NAK schort keuring op wegens afleveren ongekeurd pootgoed

Voor het pootgoedbedrijf dat betrokken is bij het afleveren van ongecertificeerd pootgoed met valse certificaten, heeft de NAK besloten om na de veldkeuring 2019 onder verscherpt toezicht van de NAK, alle keuringswerkzaamheden voor tenminste drie jaar op te schorten. Dit betekent concreet dat de oogst 2019 onder controle van de NAK elders moet worden ondergebracht en…

Lees verder!

Bladluis informatie 03-05-2019

Een aantal weken geleden meldden we u dat we dit jaar in het kader van een onderzoeksproject een maand eerder zijn gestart met de monitoring van bladluizen op de drie plekken waar de zuigvallen staan. De conclusie was toen dat er in de eerste weken nog nauwelijks bladluizen zijn gevangen. We zijn nu twee weken…

Lees verder!

Valse NAK-certificaten: daders gevonden!

Nadat de NAK bijna twee weken geleden bekend maakte dat er valse certificaten waren ontdekt, heeft de NAK afgelopen vrijdag in dit onderzoek succes kunnen boeken. Een pootgoedbedrijf en een handelaar hebben toegegeven ongecertificeerde pootaardappelen te hebben verkocht aan Belgische afnemers en deze tijdens het transport te hebben voorzien van zelfgemaakte valse NAK-certificaten. Het betreft…

Lees verder!

Bladluisonderzoek start eerder

Dit jaar voeren we een bladluisonderzoeksproject uit. In het kader hiervan zijn we een maand eerder gestart met het aanzetten en aftappen van de zuigvallen (Colijnsplaat, Tollebeek en Kollumerwaard). Daarnaast zijn we op deze plaatsen ook al gestart met het plaatsen en aftappen van de gele vangbakken. Dat betekent dat we vanaf 1 april al…

Lees verder!

NAK ontdekt vervalste certificaten

Afgelopen week zijn er bij pootgoedleveringen van pootgoed met NL herkomst aan België vervalste NAK-certificaten ontdekt. De NAK is hierop in samenwerking met de NVWA een onderzoek gestart en er is inmiddels één bedrijf in Zeeland bezocht. Of de ontdekte fraude in verband gebracht kan worden met de illegale pootgoedhandel waarvoor Breeders Trust afgelopen maart…

Lees verder!

Aangifte Belgische miniknollen

Belgische miniknollen voorzien van een officieel certificaat mogen in seizoen 2019 worden gebruikt voor de aangifte in Nederland. Het Vlaamse Departement Landbouw en Visserij heeft de producenten van miniknollen aangesproken op het gebruik van het gele label, en waar nodig onderworpen aan extra controles. Vanaf eind maart worden miniknollen voorzien van een officieel certificaat, dat…

Lees verder!

Certificering pootgoed

De voorjaarsleveringen van pootgoed zijn goed opgang gekomen, het tempo van leveren is in de afgelopen weken opgelopen. Dit voorjaar worden meer pootgoedpartijen van fritesrassen in de klasse B of waardering 2 gecertificeerd vanwege cosmetische gebreken. Dit is een gevolg van de droge zomer waardoor partijen meer bezet zijn met schurft.

Monsterbewaring groenvoeders

De NAK wil graag op korte termijn overgaan tot het verwijderen van monsters uit de monsteropslag van het zaaizaadlaboratorium. Het betreft de groenvoedermonsters die vóór 1 juni 2018 zijn ontvangen. Wanneer u een langere bewaartermijn van de betreffende groenvoedermonsters nodig acht, wordt u vriendelijk verzocht zo spoedig mogelijk de lab-nummers (evt. AVM nummers) door te…

Lees verder!