Eerste resultaten bladluismonitoring 2022

Begin mei is de NAK gestart met de bladluismonitoring. Dat betekent dat inmiddels de resultaten van 2 weken aftappen beschikbaar zijn. Uit deze resultaten blijkt dat er direct vanaf het begin al zeer veel virusoverbrengende bladluizen werden vonden. Landelijk worden er grote aantallen bladluizen gevangen, waarbij er in het zuiden met name perzikbladluizen worden aangetroffen.…

Lees verder!

Keuringstarieven 2022-2023

De keuringstarieven zijn in 2022-2023 niet verhoogd. Wel zijn er een paar wijzigingen doorgevoerd. Grondonderzoek De huidige tariefstructuur van het officieel aardappelmoeheidsonderzoek is 3 jaar geleden neergezet bij de start van de nieuwe applicatie Grondonderzoek. Destijds is gekozen voor 8 uitslagtermijnen (SLA’s) en een apart bezoektarief. Uit evaluatie blijkt dat een aantal uitslagtermijnen weinig wordt…

Lees verder!

Monitoring bladluizen 2022

De NAK verzorgt de bladluismonitoring de laatste jaren met 41 vangbakken en 3 zuigvallen. Helaas was er vorig jaar echter maar 1 zuigval operationeel. De andere 2 waren in dusdanig slechte staat, dat het niet meer verantwoord was om hiermee door te draaien. Nieuwe zuigvallen Er zijn begin dit jaar 3 nieuwe zuigvallen geleverd en men…

Lees verder!

Controle aardappelafvalhopen 2022

Aardappelafvalhopen zijn vooral in het begin van het seizoen een belangrijke potentiële besmettingsbron voor de verspreiding van de Phytophthora. Vanaf 15 april bent u daarom wettelijk verplicht aardappelafvalhopen af te dekken. In opdracht van de NVWA voert de NAK controles uit op het juist afdekken van afvalhopen. Vorig jaar zijn ruim 800 controles uitgevoerd. In…

Lees verder!

Jaarverslag 2021 online

Ook 2021 was een virusjaar. Maar niet voor aardappelen. Nadat er de voorgaande jaren sprake was van een sterk verhoogde virusdruk in de pootgoedteelt, was daarvan in 2021 gelukkig geen sprake. U leest de belangrijkste punten van afgelopen jaar in het jaarverslag 2021.

Lees verder!

Besluiten van de vaste commissie pootaardappelen – 8 maart 2022

Op 8 maart jl. heeft de vaste commissie pootaardappelen een besluit genomen over het wijzigingsvoorstel voor aanpassing van ritnaaldenschade. Naar aanleiding van het wijzigingsvoorstel om de norm voor ritnaaldschade aan te passen, is op verzoek van de vaste commissie een inventarisatie uitgevoerd naar de beschadigingen door ritnaalden. Hieruit bleek, dat in een steekroef van meer…

Lees verder!

Regeling vroegrooi 2022

Volgens de huidige regelgeving is de teelt van aardappelen mogelijk volgens een vruchtwisseling van tenminste 1:3. Voor consumptieaardappelen kan hier een ontheffing voor worden verkregen, indien u deelneemt aan de ‘Vroegrooiregeling’. Wanneer de aardappelen tijdig worden gerooid, mag op een perceel 1:2 worden geteeld (in bijzondere gevallen 1:1). De datum waarvoor de aardappelen gerooid moeten…

Lees verder!

Verruimde normen voor beschadiging lijnzaad

Op verzoek van de zaaizaadsector (Plantum) heeft de Vaste Commissie voor zaaizaden van de NAK besloten de nieuwe kwaliteitsnormen voor beschadiging van lijnzaad direct toe te passen. Deze nieuwe verruimde normen zijn in november 2021 al aangenomen door de vaste commissie, echter zouden deze pas gelden met ingang van oogst 2022. De nieuwe normen voor de beschadiging,…

Lees verder!

Verruimde norm voor beschadiging zaden zomergerst

Op verzoek van de zaaizaadsector (Plantum) besloot de Vaste Commissie voor zaaizaden van de NAK de kwaliteitsnorm voor beschadiging voor zomergerst te verruimen van 10% tot maximaal 30%. De reden van het verzoek is, dat in een deel van de partijen zomergerst zodanig veel beschadigde of naaktzadige korrels voorkomen, dat deze zouden moeten worden afgekeurd. Dit…

Lees verder!