Dienstverlening rondom feestdagen

Hierbij willen we u informeren over de aangepaste dienstverlening van de NAK tijdens de feestdagen in december.   Aangepaste openingstijden Dinsdag 15 december: in verband met de jaarlijkse kerstbijeenkomst op dinsdag 15 december, is de NAK gesloten vanaf 16:00 uur. voor noodgevallen is de NAK tussen 16:00 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via 0527-635422. Donderdag…

Lees verder!

Website: nieuwe lay-out

Zoals u kunt zien, hebben wij de website aangepast. De informatie is nog altijd beschikbaar, maar heeft in een aantal gevallen een nieuwe locatie gekregen. We hebben gekozen voor een vereenvoudiging van de menubalk. Daarnaast zijn een aantal onderwerpen, zoals tarieven en wet- en regelgeving, nu per dienst verdeeld. Kijk gerust rond. Weet u niet,…

Lees verder!

Website: anders maar toch hetzelfde

Vanaf maandag 7 december ziet de website er net iets anders uit. We hebben de informatie op de website opnieuw geordend. Er is inhoudelijk niets weggehaald of toegevoegd. De informatie is nog altijd beschikbaar, maar heeft in een aantal gevallen een nieuwe locatie gekregen. De wijzigingen zijn doorgevoerd om de website te vereenvoudigen. Bekijk vanaf…

Lees verder!

Besluiten vaste commissie

​Alle genoemde wijzigingen gaan in per teeltjaar 2021. Per seizoen zullen wij u nogmaals op de hoogte brengen van de wijzigingen in het proces. Aanpassing classificatietabel nacontrole De vaste commissie pootaardappelen heeft besloten dat de classificatietabel voor de nacontrole met ingang van oogst 2021 wordt aangepast. Hierdoor wordt de classificatie statistisch juister. Door de wijziging…

Lees verder!

Oriënterende keuring omgezet naar keuring met dubbele norm

Sinds 2014 geldt dat de 1e keuring een oriënterend karakter heeft voor virus (en raszuiverheid). Een perceel kan tijdens deze keuring niet verlaagd worden. Het aantal viruswaarnemingen is de laatste jaren toegenomen. Percelen met veel viruswaarnemingen hebben meer kans op verlaging in de nacontrole. Door afzien voor eigen gebruik komen niet alle percelen altijd in de…

Lees verder!

Uitstel telersvergaderingen

In de 2e en 3e week van januari vinden traditioneel de telersvergaderingen van de NAK plaats, die worden georganiseerd door de Adviesraad van de NAK. In verband met de Covid-19 situatie heeft de Adviesraad besloten om de telersvergaderingen niet in januari 2021 te laten plaatsvinden, maar op een later tijdstip in februari of maart. Begin…

Lees verder!

Voluntary samples can be submitted from week 46

Due to the COVID-19 pandemic, we are dealing with a reduced test capacity. The available capacity has largely been used to carry out legally required testing. This testing is almost finished, which means we can start testing voluntary potato tuber samples sooner than expected. From week 46 2020 onwards, it is possible to supply potato…

Lees verder!

Aanleveren van vrijwillige monsters vanaf week 46 mogelijk

Door de COVID-19 pandemie hebben we te maken met een verlaagde testcapaciteit. Deze capaciteit is grotendeels gebruikt voor het uitvoeren van de verplichte onderzoeken. Dankzij alle genomen maatregelen verlopen de verplichte onderzoeken voorspoedig en is het mogelijk om eerder dan verwacht het vrijwillig onderzoek op te starten. Vanaf week 46 2020 is het mogelijk om…

Lees verder!

Voortgang nacontrole week 43 2020

De nacontrole aardappelen loopt voorspoedig door. Al meer dan 2/3e van de monsters zijn genomen en meer dan 59% van de onderzoeken zijn afgerond. ​Doorlooptijden In eerdere berichten hebben we gemeld, dat uitslagen voor bruin- en ringrot vertraagd konden zijn. Het laboratorium heeft de achterstanden weg weten te werken en is helemaal bij. Het aantal monsters met…

Lees verder!