Doorlooptijden monsteronderzoek knollen

We merken dat er veel vragen zijn over doorlooptijden van monsteronderzoek. Met dit bericht hopen we u meer duidelijkheid te geven. Zoals bekend is, is de oogst dit jaar later gestart. Dat betekent dat ook de start van de monstername en daardoor het onderzoek op het laboratorium later op gang is gekomen. Naast dat er…

Lees verder!

Nieuwe meerjarenovereenkomst plantgezondheid getekend

Na een gedegen proces hebben afgelopen week 4 plantaardige keuringsdiensten (BKD, Naktuinbouw, KCB en de NAK), de NVWA en het ministerie van LNV een gezamenlijke meerjarenovereenkomst (MJO) getekend. Met elkaar werken wij aan een gedeeld doel, het beschermen van de plantgezondheid. Waarom een gezamenlijk MJO?  Het is en blijft van belang om afspraken vast te leggen zodat het…

Lees verder!

Bladluismonitoring 2023

Dit jaar zijn de vangbakken en zuigvallen in het gehele land vanaf begin mei afgetapt. De aftap van de vangbakken is vanaf 15 augustus stopgezet en de zuigvallen worden nog twee weken langer afgetapt. Bladluismonitoring Begin dit jaar is de nieuwe Bladluismonitoring geïntroduceerd voor de medewerkers van de NAK als ook voor klanten van de…

Lees verder!

Laatste voortgang veldkeuring week 33

​De veldkeuring loopt op zijn einde, dit is dan ook het laatste bericht over de voortgang van de veldkeuring. Van het pootgoedareaal is van ongeveer 65% het loof inmiddels vernietigd. De laatste weken zijn er zijn er nog veel percelen verlaagd. Het verlagingspercentage ligt met 15,3% net iets boven het niveau van 2021. ​Het grootste…

Lees verder!

Voortgang veldkeuring week 30

Het landelijke verlagingspercentage is in de afgelopen week uitgekomen op 10,7% en ligt nu hoger dan vorig jaar.  ​​Opvallend is het aandeel verlagingen dat wordt veroorzaakt door mozaiekvirus. Vooral de afgelopen weken wordt er veel primair virusziek  in het veld waargenomen.  Inmiddels is de tweede keuring voor circa 80% afgerond en is van circa 10% van…

Lees verder!

Voortgang veldkeuring week 28

De eerste keuring is zo goed als afgerond, en een deel van de percelen heeft ook al een tweede keuring gehad. Het verlagingspercentage van 4,41% ligt onder het niveau van de twee voorgaande jaren. In onderstaande grafiek is het percentage van verlagingen en afkeuringen weergegeven: stand tot 18/ 07 (week 28)​​​ % verlaagd % afgekeurd…

Lees verder!

Velddagen 2023

Vorige week zijn de NAK-velddagen gehouden bij het Proef-en Controlebedrijf in Tollebeek (3 juli), de Proefboerderij Kollumerwaard in Munnekezijl (4 juli) en de proefboerderij Rusthoeve in Colijnsplaat (5 juli). Na de ontvangst heette de voorzitter van de adviesraad, Peter Berghuis, de aanwezigen welkom. Daarna werd een presentatie verzorgd namens de directie door Arjan Kroon en…

Lees verder!

Wijzigingsvoorstellen keuring

Elk jaar is er de mogelijkheid om voorstellen in te dienen voor wijzigingen in de keuringsvoorschriften voor landbouwzaaizaden en pootaardappelen. Voor dit jaar kan dit tot uiterlijk 1 oktober 2023. Ingediende voorstellen worden, voorzien van een advies door het secretariaat van de NAK, verstuurd naar de sectororganisaties en de adviesraad van de NAK (oktober) en…

Lees verder!

Besluit ontheffingsdata 2023

Op 6 juli jl. heeft de vaste commissie pootaardappelen een besluit genomen over de ontheffingsdata. ​Dit voorjaar is een voorjaar van uitersten geweest. De aangifte sluitingsdatum is tweemaal verplaatst vanwege de weersomstandigheden. Ondanks dat op 14 juni jl. de veldkeuring officieel landelijk is gestart, hebben nog niet alle percelen een eerste keuring gehad. Daarnaast blijkt…

Lees verder!

Controle op aardappelopslagplanten

De NAK voert in opdracht van de NVWA  controles uit op aanwezigheid van aardappelopslagplanten, om de mogelijke verspreiding van Phytophthora en het aardappelcystenaaltje te voorkomen. Zorg ervoor dat u de bestrijding vanaf heden uitvoert om verdere schade en verspreiding te voorkomen. De bestrijdingsplicht is wettelijk bepaald in de Regeling plantgezondheid: Definitie Aardappelopslag (artikel 22 Regeling…

Lees verder!