Relatiedag zaaizaadsector verplaatst naar 23 juni

De eerder aangekondigde relatiedag voor de zaaizaadsector is verplaatst van 15 juni naar donderdag 23 juni. Dit vanwege meerdere velddagen in het binnen- en buitenland die rond dezelfde periode plaatsvinden. De uitnodiging en het definitieve programma volgt begin mei. Noteert u alvast 23 juni in uw agenda?

Aankondiging relatiedag zaaizaadsector

Na een succesvolle relatiedag voor de zaaizaadsector in 2013 en op verzoek van Plantum wordt op woensdag 15 juni 2016 weer een relatiedag georganiseerd. Deze dag staat in het teken van ontmoeten en het delen van kennis en informatie.  Het programma ziet er op hoofdlijnen als volgt uit: ontvangst bij de NAK in Emmeloord, rondleidingen langs het…

Aangifte pootaardappelen 2016 woensdag 16 maart van start

Vanaf woensdagmiddag 16 maart kunnen telers hun pootgoedpercelen voor dit jaar weer aangeven op het NAK-Loket. Telers ontvangen medio april een circulaire over de gewijzigde regelgeving en actuele aandachtspunten bij de aangifte. Ook zit er een antwoordenvelop bij voor het terugsturen van de benodigde documenten. Meer informatie vindt u op onze aangiftepagina. Zo heeft u…

AM-grondbemonstering, vraag het nu aan

Voor de teelt en het verhandelen van verschillende gewassen is een AM-vrijverklaring nodig. Controleert u alvast of u nog een AM-vrijverklaring nodig heeft? Zo ja, vraag dan uw grondbemonstering spoedig aan, zodat u tijdig in het bezit bent van een uitslag van het grondonderzoek.  Na een natte periode drogen de percelen op en kan er…

Buitenlandse pootgoedklassen en aangifte 2016

Bij de aangifte van pootaardappelen 2016 zijn de nieuwe EU-klassen van kracht. Bij het opgeven van uw percelen in het aangifteprogramma op het NAK-Loket wordt dan automatisch de maximale klasse in de nieuwe ‘EU-klasse’ omgezet. Hoe de omzetting van Nederlands pootgoed wordt gedaan is beschreven in het informatiedocument EU-klassen.  Hieronder ziet u de vertaaltabel van de…

Extra aardappelselectiecursus 8 en 9 maart

De aardappelselectiecursus is deze week gestart. U kunt zich nog aanmelden voor de extra cursusmogelijkheid op 8 en 9 maart a.s.  Elk jaar is er veel belangstelling voor de aardappelselectiecursus. Wil je ook rassen en zieke aardappelplanten kunnen herkennen en wil je weten hoe de NAK werkt aan de kwaliteit van het pootgoed binnen het laboratorium?…

Grote opkomst bij aftrap reeks telersvergaderingen in Espel

Gisteravond vond de aftrap van de reeks NAK-telersvergaderingen plaats in Espel. Volg het laatste nieuws rondom de telersvergaderingen via onze website en via Twitter @nakemmeloord.  Ook de media was in Espel vertegenwoordigd. Lees online meer over de NAK-telersvergaderingen op onder andere Akkerwijzer.nl, Boerderij.nl en Nieuweoogst.nu:  ‘NAK financieel zeer gezond’ – Nieuwe Oogst ‘Pootgoedtelers sorteren steeds vaker vlak tegen de…