Voortgang schoningsanalyse zaaizaden

De NAK heeft tot nu toe 2.259 C-analyse-monsters ontvangen. Het eerste voorbericht van deze monsters met de vochtuitslag is verstuurd. Van de ontvangen monsters zijn nu ook 1.300 monsters onderzocht op zuiverheid. Hiervan is het 2e voorbericht verstuurd. Verder is van 226 monsters na afronding van het kiemkrachtonderzoek het eind-attest verstuurd. Hieronder de gemiddelde uitslagen van…

ISTA-accreditatie van de NAK verlengd

ISTA heeft de accreditatie voor kwaliteitstoetsen op zaaizaden van de NAK opnieuw verlengd met 3 jaar.  De NAK mag dus de komende 3 jaar weer ISTA-attesten afgeven voor de zaaizaadonderzoeken. De scope van de accreditatie kunt u bekijken op de website van de ISTA.    

Nacontrole 2016 – bemonstering over de helft

Er zijn nu 2,3 miljoen knollen bemonsterd. Dit is 53% van het totaal te onderzoeken aantal knollen. Hiervan heeft het laboratorium tot nu toe 35% onderzocht. Hieronder ziet u de voortgang van het aantal afgeronde nacontrole onderzoeken in vergelijking met voorgaande jaren. Klik op de grafiek voor een vergroting.   Het verlagingspercentage is ten opzichte…

Nacontrole draait weer volop

De NAK draait met maximale capaciteit om de monsters voor het nacontrole-onderzoek te verwerken. Er zijn nu 7.166 monsters (1.433.200 knollen) ontvangen. Dit is 33% van het totaal te onderzoeken aantal knollen. Hiervan heeft het laboratorium tot nu toe 18% onderzocht.  Onderstaande grafiek laat de voortgang van het aantal afgeronde nacontrole-onderzoeken in vergelijking met voorgaande jaren…

Voortgang nacontrole 2016 – monstername verloopt goed

De bemonstering voor de nacontrole van het pootgoed verloopt goed. De weersomstandigheden zorgen ervoor dat er volop gerooid kan worden. De NAK verwacht de komende periode maximaal te kunnen bemonsteren. De NAK heeft nu 5.180 monsters (1.036.000 knollen) ontvangen. Dit is 23% van het totaal te onderzoeken aantal knollen. Hiervan heeft de NAK tot nu…

Imazalil op pootgoedpartijen

Door wijziging van het gebruiksvoorschrift voor Imazalil mogen aardappelen die hiermee behandeld zijn niet meer afgezet worden als consumptieaardappelen of veevoer. Dit heeft gevolgen voor de nacontrolemonsters die na onderzoek worden afgevoerd naar de vlokkenindustrie of afgezet worden als veevoer. De NAK doet een dringend beroep op telers om bij de keurmeester aan te geven…