Extra aardappelselectiecursus toegevoegd

Er is nog een extra cursusgroep toegevoegd, omdat de huidige aardappelselectiecursus voor 2020 vol zit. Het theoriegedeelte wordt gehouden op 26 en 27 februari. Het praktijkgedeelte is vanaf medio juni 2020. U kunt zich voor de cursus aanmelden via het formulier op de pagina van de aardappelselectiecursus.

Lees verder!

Telersvergaderingen 2020 start 13 januari

​​​Wij nodigen u graag uit voor de telersvergaderingen van de NAK die op diverse locaties in het land worden gehouden. De data, locaties en sprekers staan hieronder vermeld. Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen: ➢ NAK-bak ➢ AM-aangifte ➢ Veilig werken ➢ Financiën ➢ Brussel ➢ Pootgoedfraude ➢ Virus ➢ Erwinia ➢…

Lees verder!

Dienstverlening rondom feestdagen

Hierbij willen we u informeren over de aangepaste dienstverlening van de NAK tijdens de feestdagen in december.   Aangepaste openingstijden: Dinsdag 17 december: in verband met de jaarlijkse kerstbijeenkomst op dinsdag 17 december, is de NAK gesloten vanaf 16:00 uur. voor noodgevallen is de NAK tussen 16:00 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via 0527-635422. Dinsdag…

Lees verder!

Cursus aardappelveredeling 2020

De drie aardappel kwekersvereningingen (AKV’s) bieden ook aankomend jaar in samenwerking met het Louis Bolk Instituut de cursus Aardappelveredeling aan voor kwekers. Er worden vier theoriemiddagen op donderdagen georganiseerd van 13.00 – 16.30 uur op: 23 januari – Introductie en context 30 januari – Theorie en praktijk 6 februari – Nieuwe veredelingstechnieken, hobbymatig kweken 13 februari…

Lees verder!

Laatste stand van zaken asbestonderzoek

Op 1 november informeerden wij dat er asbest is gevonden in de kas. Kort daarop is er een lucht- en stofonderzoek uitgevoerd en uit de resultaten bleek dat er geen asbest is aangetroffen. Bodemonderzoek Op 12 november is ook een bodemonderzoek uitgevoerd. Deze resultaten hebben wij nu binnen en ook daaruit blijkt dat er geen…

Lees verder!

Nacontrole loopt ten einde

Momenteel staat het verlagingspercentage op 36,6% in de nacontrole, dit is lager dan een aantal weken geleden, toen stond het op 37,7%. In vergelijking met vorig jaar is het aanzienlijk hoger, toen was er 25% verlaagd in de nacontrole. ​ De mogelijke oorzaken van dit hoge percentage is in een eerder bericht​ op 11 oktober al…

Lees verder!

Asbest gevonden in kas NAK

Recent is verzameld afval dat in de NAK-kas uit de grond omhoog kwam en uiterlijke kenmerken van asbest vertoonde, opgestuurd voor onderzoek. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat het om asbest gaat. In het rapport is aangegeven dat het asbest in hechtgebonden vorm is. Als asbest in deze staat niet wordt bewerkt of…

Lees verder!

Aanmelden voor aardappelselectiecursus 2020

Wilt u rassen en zieke aardappelplanten kunnen herkennen? Weten hoe de NAK werkt aan de kwaliteit van het pootgoed binnen het laboratorium? Of wilt u puur uw kennis opfrissen? Meld u dan aan voor de aardappelselectiecursus. Het is vanaf nu mogelijk om u op te geven voor de a​ardappelselectiecursussen van 2020. De theoriesessies zijn op…

Lees verder!