Voortgang AM-grondonderzoeken

Bij de NAK is het momenteel druk op afdeling AM-grondonderzoek. Per dag worden er zo’n 300 grondmonsters meer verwerkt dan normaal. Het aantal grondmonsters dat per week verwerkt wordt ligt nu op ongeveer 5.000 per week, normaal ligt dit aantal op 3.500.   Veel telers vragen nu hun AM-grondonderzoek aan met de status versneld (onderzoeksresultaten…

Lees verder!

Bewaking PSTVd

In het NVWA protocol ’PSTVd aardappelkweekmateriaal’ zijn nieuwe regels opgenomen voor kweekbedrijven. Met deze regels moet kweekmateriaal gevrijwaard blijven van een besmetting van PSTVd (het aardappelspindelknolviroïde). Het protocol is het resultaat van intensief overleg tussen de NVWA, Plantum en de NAK, naar aanleiding van een PSTVd-besmetting in kweekmateriaal in 2014. De NAK zal de activiteiten…

Lees verder!

Blokkade aangifte gesneden pootgoed

Het gebruik van gesneden pootgoed voor de aardappelteelt is verboden. Een uitzondering hierop is de teelt van consumptie- en zetmeelaardappelen bij bedrijven waar géén regulier NAK-pootgoed wordt geteeld. Aangifte van gesneden pootgoed voor de pootgoedteelt (inclusief ATR) is daarom niet mogelijk. Meer informatie over gesneden pootgoed vindt u op de website van Productschap Akkerbouw.   Wordt er…

Lees verder!

Derogatie Frankrijk verlaagde kiemkracht zaaizaad vezelvlas verhoogd naar 3.800 ton

Frankrijk heeft in december 2014  toestemming gekregen om 2.500 ton zaaizaad van vezelvlas met een verlaagde kiemkracht (85 -91%) in het verkeer te brengen. Deze hoeveelheid is verhoogd naar 3.800 ton vanwege een hogere te verwachten inzaai in 2015,  bijstelling van ingecalculeerde importen vanuit andere landen (vooral Nederland) en de beschikbare hoeveelheden in Frankrijk. De totale…

Lees verder!

Start digitale aangifte aardappelen 2015

De digitale aangifte voor uw pootaardappelen via het NAK-Loket is nu voor u beschikbaar. Het is belangrijk dat u de aangifte voor de sluitingsdatum van 15 mei 2015 heeft gedaan. Uw aangifte kunt u digitaal via het NAK-Loket doen. Als u nog geen toegang heeft tot het NAK-Loket, dan kunt u dit aangeven bij onze klantenservice via 0900-0625 of…

Lees verder!

AM-bemonstering vertraagd in het zuiden

In het najaar van 2014 liepen we voor met de AM-grondbemonsteringen in vergelijking met andere jaren. Door late aanmeldingen voor het AM-grondonderzoek, vooral in het zuiden van het land, lopen momenteel de voorraden op. Er wordt extra capaciteit ingezet om de voorraden weg te kunnen werken. Ondanks de extra ingezette capaciteit kan het voorkomen dat u…

Lees verder!

Stamselecteurs bezorgd over 5-jarige stam

Op 24 en 25 februari organiseerde de NAK een tweetal bijeenkomsten met telers van traditionele stammen. In totaal waren 55 telers aanwezig. Het doel van deze bijeenkomsten was een gedachtewisseling over de huidige werkwijze voor de keuring van stammen en de toekomst van traditionele stamselectie. Na korte inleidingen over de huidige regelgeving, keuringsgegevens en de…

Lees verder!