Bladluissituatie per 23 mei 2017

In de tabel hieronder ziet u de resultaten van de eerste afklop van de bladluizen. In de tabel is de vectorendruk per regio van de afgelopen drie jaar weergegeven.  Met name in de Noordoostpolder, Flevopolder en Noord-Holland zijn er al weer veel virusoverbrengende bladluizen gevonden. In de andere regio’s zijn de aantallen nog relatief laag. …

Meld opkomstproblemen pootgoed bij de NAK

Om onderzoek naar pootgoedkwaliteit en opkomstproblemen te doen, ontvangt de NAK graag meldingen wanneer pootgoed niet aan de kwaliteitsverwachtingen voldoet. Opkomstproblemen kunt u hier melden >>  Deze meldingen kunnen gebruikt worden voor onderzoek naar de oorzaken van opkomstproblemen en op die manier bijdragen aan verbetering van pootgoedkwaliteit en/of kwaliteitskeuring. De door de NAK verzamelde meldingen…

De aangifte pootaardappelen sluit 15 mei a.s.

De aangifteperiode voor pootaardappelen sluit op maandag 15 mei aanstaande. Na het definitief maken van uw aangifte ontvangt u uw perceelborden en stammenlatten. Deze worden op dezelfde manier verzonden als uw certificaten, per TNT Innight of per post.  Let u ook op het terugsturen van de benodigde documenten in de toegestuurde antwoordenvelop:– één herkomstbewijs per…

Wij zijn op zoek naar seizoenmedewerkers

Voor de periode augustus t/m november 2017 zoeken wij enthousiaste en gemotiveerde medewerkers voor de volgende functies: – ProductiemedewerkerSamen met een team pit je aardappels ter voorbereiding voor het onderzoek. – Medewerker bevoorrading Je hebt een logistieke rol in het aan- en afvoeren van aardappelmonsters. – LaborantJe verricht werkzaamheden ter voorbereiding op de onderzoeken aan zaaizaden…

Voortgang AM-onderzoek per 1 mei

Per 1 mei is er 56.312 hectare voor AM-grondonderzoek aangevraagd. Dit is op dit moment al meer dan het totaal van seizoen 2015-2016 waar er 54.502 hecatere voor AM-grondonderzoek is opgegeven. We zien een trend dat het aantal aanvragen daalt en het gemiddelde aantal hectares per aanvraag stijgt. Vanaf seizoen 2012-2013 tot en met seizoen 2016-2017…

Certificeringscijfers pootaardappelen en zaaizaden per mei 2017

De certificeringscijfers voor pootaardappelen en zaaizaden per mei 2017 staan bij statistieken. We zien dat de certificering van het pootgoed met 1.099.405 ton hoger ligt dan de 1.080.373 ton in dezelfde periode vorig jaar. Bij de zaaizaden zijn er per soort kleine verschillen te zien. Er is iets minder wintertarwe en zomergerst gecertificeerd en we zien een…

NAK start controle op afdekken afvalhopen –

Nu de eerste aardappelen in de vroege teeltgebieden boven komen, start de NAK op 8 mei met de controle op het afdekken van afvalhopen. De NAK voert deze controle uit in opdracht van de NVWA. Bij het aantreffen van groene aardappelplanten wordt eerst een waarschuwing gegeven. Wanneer hier geen actie op wordt ondernomen, zal de…