De aangifte pootaardappelen sluit 15 mei a.s.

De aangifteperiode voor pootaardappelen sluit op maandag 15 mei aanstaande. Na het definitief maken van uw aangifte ontvangt u uw perceelborden en stammenlatten. Deze worden op dezelfde manier verzonden als uw certificaten, per TNT Innight of per post.  Let u ook op het terugsturen van de benodigde documenten in de toegestuurde antwoordenvelop:– één herkomstbewijs per…

Wij zijn op zoek naar seizoenmedewerkers

Voor de periode augustus t/m november 2017 zoeken wij enthousiaste en gemotiveerde medewerkers voor de volgende functies: – ProductiemedewerkerSamen met een team pit je aardappels ter voorbereiding voor het onderzoek. – Medewerker bevoorrading Je hebt een logistieke rol in het aan- en afvoeren van aardappelmonsters. – LaborantJe verricht werkzaamheden ter voorbereiding op de onderzoeken aan zaaizaden…

Voortgang AM-onderzoek per 1 mei

Per 1 mei is er 56.312 hectare voor AM-grondonderzoek aangevraagd. Dit is op dit moment al meer dan het totaal van seizoen 2015-2016 waar er 54.502 hecatere voor AM-grondonderzoek is opgegeven. We zien een trend dat het aantal aanvragen daalt en het gemiddelde aantal hectares per aanvraag stijgt. Vanaf seizoen 2012-2013 tot en met seizoen 2016-2017…

Certificeringscijfers pootaardappelen en zaaizaden per mei 2017

De certificeringscijfers voor pootaardappelen en zaaizaden per mei 2017 staan bij statistieken. We zien dat de certificering van het pootgoed met 1.099.405 ton hoger ligt dan de 1.080.373 ton in dezelfde periode vorig jaar. Bij de zaaizaden zijn er per soort kleine verschillen te zien. Er is iets minder wintertarwe en zomergerst gecertificeerd en we zien een…

NAK start controle op afdekken afvalhopen –

Nu de eerste aardappelen in de vroege teeltgebieden boven komen, start de NAK op 8 mei met de controle op het afdekken van afvalhopen. De NAK voert deze controle uit in opdracht van de NVWA. Bij het aantreffen van groene aardappelplanten wordt eerst een waarschuwing gegeven. Wanneer hier geen actie op wordt ondernomen, zal de…

Het NAK-jaarverslag 2016 is uit

In het verslagjaar bereikten we onder andere een innovatieve mijlpaal met de komst van een nieuwe spoelmachine voor het AM-grondonderzoeksproces. Benieuwd wat er nog meer bij en rondom de NAK is gebeurd? We nemen u mee van kwartaal tot kwartaal. Naast de financiële overzichten, staan alle seizoenstatistieken voor pootaardappelen, zaaizaden en AM-grondonderzoek voor u uitgelicht.…

Normstelling Erwinia klasse E

De vaste commissie voor pootaardappelen besloot op 12 april de norm voor Erwinia in de klasse E aan te passen. De tolerantie wordt vanaf dit seizoen één Erwinia plant per hectare in alle keuringen. Het is een minimale aanpassing, die logisch aansluit op de huidige norm, namelijk één plant in de eerste keuring. De vaste…