Seizoenmedewerkers gezocht

Voor de periode augustus t/m november zoeken wij enthousiaste en gemotiveerde medewerkers voor de functies productiemedewerker, medewerker bevoorrading en laborant.  Is seizoenswerk bij de NAK wat voor jou? Meld je dan aan via ons aanmeldfomulier.

Vraag uw AM-grondbemonstering z.s.m. aan

Vanaf begin juni tot half juli aanstaande zullen alleen de aanvragen spoed en versneld voor de AM-grondbemonstering verwerkt worden. Dit in verband met de vervanging van de oude AM-spoelmachine bij de NAK. Daarom vragen wij u om nu alvast uw AM-grondonderzoek aan te vragen. Zo bent u ook tijdig in het bezit van een AM-onderzoeksverklaring voor de aangifte van uw pootaardappelen en…

Grondmonsternemers gezocht

De NAK is op zoek naar grondmonsternemers die jaarlijks op oproepbasis ingezet kunnen worden als monsternemer bij klanten. Je neemt grondmonsters van diverse percelen volgens instructies. Je verwerkt data en verzend de monsters naar de NAK. Je zorgt voor een goede communicatie met klanten. Binnen ons moderne laboratorium vindt naast zaaizaad- en aardappelonderzoek grootschalig nematodenonderzoek…

ISTA-audit NAK goed verlopen

Het auditteam van de International Seed Testing Association (ISTA) heeft op dinsdag 12 april de 3-jaarlijkse audit gedaan bij de NAK. Naast de beoordeling van 75 ISTA-certificaten werd het onderdeel monstername beoordeeld. Ook werden de laboratoriumwerkzaamheden beoordeeld en kwam het algemene deel van het kwaliteitssysteem aan bod. Het auditteam heeft kenbaar gemaakt onder de indruk…

Het NAK-jaarverslag 2015 is uit

Het NAK-jaarverslag 2015 is uit. Bekijk onze financiële resultaten van 2015 en raadpleeg statistieken van het afgelopen seizoen. Daarnaast is er een terugblik op alle fytosanitaire werkzaamheden van de NAK. Ook leest u in één overzicht alle highlights uit het verslagjaar, we nemen u mee van kwartaal tot kwartaal.    Op onze jaarverslagenpagina kunt u ook de jaarverslagen…

Kwaliteitsverbetering en efficiencyslag AM-grondonderzoek

De NAK vervangt na 37 jaar de oude spoelmachine door een nieuwe geavanceerde versie. Deze machine speelt een belangrijke rol in de voorbereiding van het grondmonster voor het officiële AM-grondonderzoek. De NAK werkt samen met Irmato aan de bouw van de nieuwe spoelmachine. De huidige spoelmachine wordt vervangen, omdat deze is afgeschreven en om een kwaliteitsverbetering…

NAK-certificaten geüniformeerd

De NAK-certificaten worden geüniformeerd. Er is vastgelegd aan welke eisen een certificaat moet voldoen, zodat in de toekomst alle certificaten exact gelijk zijn qua formaat, afscheurkracht, dikte etc. De nieuwe certificaten zijn vooraf getoetst bij een aantal leveranciers van verschillende naaistraten en de resultaten hiervan zijn positief. Vanaf begin april ontvangt u onze nieuwe witte…

NAK en Plantum houden een klankbordsessie rondom digitale dienstverlening

Dinsdag 29 maart ontving de NAK de gewasgroep granen, peulvruchten en fijne landbouwzaden van Plantum om te klankborden over de digitale dienstverlening. De sector ervaart enkele uitdagingen rondom de digitale dienstverlening bij zaaizaadkeuringen. In dit eerste overleg is de huidige stand van zaken rondom de nieuwe informatiemanagementstructuur toegelicht door de NAK. Daarnaast is de rol van…