Eerste pootaardappelen gerooid

​In de veldkeuring is de tweede keuring voor een belangrijk deel afgerond. Van ongeveer 8000 hectare is het loof vernietigd en 3 hectare is ondertussen gerooid gemeld. De bemonsteringen voor nacontrole zullen naar alle waarschijnlijkheid in week 33 beginnen. stand tot 27/ 07/ (week 30)   % verlaagd % afgekeurd gebied ha 2019 2018 2017…

Lees verder!

Nieuw model NAK-certificaat pootaardappelen oogst 2019

De fytosanitaire wetgeving in de EU wordt vernieuwd. Op 14 december 2019 gaat de nieuwe EU Plantgezondheidsverordening in. Het doel is om de EU nog beter te beschermen tegen de introductie en verspreiding van schadelijke organismen met planten. Voor teeltmateriaal van landbouwgewassen, zoals zaaizaden en pootaardappelen, verandert er vrijwel niets aan de fytosanitaire eisen. Wat…

Lees verder!

Verlagingspercentage opgelopen naar 13,3%

​De veldkeuring verloopt voorspoedig, ondanks het droge weer wat zijn weerslag heeft op de gewassen. Het verlagingspercentage is afgelopen week verder opgelopen naar 13,3%, dat is 2,5% meer ten opzichte van vorige week. De loofvernietiging komt op gang, van 3500 hectare is het loof al vernietigd. In onderstaande grafiek is het percentage verlagingen en afkeuringen…

Lees verder!

Tweede veldkeuring bijna afgerond

​De tweede keuring is nu voor 90%​ afgerond en voor 2.873 percelen is inmiddels toestemming loofvernietiging aangevraagd. Het verlagingspercentage is in week 28 met ruim 3% toegenomen, waarmee het totale verlagingspercentage uitkomt op 10,8%. In het veld wordt regelmatig primair waargenomen. 30% van de verlagingen op virus hebben als oorzaak primair. In onderstaande grafiek is…

Lees verder!

Tweede keuring voor 50% afgerond

​​De veldkeuring verloopt voorspoedig, de tweede keuring is voor ongeveer 50% afgerond. Het verlagingspercentage is in de afgelopen week met bijna 3% opgelopen. In de afgelopen week is erwinia de belangrijkste verlagingsreden geweest. Opvallend is ook dat er steeds verlaagd wordt op primair virusziekte. De eerste 200 percelen hebben toestemming voor loofvernietiging en de verwachting…

Lees verder!

Integrale nacontrole door stijging vectorendruk

De vaste commissie pootaardappelen heeft besloten om een integrale nacontrole voor te schrijven voor nacontrolegroep 1 en 2, klassen E, A en B. Dit vanwege de stijging van de vectorendruk, vooral veroorzaakt door de groene perzikluis en de aanwezigheid van virusbronnen. Overzicht nacontrole Nacontrolegroep​ Klasse​ Besluit​​​ 1 (vatbaar)​​​ E​ Integrale nacontrole​ ​ A en B​…

Lees verder!

Verlagingspercentage veldkeuring sterker opgelopen

Terwijl de tweede keuring alweer flink vordert is het verlagingspercentage iets sterker opgelopen. Voornamelijk erwinia is hiervan de oorzaak. Zoals verwacht stijgt ook het aantal verlagingen op virus (secundair en primair) nadat de orienterende keuring is beeindigd. In de afgelopen week is de druk van luizen iets minder geweest maar de situatie blijft ongunstig. Percentage…

Lees verder!

Bestrijding wilde haver

De ontwikkeling van graan verloopt voorspoedig en de wilde haver zal daarin niet achterblijven. Dit betekent dat bestrijding/verwijdering nu uitgevoerd moet worden om schade of uitzaaien te voorkomen. In opdracht van de NVWA voert de NAK controles uit op wilde haver. Bij het aantreffen van wilde haver wordt eerst een waarschuwing gegeven. Blijkt na een…

Lees verder!

Veel verlaging komt door bacterieziek

Bijna 85% van de percelen zijn voor de eerste keer gekeurd. Tot nu toe is er 517 ha verlaagd (1,2%). De verlagingen vinden voornamelijk plaats op bacterieziek, maar er worden ook veel viruszieke planten aangetroffen in de percelen. Gezien de verwachte mooie weersomstandigheden en de daarmee verwachte toename van gevleugelde bladluizen, plus de aanwezigheid van…

Lees verder!

NAK in het nieuws

In de Boerderij staat een artikel over de veldkeuringen en de NAK. Gunstige eerste veldkeuring van pootaardappelen De pootaardappelen zijn goed door de eerste veldkeuring gekomen. Maar de keuringsdienst NAK verwacht dat het percentage afkeuringen en klasseverlagingen gaat toenemen. De NAK heeft in de eerste veldkeuring van dit jaar slechts 33 hectare pootaardappelen in klasse…

Lees verder!