Digitale aangifte per 1 maart weer beschikbaar

Vanaf 1 maart kunt u weer gebruik maken van het digitale aangifte programma op het NAK-Loket. Stammentelers kunnen dan al direct beginnen met het registreren van de stammen. Vorig jaar heeft u massaal digitaal aangifte gedaan, en dit jaar hopen we opnieuw op een succes. Hier kunt u de laatste informatie raadplegen over de digitale…

Lees verder!

Aangifte licentierassen pootaardappelen

De vaste commissie voor pootaardappelen en het bestuur van de NAK hebben besloten dat voor de aangifte van pootaardappelen, per 1 mei aanstaande, de volgende bepaling van kracht wordt. Op verzoek van de kweker of vertegenwoordiger zal de aangifte van zijn licentieras worden geweigerd. Het betreft hier de aangifte van pootgoed dat is bedoeld voor…

Lees verder!

Extra mogelijkheid aardappelselectiecursus

Vanwege grote belangstelling voor de aardappelselectiecursus heeft de NAK besloten om onder voorbehoud van voldoende deelnemers een extra cursusmogelijkheid aan te bieden. De theoriedagen zullen op 12 en 13 maart zijn. Mocht u hier belangstelling voor hebben meldt u zich dan zo snel mogelijk aan via het onderstaande aanmeldformulier. aanmeldingssform ASC maart 2013.pdf Kijk voor…

Lees verder!

Bemonstering AM vertraagd door weersomstandigheden

Door vorst en de natte weersomstandigheden in de afgelopen periode heeft er praktisch geen monstername AM plaats kunnen vinden. Hierdoor is de hoeveelheid te bemonsteren hectares op dit moment groter dan normaal. Voor een betrouwbare monstername is het noodzakelijk dat de percelen goed te belopen zijn. Dat wil zeggen niet te nat of pas geploegd.…

Lees verder!