardappelruggen heen gelegd.…

Lees verder!

Voortgang nacontrole week 40 – 2021

De nacontrole is weer in volle gang. Net als andere jaren begonnen half augustus de eerste monsters binnen te komen en nam begin september het aantal verwerkte monsters snel toe. Het laboratorium heeft voor dit jaar extra maatregelen genomen voor meer capaciteit. Een voorbeeld hiervan is het uitbreiden van het laboratorium waar de aardappelen gesneden…

Lees verder!

Uitslag kiemkracht granen later door kiemrust

​Dit jaar is de uitslag van kiemkracht granen later bekend dan u gewend bent. Er is gebleken dat de kiemkracht van granen erg laag is. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door erg sterke kiemrust. Wij proberen de sterke kiemrust te doorbreken met het gebruik van GA3 en door narijpen (het laten rusten van het zaad bij…

Lees verder!

Voortgang veldkeuring week 31

​​Het verlagingspercentage ligt met 13,7% net iets onder het niveau van 2020, waarbij dit jaar bacterieziek nog steeds het grootste aandeel heeft in de verlagingen. Van bijna de helft van de percelen is het loof inmiddels vernietigd. oorzaak: 2021 2020 2019 bacterieziek 68% 37% 52% mozaiek 19% 54% 36% overig 13% 9% 12%​ Verlagingspercentag​e veldkeuring landelijk…

Lees verder!

Voortgang veldkeuring week 30

In de veldkeuring is de 2e keuring voor een belangrijk deel afgerond. Van ongeveer 4300 hectare is toestemming loofvernietiging gegeven en van 1100 hectare is het het loof vernietigd. oorzaak: 2021 2020 2019 bacterieziek 63% 56% 52% mozaiek 23% 34% 35% overig 14% 10% 13%​ Verlagingspercentag​e veldkeuring landelijk Percentage verlagingen en afkeuringen​​​​ stan​d tot 26/…

Lees verder!