Controle op Phytophthorahaarden

​De NAK voert in opdracht van de NVWA  controles uit op phytophthorahaarden, om de verspreiding hiervan te voorkomen. Zorg ervoor dat u de bestrijding vanaf heden uitvoert om verdere schade en verspreiding te voorkomen. ​De bestrijdingsplicht is wettelijk bepaald in de Regeling plantgezondheid: Definitie Phytophthorahaard (artikel 21 Regeling plantgezondheid) 1.       Het is degene die een…

Lees verder!

Bestrijding wilde haver 2023

De NAK voert in opdracht van de NVWA  controles uit op wilde haver, om de verspreiding en vermeerdering hiervan te voorkomen. Zorg ervoor dat u de bestrijding/verwijdering vanaf heden uitvoert  om verdere schade en uitzaaien te voorkomen. Ondernemers zijn wettelijk verplicht wilde haverplanten te verwijderen en te vernietigen vóórdat het zaad begint uit te vallen,…

Lees verder!

Eerste statistieken veldkeuring week 25

​Ruim één derde van de percelen heeft inmiddels een eerste keuring gehad. Het verlagingspercentage ligt met 0,5% wat lager dan vorig jaar. 51% van de verlagingen heeft als oorzaak bacterieziek, 21% wordt veroorzaakt door virus en 28% door overige factoren zoals raszuiverheid en stand.   Stand tot 27/6  (week 25) % verlaagd ​% afgekeurd Gebied ha 2023…

Lees verder!

Aangiftecijfers pootaardappelen 2023

Het areaal pootaardappelen 2023 dat is aangegeven voor de keuring ligt met 38.776 ha wederom lager dan het jaar ervoor en betekent een daling van 6%. De top 5 rassen in de aangifte zijn Fontane (5.167 ha), Spunta (3.617 ha), Agria (2.601 ha), Innovator (1.999 ha) en Arizona (1.778 ha). Het aangegeven areaal PB/S is…

Lees verder!

Benoeming algemeen directeur

​Jan Duijsens algemeen directeur NAK  Ir. Jan Duijsens (62) is per 1 september 2023 door het bestuur van de NAK benoemd tot algemeen directeur. Jan Duijsens bekleedde diverse directie- en managementfuncties bij onder andere Aqualab Zuid (AQZ), Aqoun en BancTec. Jan is afgestudeerd aan de Landbouwuniversiteit Wageningen in Tuinbouwplantenteelt, Industriële Bedrijfskunde en Marktkunde en Marktonderzoek. Jan…

Lees verder!

Start controle op knolcyperus

Vanaf 1 juni wordt er weer actief gecontroleerd op de aanwezigheid van knolcyperus in gewassen. Knolcyperus is een hardnekkig onkruid dat in landbouwgewassen en tuinbouwgewassen grote schade kan veroorzaken. Om de vermeerdering en verspreiding van knolcyperus te voorkomen, zijn voor telers verbodsbepalingen, maatregelen en (overige) verplichtingen opgenomen in de regeling Plantgezondheid. Hiermee worden problemen bij…

Lees verder!

Sluitingsdatum aangifte verplaatst

Door de natte weersomstandigheden lopen de voorjaarswerkzaamheden vertraging op. Om deze reden is de sluitingsdatum van de aangifte voor pootaardappelen en zaaizaden verplaatst. Voor de pootaardappelen is de sluitingsdatum aangifte: 30 mei Voor de zaaizaden is de sluitingsdatum aangifte: 1 juni Om het proces voorspoedig te laten verlopen, willen we u vragen om de aangifte…

Lees verder!

Start aftap bladluizen 2023

Per 1 mei starten wij met het monitoren van de bladluissituatie. De eerste aftap vindt plaats op dinsdag 2 mei. De exacte locaties van de vangbakken en zuigvallen ziet u in de applicatie Bladluis online. ​Deze vindt u ook in het Klantportaal via de startpagina onder de tegel Aardappelen. In deze applicatie worden ook de dagelijkse resultaten van de vangsten genoteerd.

Nacontrole 2023 inclusief bladrol

Op 19 april 2023 besloot de vaste commissie pootaardappelen van de NAK het bladrolvirus in het verplichte virusonderzoek – de nacontrole – van 2023 integraal op te nemen naast de toetsing op het Y-virus. Dit besluit is genomen op basis van de NAK-surveyresultaten van de laatste jaren, signalen vanuit de praktijk en resultaten van vrijwillige…

Lees verder!

Tarieven 2023/2024

Zoals aangekondigd tijdens de telersavonden in januari heeft de NAK de tarieven voor het seizoen 2023/24 met gemiddeld 5% verhoogd. Om tarieven in lijn te houden met de daadwerkelijke kosten, zijn niet alle tarieven met hetzelfde percentage geïndexeerd. De nieuwe tarieven kunt u vinden via onderstaande links:   Tarieven aardappelen Tarieven grondonderzoek Tarieven zaaizaden Tarieven…

Lees verder!