Frequentie aftappen vangbakken en zuigvallen 2020

Vanaf 2 juni zijn de vangbakken geplaatst. Dit jaar zijn er 40 vangbakken over het land verspreid. In twee gebieden is dit jaar een extra vangbak geplaatst, hiermee blijft de luizenweergave voor het aantal pootgoedtelers in een gebied representatief. Frequentie aftappen De frequentie van het aftappen van de vangbakken wordt dit jaar door de maatregelen…

Lees verder!

Aangifte aardappelen lager dan in 2019

Het areaal pootaardappelen dat is aangegeven voor de keuring ligt met 41.849 ha iets onder het niveau van vorig jaar (-180ha). De top 5 rassen in de aangifte zijn Fontane (4.957ha), Spunta (4.272ha), Agria (2.673 ha), Innovator (2.321ha) en Arizona (1.354 ha). Areaal per provincie In de grafiek hieronder zijn de aangiftecijfers, per provincie, van…

Lees verder!

Aardappelafvalhopen

Begin mei is de NAK gestart met de jaarlijkse controle op de aardappelafvalhopen. In mei zijn er 750 controles uitgevoerd, waarbij in 107 gevallen een waarschuwing is afgegeven. Dit komt neer op 14 % en ligt op hetzelfde niveau als vorig jaar, zie de onderstaande grafiek.  Bij één teler, waarbij bij na het afgeven van…

Lees verder!

Ook bij de tweede afklop extreem veel bladluizen gevangen

​​​​Ook bij de tweede afklop zijn er weer zeer veel virusoverbrengende blad​luizen gevangen. Opvallend is dat er in het gehele land bladluizen worden gevonden en er nauwelijks regionale verschillen zijn. Vorig jaar vonden we ook al vroeg veel bladluizen, maar dit jaar zijn de aantallen aanzienlijk hoger. De bladluissituatie blijft daardoor ook onverminderd slecht. Hieronder…

Lees verder!

Resultaten eerste afklop bladluizen alarmerend

Bij ​de eerste afklop zijn er bijzonder veel virusoverbrengende bladluizen gevonden. Vorig jaar werden er ook zeer veel bladluizen bij de eerste afklop gevonden, maar dit jaar worden deze aantallen ruimschoots overtroffen. Daarbij moet ook nog worden opgemerkt, dat het afkloppen dit jaar één week eerder is gestart. De groene perzikluis, de belangrijkste virusoverbrenger, is…

Lees verder!

Nieuw telefoonnummer NAK

Vanaf 18 mei 2020 is de NAK bereikbaar via 0527-635350. Het telefoonnummer 0900-0625 komt daarmee te vervallen. Aanleiding Eén van de belangrijkste redenen voor dit besluit is dat er telers zijn die niet naar 0900-nummers kunnen bellen, omdat de provider dit blokkeert. De NAK wil en moet voor iedereen bereikbaar zijn. Overgang Vanaf 18 mei…

Lees verder!

Al vroeg virusoverbrengende bladluizen waargenomen

Vanaf begin april zijn de drie zuigvallen (Colijnsplaat, Tollebeek en Kollumerwaard), en drie in de buurt staande vangbakken, afgetapt. Resultaten monitoring De gecumuleerde vectorendruk van vorig jaar en dit jaar is hieronder weergegeven. De belangrijkste overbrenger van Y-virus, de groene perzikluis, vertegenwoordigt hierbij een waarde van 1. Andere bladluizen, die ook Y-virus overbrengen, worden aan…

Lees verder!

NAK start controle op afdekken afvalhopen

​Nu de eerste aardappelen boven komen, gaat de NAK starten met de controle op het afdekken van afvalhopen. Vanaf 15 april 2020 moeten deze zijn afgedekt. De NAK voert deze controle uit in opdracht van de NVWA. De NAK en NVWA hebben afspraken gemaakt over handhaving met behulp van een Last onder Dwangsom (LoD). Wanneer…

Lees verder!

Bereikbaarheid feestdagen 2020

​​Tijdens onderstaande feestdagen is de NAK telefonisch niet bereikbaar.   ​Maandag 27 april​​​​ ​Koningsdag ​Dinsdag 5 mei ​Bevrijdingsdag ​Donderdag 21 mei ​Hemelvaartsdag ​Maandag 1 juni ​Tweede Pinksterdag   Uiteraard is het Klantportaal wel beschikbaar.

Lees verder!

Bladluisinformatie per 7 april op het Klantportaal

​Per 1 april worden de drie zuigvallen (Colijnsplaat, Tollebeek en Kollumerwaard), en drie in de buurt staande vangbakken, reeds afgetapt. Onderzoeksproject​ Dit gebeurt in het kader van een onderzoeksproject, dat vorig jaar ook is uitgevoerd. Bij dit onderzoek worden verschillende bladluisvangtechnieken met elkaar vergeleken. Om dit een geheel seizoen goed te kunnen vergelijken, is er…

Lees verder!