Het NAK-jaarverslag 2015 is uit

Het NAK-jaarverslag 2015 is uit. Bekijk onze financiële resultaten van 2015 en raadpleeg statistieken van het afgelopen seizoen. Daarnaast is er een terugblik op alle fytosanitaire werkzaamheden van de NAK. Ook leest u in één overzicht alle highlights uit het verslagjaar, we nemen u mee van kwartaal tot kwartaal.    Op onze jaarverslagenpagina kunt u ook de jaarverslagen…

Kwaliteitsverbetering en efficiencyslag AM-grondonderzoek

De NAK vervangt na 37 jaar de oude spoelmachine door een nieuwe geavanceerde versie. Deze machine speelt een belangrijke rol in de voorbereiding van het grondmonster voor het officiële AM-grondonderzoek. De NAK werkt samen met Irmato aan de bouw van de nieuwe spoelmachine. De huidige spoelmachine wordt vervangen, omdat deze is afgeschreven en om een kwaliteitsverbetering…

NAK-certificaten geüniformeerd

De NAK-certificaten worden geüniformeerd. Er is vastgelegd aan welke eisen een certificaat moet voldoen, zodat in de toekomst alle certificaten exact gelijk zijn qua formaat, afscheurkracht, dikte etc. De nieuwe certificaten zijn vooraf getoetst bij een aantal leveranciers van verschillende naaistraten en de resultaten hiervan zijn positief. Vanaf begin april ontvangt u onze nieuwe witte…

NAK en Plantum houden een klankbordsessie rondom digitale dienstverlening

Dinsdag 29 maart ontving de NAK de gewasgroep granen, peulvruchten en fijne landbouwzaden van Plantum om te klankborden over de digitale dienstverlening. De sector ervaart enkele uitdagingen rondom de digitale dienstverlening bij zaaizaadkeuringen. In dit eerste overleg is de huidige stand van zaken rondom de nieuwe informatiemanagementstructuur toegelicht door de NAK. Daarnaast is de rol van…

Relatiedag zaaizaadsector verplaatst naar 23 juni

De eerder aangekondigde relatiedag voor de zaaizaadsector is verplaatst van 15 juni naar donderdag 23 juni. Dit vanwege meerdere velddagen in het binnen- en buitenland die rond dezelfde periode plaatsvinden. De uitnodiging en het definitieve programma volgt begin mei. Noteert u alvast 23 juni in uw agenda?

Aankondiging relatiedag zaaizaadsector

Na een succesvolle relatiedag voor de zaaizaadsector in 2013 en op verzoek van Plantum wordt op woensdag 15 juni 2016 weer een relatiedag georganiseerd. Deze dag staat in het teken van ontmoeten en het delen van kennis en informatie.  Het programma ziet er op hoofdlijnen als volgt uit: ontvangst bij de NAK in Emmeloord, rondleidingen langs het…

Aangifte pootaardappelen 2016 woensdag 16 maart van start

Vanaf woensdagmiddag 16 maart kunnen telers hun pootgoedpercelen voor dit jaar weer aangeven op het NAK-Loket. Telers ontvangen medio april een circulaire over de gewijzigde regelgeving en actuele aandachtspunten bij de aangifte. Ook zit er een antwoordenvelop bij voor het terugsturen van de benodigde documenten. Meer informatie vindt u op onze aangiftepagina. Zo heeft u…

AM-grondbemonstering, vraag het nu aan

Voor de teelt en het verhandelen van verschillende gewassen is een AM-vrijverklaring nodig. Controleert u alvast of u nog een AM-vrijverklaring nodig heeft? Zo ja, vraag dan uw grondbemonstering spoedig aan, zodat u tijdig in het bezit bent van een uitslag van het grondonderzoek.  Na een natte periode drogen de percelen op en kan er…