Verplicht onderzoek

Voorwaarden voor de afgifte van het NAK-certificaat oftewel het plantenpaspoort, is dat een partij pootgoed vrij is van quarantaineziekten. De NAK bemonstert en toetst alle partijen pootgoed op bruin- en ringot. De klasse PB1, PB2 en PB3 hoeven voor eigen gebruik niet getoetst te worden. De NVWA is verantwoordelijk voor de controle op bruinrot en ringrot. De uiteindelijke bevestiging van een besmetting en de daarop gebaseerde maatregelen ligt dan ook bij de NVWA. Naast de integrale toetsing op bruin- en ringrot voert de NAK in opdracht van de NVWA surveys uit om er zeker van te zijn dat de Nederlandse aardappelkolom vrij is van bruin- en ringrot.

Bij het bruin- en ringrotonderzoek wordt de IF-methodiek ingezet.

Vrijwillig onderzoek

De aardappelknollen worden onderzocht op (latente) infecties van de volgende bacteriën:

  • Ringrot wordt veroorzaakt door Clavibacter sepedonicus
  • Bruinrot wordt veroorzaakt door Ralstonia solanacearum

De NAK is verplicht IF-positief geteste monsters aan de NVWA door te geven.

Bruinrot en ringrot Toelichting
Testmethode en monstermateriaal IF-test,
aardappelknollen
Doorlooptijd na ontvangst ≤ 2 weken (bij spoed ≤ 1 week) Een IF-positief getest monster wordt naar de NVWA opgestuurd voor bevestiging. Binnen ca. 2 weken is de 1e screening door de NVWA bekend. Is het monster dan negatief, dan ontvangt
u bericht van de NAK. Is het monster na de 1e screening nog
steeds positief, dan voert de NVWA nog enkele bevestigingstoetsen uit. De complete diagnose van het monster is dan binnen ca. 15 weken bekend. Als het monster uiteindelijk positief wordt
getest, dan wordt het monster besmet verklaard. U ontvangt in dat geval bericht van zowel de NAK als de NVWA.
Verpakking Polypropzak
Zak afsluiten met een normale ty-rap.
Monstergrootte en samenvoeging 200 knollen,
samengevoegd tot 1 ‘reactie’.
Dit betreft kwalitatief onderzoek, dus
het gehele monster is wel of niet vrij.

Staat het door u gewenste onderzoek er niet bij of wilt u een offerte? Neemt u dan contact met ons op.
De NAK neemt geen monsters van genetisch gemodificeerd materiaal in behandeling.

Het aanvraagformulier voor bemonsteringslabels vindt u hier.