Bladluisonderzoek start eerder

Dit jaar voeren we een bladluisonderzoeksproject uit. In het kader hiervan zijn we een maand eerder gestart met het aanzetten en aftappen van de zuigvallen (Colijnsplaat, Tollebeek en Kollumerwaard). Daarnaast zijn we op deze plaatsen ook al gestart met het plaatsen en aftappen van de gele vangbakken. Dat betekent dat we vanaf 1 april al…

Lees verder!

NAK ontdekt vervalste certificaten

Afgelopen week zijn er bij pootgoedleveringen van pootgoed met NL herkomst aan België vervalste NAK-certificaten ontdekt. De NAK is hierop in samenwerking met de NVWA een onderzoek gestart en er is inmiddels één bedrijf in Zeeland bezocht. Of de ontdekte fraude in verband gebracht kan worden met de illegale pootgoedhandel waarvoor Breeders Trust afgelopen maart…

Lees verder!

Aangifte Belgische miniknollen

Belgische miniknollen voorzien van een officieel certificaat mogen in seizoen 2019 worden gebruikt voor de aangifte in Nederland. Het Vlaamse Departement Landbouw en Visserij heeft de producenten van miniknollen aangesproken op het gebruik van het gele label, en waar nodig onderworpen aan extra controles. Vanaf eind maart worden miniknollen voorzien van een officieel certificaat, dat…

Lees verder!

Certificering pootgoed

De voorjaarsleveringen van pootgoed zijn goed opgang gekomen, het tempo van leveren is in de afgelopen weken opgelopen. Dit voorjaar worden meer pootgoedpartijen van fritesrassen in de klasse B of waardering 2 gecertificeerd vanwege cosmetische gebreken. Dit is een gevolg van de droge zomer waardoor partijen meer bezet zijn met schurft.

Monsterbewaring groenvoeders

De NAK wil graag op korte termijn overgaan tot het verwijderen van monsters uit de monsteropslag van het zaaizaadlaboratorium. Het betreft de groenvoedermonsters die vóór 1 juni 2018 zijn ontvangen. Wanneer u een langere bewaartermijn van de betreffende groenvoedermonsters nodig acht, wordt u vriendelijk verzocht zo spoedig mogelijk de lab-nummers (evt. AVM nummers) door te…

Lees verder!

Controle op gebruik van gekeurd pootgoed gestart

​De NAK is in opdracht van de NVWA gestart met controles op het gebruik van gekeurd pootgoed. De komende maanden gaan senior keurmeesters bij telers langs om herkomstbewijzen te controleren. Deze controles worden uitgevoerd tijdens het poten van de aardappelen maar ook in de periode daarvoor en daarna. De aardappelteler moet certificaten of een schriftelijke…

Lees verder!

Extra export procedures door Brexit

Op 29 maart 2019 verlaat het Verenigd Koninkrijk (VK) de Europese Unie. Exporteurs die na deze datum plantaardige producten exporteren naar het Verenigd Koninkrijk  krijgen te maken met extra procedures. Meer informatie over de Brexit vindt u op onze website. Houdt het nieuws hierover goed in de gaten.

Lees verder!