De NAK kijkt terug op een geslaagd mini-symposium

De NAK kijkt terug op een geslaagd mini-symposium. “Een mooi visitekaartje van de NAK als kenniscentrum en uitvoerder van het Nederlandse AM-beleid,” aldus Eric Casteleijn, directeur NAK. Tijdens dit symposium stonden kennis en de innovatieve ontwikkelingen van de NAK betreffende het nematodenonderzoek centraal. Sprekers van de WUR, Aeres Hogeschool en Irmato belichtten actuele onderwerpen én…

Nacontrole-seizoen 2016 vlot verlopen

De bemonstering van pootaardappelen voor het nacontrole-seizoen is afgerond, in totaal zijn 3,8 miljoen knollen bemonsterd.  Ondanks dat het seizoen later op gang kwam is het nacontrole-seizoen vlot verlopen. Door gunstige rooiomstandgheden konden de NAK-monsternemers continue bemonsteren. Klik op onderstaande grafiek voor een vergroting. Van de bemonsterde knollen heeft de NAK tot nu toe 97%…

Partijkeuring pootaardappelen – meer groeischeuren en exportnorm voor schurft

Geoogste partijen pootgoed van dit seizoen bevatten meer groeischeuren. Bekijk de normen die gelden voor groeischeuren. Hieronder een voorbeeld van deze norm.  Een aantal exportbestemmingen stelt strenge eisen aan het voorkomen van schurft in de partij. Knollen die niet aan de betreffende schurftschaal voldoen, mogen vanaf dit seizoen niet in de partij voorkomen. Bekijk hieronder beeldmateriaal van de NVWA,…

Verlagingspercentage nacontrole pootaardappelen nu 8,2%

De nacontrole-onderzoeken van het pootgoed op virus is bijna ten einde. Op dit moment is 95% van de nacontrole-onderzoeken afgerond en is 98% van het totaal te onderzoeken aantal knollen ontvangen, dit zijn ruim 17.500 monsters. Hiervan heeft de NAK nu 16.000 monsters onderzocht.  De NAK loopt 2.500 onderzochte monsters voor ten opzichte van voorgaande jaren. Klik…

Cursus Aardappelveredeling 2017

De drie regionale aardappelkwekersverenigingen bieden, in samenwerking met het Louis Bolk Instituut, in 2017 weer de cursus Aardappelveredeling aan voor kwekers. De cursus bestaat uit vier theoriemiddagen op 26 januari en 2, 9 en 16 februari 2017 van 13.00-17.00 uur. Data voor twee proefveldavonden in juli worden t.z.t. bekend gemaakt.  Bekijk de flyer >> 

Meld je aan voor de aardappelselectiecursus 2017

De NAK gaat in 2017 weer twee aardappelselectiecursussen organiseren. Wil je rassen en zieke aardappelplanten kunnen herkennen? Wil je weten hoe de NAK werkt aan de kwaliteit van het pootgoed binnen het laboratorium? Of wil je puur je kennis opfrissen? Meld je dan aan voor de aardappelselectiecursus. 

Definitieve data telersvergaderingen 2017

De definitieve data van de telersvergaderingen 2017 zijn bekend.  Alle telersvergaderingen starten om 20.00 uur. Graag verwelkomen wij u op een van deze dagen.   Data in week 3  Plaats  Locatie  Maandag 16 januari  Espel  De Ducdalf  Dinsdag 17 januari  Wehe-den Hoorn  Schierstee  Woensdag 18 januari  Axel  Cultureel Centrum De Halle  Woensdag 18 januari  Schagen  Slothotel…

Nacontroleseizoen in afrondende fase

Het nacontroleseizoen is vlot verlopen en zit in de afrondende fase. De NAK heeft inmiddels 94% van het totaal aantal te onderzoeken aardappelknollen bemonsterd en hiervan is 85% onderzocht (3,1 miljoen knollen). De verwachting is dat volgende week 95% van alle nacontrole-onderzoeken is afgerond. Klik op de grafiek voor een vergroting.    Het verlagingspercentage is…

Wijzigingsvoorstellen pootaardappelen en zaaizaden

De adviesraad en de vaste commissie voor zaaizaden en pootaardappelen bespreken in oktober en november de volgende wijzigingsvoorstellen. Wijzigingsvoorstellen voor zaaizaden Vermelding van de samenstelling van mengsels op of bij de verpakking (indiener Plantum) Plantum wil de vermelding van de samenstelling verplicht stellen en opnemen in de NAK-regels, ook als gebruik gemaakt wordt van gedeponeerde…