Aangepaste levertijden van uw certificaten tijdens feestdagen

Op de volgende dagen is de NAK gesloten:  – dinsdag 5 mei i.v.m. Bevrijdingsdag– donderdag 14 mei i.v.m. Hemelvaartsdag– maandag 25 mei i.v.m. 2e Pinksterdag Houdt u er rekening mee dat eventueel genomen hormonsters voor het AM-onderzoek op deze dagen niet worden onderzocht. Denkt u bij het bestellen van uw certificaten om de aangepaste levertijden van…

Lees verder!

De NAK deelt kennis over AM-onderzoek in Kenia

Voor kennisdeling en onderzoek is een vakspecialist aardappelmoeheid (AM) van de NAK afgelopen week afgereisd naar Kenia. De aanleiding van dit bezoek was een vondst van AM. Naast algemene informatie over AM, kregen de Keniaanse onderzoekers ook een training in de AM-grondbemonstering en het laboratoriumonderzoek. In Kenia worden vaak twee keer per seizoen aardappelen geteeld.…

Lees verder!

Kwekersmateriaal en een ‘open rij’

Er zijn nieuwe regels opgenomen voor keuring en afzet van kwekersmateriaal in het NVWA-protocol PSTVd aardappelkweekmateriaal. Behalve voor kwekers zijn deze nieuwe regels ook van toepassing voor telers die kwekersmateriaal op hun bedrijf hebben. Dit kan aangifte voor ‘bedrijfsinspectie’ zijn, maar ook aangifte voor ‘reguliere’ keuring (als perceel). Het gaat in beide gevallen om rassen…

Lees verder!

NAK bereidt zich voor op AM-resistentietoetsingen

De NAK bereidt zich voor om vanaf volgend seizoen de officiële AM-resistentietoetsingen te gaan uitvoeren. Op dit moment voeren we deze toetsingen op kleine schaal uit om ervaring op te doen en om aan te tonen dat we dit goed kunnen uitvoeren. Als alles goed verloopt, gaat de NAK deze officiële AM-resistentietoetsingen vanaf volgend jaar…

Lees verder!

Keuring van ATR-pootgoed

Productie en keuring van ATR-pootgoed heeft tot nu toe plaatsgevonden volgens de NAK-keuringseisen en de voorwaarden van het Productschap Akkerbouw. De bepalingen van het Productschap Akkerbouw zijn dit jaar opgenomen in nationale wetgeving van het ministerie van EZ. De NAK hanteert de wettelijke eisen als voorwaarden voor de aangifte voor de keuring van ATR-pootgoed. Deze…

Lees verder!

Invoering EU-klassen

In 2016 vervangen de EU-pootgoedklassen de bestaande nationale klassen. Dit heeft de vaste commissie voor pootaardappelen op 25 maart besloten. Later dit jaar volgt een besluit over het moment van deze omzetting, bij de aangifte of bij de certificering van 2016. De sector kiest voor het basismodel van de EU, de simpelste variant. Dit bleek…

Lees verder!