Derogatie Frankrijk verlaagde kiemkracht zaaizaad vezelvlas verhoogd naar 3.800 ton

Frankrijk heeft in december 2014  toestemming gekregen om 2.500 ton zaaizaad van vezelvlas met een verlaagde kiemkracht (85 -91%) in het verkeer te brengen. Deze hoeveelheid is verhoogd naar 3.800 ton vanwege een hogere te verwachten inzaai in 2015,  bijstelling van ingecalculeerde importen vanuit andere landen (vooral Nederland) en de beschikbare hoeveelheden in Frankrijk. De totale…

Lees verder!

Start digitale aangifte aardappelen 2015

De digitale aangifte voor uw pootaardappelen via het NAK-Loket is nu voor u beschikbaar. Het is belangrijk dat u de aangifte voor de sluitingsdatum van 15 mei 2015 heeft gedaan. Uw aangifte kunt u digitaal via het NAK-Loket doen. Als u nog geen toegang heeft tot het NAK-Loket, dan kunt u dit aangeven bij onze klantenservice via 0900-0625 of…

Lees verder!

AM-bemonstering vertraagd in het zuiden

In het najaar van 2014 liepen we voor met de AM-grondbemonsteringen in vergelijking met andere jaren. Door late aanmeldingen voor het AM-grondonderzoek, vooral in het zuiden van het land, lopen momenteel de voorraden op. Er wordt extra capaciteit ingezet om de voorraden weg te kunnen werken. Ondanks de extra ingezette capaciteit kan het voorkomen dat u…

Lees verder!

Stamselecteurs bezorgd over 5-jarige stam

Op 24 en 25 februari organiseerde de NAK een tweetal bijeenkomsten met telers van traditionele stammen. In totaal waren 55 telers aanwezig. Het doel van deze bijeenkomsten was een gedachtewisseling over de huidige werkwijze voor de keuring van stammen en de toekomst van traditionele stamselectie. Na korte inleidingen over de huidige regelgeving, keuringsgegevens en de…

Lees verder!

Op verzoek telers een extra telersvergadering in Westerbork

Afgelopen woensdag 18 februari was er na een afwezigheid van twee jaar weer een telersvergadering belegd in het gebied Drenthe/Overijssel.  Deze extra vergadering was ingelast, omdat er vanuit dit gebied signalen kwamen dat hier behoefte aan was. De opkomst was boven verwachting groot. Een volle zaal (42 aanwezigen) had aandacht voor de vergadering.  Voorzitter van…

Lees verder!

Hygiëneprotocol Ringrot begint te leven

Op dit moment doen 1.217 telers en bewerkers mee aan het Hygiëneprotocol Ringrot. Dit protocol is in 2014 door de PCC (een samenwerkingsverband tussen de NAO en LTO) geïntroduceerd. De NAK is gevraagd op naleving van dit protocol toe te zien. Op basis van een aandachtspuntenlijst hebben keurmeesters met de meeste telers en bewerkers een…

Lees verder!

Bekijk nu ons cursusaanbod en meldt u aan

Wist u dat u bij de NAK cursussen kunt volgen? Op het gebied van zaaizaad- en pootaardappelonderzoek hebben wij verschillende onderwerpen die aan bod komen. Onze cursussen bestaan uit een theorie- en praktijkgedeelte. Graag attenderen wij u op twee cursussen die in mei en juni 2015 op het programma staan. Dit zijn de volgende cursussen:–…

Lees verder!