Voortgang veldkeuring – stand tot 22 juni 2017

Ruim 90% van de percelen is voor de 1e keer gekeurd. Tot nu toe is er 1.080 ha verlaagd (2,6%).  De verlagingen vonden voornamelijk plaats op bacterieziek. Het verlagingspercentage is licht hoger dan vorig jaar.   Stand t/m week 25  % verlaagd % afgekeurd  gebied ha  2017   2016   2015   2017   2016   2015   Noord I  (kleigronden)  15.328  2,6…

Bladluissituatie steeds ongunstiger

De weersomstandigheden zijn ongustig voor de bladluissituatie. We zien dat de vectorendruk steeds hoger wordt.  Zie hieronder de geaccumuleerde vectorendruk in Nederland per 23 juni. Klik op de afbeelding voor een vergroting.   Locaties zijn zuigvallen (Z) of vangbakken.NB = niet bekendRG = registratie gestopt

Voortgang veldkeuring – stand tot 17 juni 2017

Ruim 60% van de pootgoedpercelen is voor de 1e keer gekeurd. Tot nu toe is er bijna 412 ha verlaagd, dat is 1% van het totale pootgoedareaal. De verlagingen vonden voornamelijk plaats op bacterieziek. Bij overig is de voornaamste verlagingsreden raszuiverheid, vanwege opslag. Het verlagingspercentage ligt op dit moment iets hoger dan vorig jaar het geval…

NVWA roept op wilde haver te melden

De NVWA roept op om de aanwezigheid van wilde haver te melden bij de NAK. De NAK zal vervolgens de teler van het betreffende perceel hierop aanspreken en wijzen op de wettelijke verplichting om dit onkruid te bestrijden. Indien de wilde haver niet of niet tijdig verwijderd en vernietigd wordt, onderneemt de NVWA actie en…

Restitutie over 2016: 5,94% over facturen pootgoedkeuring

Het bestuur van de NAK heeft in de vergadering van 13 juni jl. de invulling van de restitutie van € 700.000 over het afgelopen jaar vastgesteld. Besloten is om een restitutiepercentage van 5,94% toe te passen op de facturen van de pootgoedkeuring van vorig jaar. Dit zijn de facturen die betrekking hebben op veldkeuring, monsteronderzoek,…

Gele vangbakken geplaatst

Informatie bladluisonderzoek per 9 juni 2017 De afgelopen 3 weken is er wekelijks afgeklopt en de resultaten hiervan zijn op onze website gepubliceerd. Uit die resultaten is gebleken dat er al veel virusoverdragende bladluizen zijn gevonden. Het afkloppen heeft afgelopen week voor het laatst plaats gevonden, ook omdat afgelopen week de gele vangbakken zijn geplaatst.…

Bladluissituatie per 6 juni 2017

In onderstaande tabel vindt u de resultaten van de derde afklop. Hier is de vectorendruk per regio van de afgelopen drie jaar weergegeven. Ook bij de derde afklop zijn veel virusoverbrengende bladluizen gevonden. Inmiddels zijn op veel plaatsen al bladluizen gevonden. Nr Regio 6-06-17 14-06-16 9-06-15 1 Oldambt 0,00 80,08 4,00 2 Noord-Groningen 4,04 –…

Bladluissituatie per 30 mei 2017

In onderstaande tabel staan de resultaten van de tweede afklop vermeld. U ziet hier de vectorendruk per regio van de afgelopen 3 jaar.  Ook in de tweede aftap zijn er weer veel virusoverbrengende bladluizen gevonden. In totaal zijn er 19 perzikbladluizen gevonden, dit is de belangrijkste overbrenger van het Y-virus. Dit is al een relatief…

Definitieve aangiftecijfers pootaardappelen 2017 bekend

De definitieve aangiftecijfers pootaardappelen 2017 zijn bekend. In totaal is er 41.061 ha pootaardappelen aangegeven. Dit is, zoals verwacht, meer dan het aantal aangegeven hectares in 2016, toen er 40.211 ha voor de keuring werd aangegeven.  Hieronder ziet u een verdeling van het aantal aangegeven hectare per klasse.