Ontheffingsdata nacontrole 2016

Klasse E van de nacontrolegroepen 1 en 2 valt dit jaar integraal onder de nacontrole. Nacontrole is het onderzoek op Y-virus. Dit besloot de vaste commissie voor pootaardappelen op 29 juni. De aanleiding is de combinatie van vroege luizenvluchten en virusbronnen in het veld. Ontheffingsdata voor de klassen A en B volgen in een later stadium.…

Voortgang veldkeuring – stand per 22 juni 2016

Tot nu toe is er 822 ha verlaagd, waarvan 170 ha is afgekeurd. Bekijk hieronder het percentage verlagingen en afkeuringen tot en met week 25, stand tot 22 juni. Stand tot 22/6  (week 25)  % verlaagd % afgekeurd gebied ha 2016 2015 2014 2016 2015 2014 Noord I  (kleigronden) 14.734 1,0 0,8 2,6 0,1 0,0 0,4…

Minder virusoverbrengende bladluizen gevonden

Het aantal gevangen bladluizen is de afgelopen week verder afgenomen. Dit komt door de grote hoeveelheden neerslag deze week. De weersvooruitzichten voor komende week zijn gunstiger. Dit betekent dat het aantal virusoverbrengende bladluizen mogelijk weer toeneemt. De afbeelding hieronder geeft de huidige bladluissituatie van de drie zuigvallen en de gele vangbakken weer. Klik op de…

De NAK kijkt terug op een geslaagde relatiedag zaaizaadsector

De NAK kijkt terug op een geslaagde relatiedag voor de zaaizaadsector die afgelopen donderdag plaats vond. Er waren 40 relaties aanwezig. De dag startte met verschillende presentaties over het keuringssysteem, ontwikkelingen van het nieuwe informatiesysteem en de ontwikkelingen binnen het laboratorium. De dag werd vervolgd met diverse rondleidingen op het Proef- en Controlebedrijf, de drukkerij, de monsterontvangst en…

NAK controleert op wilde haver

De NAK voert in opdracht van de NVWA de controle uit op het voorkomen van wilde haver. Vanaf 1 juli moeten de percelen in het zuiden van het land vrij zijn van wilde haver en in het noorden van het land wordt hiervoor de datum van 15 juli aangehouden. De NAK keurmeester zal eerst een…

Verloop veldkeuring – stand per 17 juni

Op dit moment is 60% van de pootgoedpercelen is voor de eerste keer gekeurd. Er is tot nu toe 361 ha verlaagd of afgekeurd. Bekijk hieronder het percentage verlagingen en afkeuringen. stand tot 17/6  (week 24)  % verlaagd % afgekeurd gebied ha 2016 2015 2014 2016 2015 2014 Noord I     (kleigronden) 14.734 0,3 0,1 1,1…

Minder bladluizen bij derde afklop aardappelplanten

Vergeleken met de voorgaande twee keren zijn er bij de derde en laatste afklop van de aardappelplanten, mede door de lagere temperaturen en regenachtige omstandigheden, beduidend minder virusoverbrengde bladluizen gevonden.  In de tabel hieronder zijn de resultaten van de derde afklop zichtbaar en is de vectorendruk per regio van de afgelopen drie jaar weergegeven. Nr. Regio…

Jan van Hoogen vicevoorzitter NAK-bestuur

Jan van Hoogen is benoemd tot nieuwe vicevoorzitter van het bestuur van de NAK. Jan van Hoogen is al vijf jaar NAK-bestuurslid en volgt Kees van Arendonk op als vicevoorzitter van het bestuur. Kees van Arendonk wordt als bestuurslid opgevolgd door de nieuwe directeur van de NAO, Dick Hylkema. Kees van Arendonk blijft betrokken bij…

Restitutie: 8,26% over facturen pootgoedkeuring

Het bestuur van de NAK heeft in de vergadering van 14 juni jl. de invulling van de restitutie van € 1 miljoen over het afgelopen jaar vastgesteld. Besloten is om een restitutiepercentage van 8,26% toe te passen op de facturen van vorig jaar; dit zijn de facturen die betrekking hebben op de volgende diensten: veldkeuring, monsteronderzoek…