Voortgang AM-onderzoek

Voortgang AM-bemonstering Er is op dit moment bijna 30.000 ha. op AM bemonsterd. Het aantal ha. dat bemonsterd is ligt iets boven vorige seizoenen. De bemonstering is na de vorstperiode weer volop op gang gekomen. De stijging in het aantal ha dat bemonsterd is, is te zien in onderstaande grafiek. Klik op de grafiek voor…

Lees verder!

100e teler in aangifte aardappelen op NAK Loket

Vandaag heeft de 100e teler gebruik gemaakt van van de nieuwe digitale aangifte op het NAK Loket! Heeft u nog niet gekeken wat de mogelijkheden zijn van de digitale aangifte, log dan nu in op het NAK Loket om zelf te zien hoe eenvoudig het werkt. Daarnaast zijn er ook filmpjes op het NAK Loket…

Lees verder!

1e digitale circulaire

Digitalisering is één van de speerpunten van de NAK. In het kader van digitalisering zijn we vanaf vandaag gestart met het digitaal versturen van circulaires. De eerste digitale circulaire over heel toepasselijk de digitale aangifte pootaardappelen 2012 is vandaag verstuurd. De komende tijd ontvangt u de circulaires nog gewoon op papier, maar ook digitaal. In…

Lees verder!

Soortbepaling AM-onderzoek

Soortbepaling AM-onderzoekIn de telervergaderingen van januari is een aantal vragen gesteld over de soortbepaling zoals de NAK die uitvoert. Hieronder een korte uitleg.  InleidingEen soortbepaling wordt uitgevoerd wanneer er een besmetting met AM (cysten met levende inhoud) in het perceel is aangetroffen. Met behulp van deze soortbepaling wordt vastgesteld of de besmetting is veroorzaakt door het…

Lees verder!

Verruimde norm voor beschadiging Zomergerst

Op verzoek van de zaaizaadsector (Plantum) besloot de Vaste Commissie voor zaaizaden van de NAK de kwaliteitsnorm voor beschadiging voor zomergerst te verruimen van 10% tot maximaal 30%.De reden van het verzoek is, dat in partijen zomergerst zodanig veel naaktzadige korrels voorkomen, dat deze zouden moeten worden afgekeurd. Dit zou kunnen leiden tot een tekort…

Lees verder!

Gecertificeerde hoeveelheden per februari 2012

Begin deze maand is er onder ‘Zakelijke Informatie’ bij ‘Statistieken’ een voorlopig certificeringsoverzicht geplaatst. Aan het begin van iedere maand wordt op deze locatie een voorlopig certificeringsoverzicht geplaatst. Klik op onderstaande link om dit overzicht te bekijken. https://www.nak.nl/zakelijke-informatie/statistieken

Lees verder!

50.000e certificeringsaanvraag via NAK Loket

Afgelopen week is de 50.000e certificeringsaanvraag via het NAK Loket ingediend. De NAK is blij verrast dat er al zoveel gebruik wordt gemaakt van het digitaal bestellen van certificaten via het NAK Loket. De NAK wil dit bijzondere aantal niet zomaar voorbij laten gaan.  Daarom is er afgelopen dinsdag 31 januari door keurmeester Henk Sikkema…

Lees verder!

Voortgang AM-onderzoek per 26-01-2012

Op dit moment is er ruim 24.000 ha bemonsterd. Dit aantal is gelijk aan dat van seizoen 2009/2010. In het seizoen (2010/2011) was er half januari bijna 8.000 ha.minder bemonsterd. De reden van deze toename is enerzijds het gunstige bemonsteringsnajaar en anderzijds uitbereiding van het aantal aangevraagde percelen.  Het verloop van de aanvragen kunt u in…

Lees verder!

Overzicht gecertificeerde hoeveelheden (januari)

Begin deze maand is er onder ‘Zakelijke Informatie’ bij ‘Statistieken’ een voorlopig certificeringsoverzicht geplaatst. Aan het begin van iedere maand wordt op deze locatie een voorlopig certificeringsoverzicht geplaatst. Klik op onderstaande link om dit overzicht te bekijken. https://www.nak.nl/wp-content/uploads/archief/documenten/Statistieken/voorlopig%20overzicht%20cert%20januari.pdf

Lees verder!