Vergaderingen vaste commissies zaaizaden en pootaardappelen

Op woensdag 25 november vergaderden de vaste commissies van zaaizaden en pootaardappelen.  Voor de pootaardappelen heeft de vaste commissie besloten om de keuringsregels op onderstaande onderdelen aan te passen: Keuring van stammen – De vrijstelling van keuring van jonge stammen blijft bestaan.– De overdracht van ongekeurde stammen vervalt en certificering is alleen mogelijk na goedkeuring en…

Voortgang nacontrole 2015 – op weg naar afronding

Met inmiddels 95% aan afgeronde nacontrole-onderzoeken is de nacontrole op virus bijna ten einde.  Er zijn ruim 18.500 monsters ontvangen. Dit is 99% van het totaal te onderzoeken aantal knollen van 4 miljoen. In onderstaande grafiek is te zien dat we dit jaar meer monsters hebben onderzocht voor de nacontrole dan de afgelopen twee jaar.…

Cursus Aardappelveredeling 2016

De drie aardappelkwekers verenigingen bieden in samenwerking met het Louis Bolk Instituut de Cursus Aardappelveredeling aan voor kwekers. Na de succesvolle voorgaande edities van deze cursus is besloten om deze cursus een vaste plaats te geven in de aardappelsector. Lees meer over de cursus Aardappelveredeling. 

Meer uniformiteit in kleinverpakking pootaardappelen

Om meer uniformiteit te krijgen bij de kleinverpakkingen van pootaardappelen (< 5 kg per eenheid) zijn de voorwaarden herzien. Op het kleinverpakkingslabel moet voortaan het volgende staan: – het NAK-logo– de ras-aanduiding– het telernummer of het verpakker nummer– het teeltland– het aantal knollen of gewicht– de termen EG-Plantenpaspoort én Kleinverpakking EG– een uniek labelnummer. Gebruik…

Voortgang nacontrole 2015 – 98% van de monsters ontvangen

De NAK heeft op dit moment 98% van het totaal aantal te onderzoeken knollen ontvangen. Dit zijn 17.500 monsters (3,6 miljoen knollen). Hiermee loopt de nacontrole op virus bij pootaardappelen ten einde. In onderstaande grafiek ziet u de voortgang van de afgeronde nacontrole monsters. Klik op de grafiek voor een vergroting.  Het verlagingspercentage is nu 15,3%…

Telersvergaderingen 2016

De definitieve data van de telersvergaderingen 2016 zijn bekend. We hopen u net als afgelopen jaar weer in grote aantallen te mogen ontvangen, dus noteer onderstaande data alvast in uw agenda.     Schema telersvergaderingen 2016  Dag  Datum  Plaats  Locatie  Tijd  Maandag  18 januari  Espel  De Ducdalf  20.00 uur  Dinsdag  19 januari  Wehe- den Hoorn  Schierstee…

Voortgang nacontrole 2015 – bemonstering loopt ten einde

De bemonstering van pootaardappelen voor de nacontrole op virus loopt ten einde, 92% van het totaal te onderzoeken knollen zijn inmiddels ontvangen. Dit zijn ruim 17.500 monsters (3,2 miljoen knollen). Hiervan is tot nu toe 77% onderzocht. Ondanks de late start van het nacontroleseizoen ligt het aantal afgeronde onderzoeken nu nagenoeg gelijk aan vorig jaar.…

Wijzigingsvoorstellen keuringsregels pootaardappelen

De adviesraad en de vaste commissie voor pootaardappelen bespreken in november twee wijzigingsvoorstellen voor de keuring van pootaardappelen. Het eerste voorstel gaat over de keuring van stammen:  – De vrijstelling van keuring van jonge stammen blijft ongewijzigd. – Vanaf oogst 2016 is afzet als klasse PB 1 t/m 4 alleen mogelijk als de stam gekeurd…