Verslag Emmeloord – 24 januari

Rond 20.00 uur opende de heer Berghuis de telersvergadering in Emmeloord. Er waren ruim tachtig bezoekers aanwezig. Er heerste een rustige sfeer. Er werden enkele vragen gesteld over de EU minimumnorm en de B-norm. Tijdens de peiling kwam naar voren dat een kleine meerderheid voor aanpassing is van de norm op cosmetische aspecten op de…

Verslag Westerbork – 23 januari

In Westerbork was het een gemengd gezelschap van telers, handel en een aantal NAK-medewerkers. Jan van der Heijden is de voorzitter deze avond en opent met een korte terugblik op het afgelopen jaar. Arjan Kroon geeft een toelichting op de nieuwe fyto-verorderingen, de ingebruikname van de nieuwe AM-spoelmachine en de stand van zaken rondom de…

Telersvergadering Vredepeel 28 januari

Arjan Kroon en Ad Fioole waren namens de NAK in Vredepeel om daar voor een kleine groep van 10 telers het verhaal te doen. Naar aanleiding van het technische verhaal kwam de vraag hoe het nu staat met de teeltrotatie van de 1-op- 3- teelt en of hier nog veranderingen te verwachten zijn. De aanwezigen…

Telersvergadering Texel, Den Hoorn 28 januari

Op Texel was namens het bestuur Jan van der Heijden aanwezig en Eric Casteleijn en Jaap Haak namens de NAK. Met 34 personen was het een levendige vergadering op Texel. Naar aanleiding van het financiële verhaal werd de NAK een compliment gemaakt over het gevoerde financiële beleid. Het technische verhaal was aanleiding voor een pittige…

Telersvergadering Sint Annaparochie 27 januari

De telersvergadering in Sint Annaparochie werd druk bezocht, circa 80 aanwezigen zorgden voor een levendige sfeer. Telers waren constructief kritisch op enkele voorbijkomende agendapunten. Zo werd er bijvoorbeeld gevraagd waarom de Erwiniasoort brasliense zo snel in opmars kan komen. Ook was er een discussie over de aanpak van het risicogericht keuren. Verder werd er ingehaakt op het…

Telersvergadering Uithuizen 27 januari

De heer Berghuis opende de vergadering en heette de aanwezigen welkom. De zaal was goed gevuld en 88 personen, inclusief de NAK-medewerkers, hoorden hoe Eric Casteleijn de vergadering startte met een toelichting op de financiën en het beleid. Jaap Haak nam na de pauze het stokje van Eric over en ging in op de technische kant…

Telersvergadering Kruisland 26 januari

In een gemoedelijke sfeer opende de voorzitter Peter Berghuis de vergadering in Kruisland. De opkomst was goed te noemen met ruim 50 bezoekers van een gemêleerd gezelschap van zaaizaad- en pootgoedtelers en zaaizaad- en pootgoedhandel. Daarnaast waren meerdere bestuurs-en vaste commissie leden van de NAK aanwezig. Na de inleiding van directeur Eric Casteleijn over beleid en…