Schoning en certificering zaailijnzaad bijna afgerond

Bij het zaailijnzaad zijn de schoning en certificering in de eindfase beland. Het areaal vlas voor zaaizaad schommelt in Nederland de laatste jaren rond de 1.800 ha. De teelt vindt voornamelijk in Zeeland plaats. Het meeste Nederlandse zaaizaad wordt naar België en Frankrijk, de belangrijkste vlaslanden, geëxporteerd. We zien dat de zaadopbrengst dit jaar aanzienlijk…

NAK geeft PCR-cursus aan groep internationale cursisten

Deze week werd bij de NAK de PCR-cursus Diagnostics of Potato Pathogens using high throughput molecular methods gegeven aan een groep van acht internationale cursisten. De groep cursisten varieerde van analisten tot aan eigenaren van laboratoria. De cursisten kwamen vanuit o.a. Rusland, Verenigde Staten, Noorwegen, Polen en Turkije.  Tijdens deze driedaagse cursus leren de deelnemers hoe een PCR-toets moet…

Cursus bemonstering zaaizaden goed verlopen

Deze week startte het examen van de cursus bemonstering zaaizaden. De cursus is door 5 mensen gevolgd. Zij zijn allen geslaagd voor het praktijkexamen. Van harte gefeliciteerd! Deze cursus wordt in twee dagen gegeven en bestaat uit een theorie en praktijk gedeelte. Bij aanvang van de cursus, dit jaar op 24 januari, werd uitgelegd wat de…

Samenvatting stellingen telersvergadering 2017

Hieronder treft u een samenvatting aan van de mening van de telers over de stellingen die behandeld zijn in de 13 telersvergaderingen die in de periode van 16 januari tot en met 26 januari zijn gehouden. De telersvergaderingen zijn bezocht door 850 personen, waarvan ruim 700 teler is. Een kanttekening moet bij deze samenvatting  worden…

Aardappelselectiecursus 2017 van start

Deze week is de aardappelselectiecursus 2017 van start gegaan met de eerste theoretische bijeenkomsten. Er zijn dit jaar 52 personen deelnemers aan de cursus. De cursus bestaat uit twee dagdelen theorie in Emmeloord en drie dagedelen praktijk in de regio. Tijdens het praktijkgedeelte leer je de meest voorkomende rassen en zieke planten te herkennen. De…

Telersvergaderingen 2017- bent u ook van de partij?

Het is weer zo ver, de telersvergaderingen gaan volgende week beginnen. Op maandag 16 januari trappen we af in Espel. Ook dit jaar hebben we weer interessante onderwerpen op de agenda staan en hopen we met u in gesprek te kunnen gaan over onder andere Brusselse regelgeving, de Erwinia-toets en normstelling E, normstelling voor klasse…

Aangifte van de nieuwe EU-klassen

De aangifte voor keuring in 2017 vindt plaats volgens de classificatie op basis van de nieuwe EU-klassen. Zie hiervoor onderstaand schema. Er is géén verschil meer tussen aangekocht en eigen pootgoed. Als voorbeeld: een eigen of aangekochte PB3 krijgt de maximale klasse PB4 in de keuring. De 5-jarige stam is vervallen. Een PB4 (4-jarige stam)…

Achtergrondinformatie norm groeischeuren

Naar aanleiding van (binnengekomen) reacties uit de sector na de aanpassing van de norm voor groeischeuren, wil de NAK hier graag op reageren met achtergrondinformatie over het besluit. Hiermee hopen we in de telersvergaderingen de discussie te kunnen voeren op inhoudelijke gronden, los van alle emoties die het besluit in december opriep.

NAK verruimt norm voor beschadiging zomergerst

Op verzoek van de zaaizaadsector (Plantum) besloot de vaste commissie voor zaaizaden van de NAK de kwaliteitsnorm voor beschadiging voor zomergerst tijdelijk voor oogst 2016 te verruimen van 10% tot maximaal 30%. In een groot deel van de partijen zomergerst komen zodanig veel naaktzadige korrels voor, dat dit afkeuring tot gevolg heeft. Dit zou kunnen leiden…