Recordaantal grondmonsters genomen voor AM-onderzoek

Afgelopen week is er een inhaalslag gemaakt in de bemonstering voor de AM-grondonderzoeken, dit was mogelijk door de droge weersomstandigheden. In één week tijd zijn er ongeveer 10.000 grondmonsters binnengekomen. Wilt u ook uw perceel voor AM-onderzoek laten bemonsteren? Het tijdstip van bemonsteren heeft geen invloed op het vinden van een eventuele AM-besmetting. Vraag uw AM-onderzoek aan via…

Realisatie restitutieregeling afbouw eigen vermogen

De restitutieregeling die dit voorjaar is ingegaan om het eigen vermogen van de NAK af te bouwen is afgerond. Begin juli hebben alle betrokken relaties die hiervoor in aanmerking kwamen een creditnota ontvangen. Inmiddels zijn, op een aantal uitzonderingen na, alle uitbetalingen verricht of heeft verrekening plaatsgevonden met andere nog openstaande facturen. In het voorjaar werd besloten…

Voortgang nacontrole 2015 – verlagingspercentage 15,6%

De bemonstering van knollen voor de nacontrole van pootaardappelen verloopt voorspoedig, afgelopen week zijn er ongeveer een half miljoen knollen bemonsterd. In totaal zijn er 2.457.200 knollen bemonsterd, waarvan 72% is onderzocht. Het verlagingspercentage ligt nu op 15,6%. Dit is lager dan het percentage van vorige week wat toen op 16,4% lag.   Hieronder een…

Voortgang nacontrole – de monstername komt goed op gang

De monstername is afgelopen week goed op gang gekomen. Er zijn nu 2 miljoen knollen bemonsterd. Dit is bijna de helft van het totaal te onderzoeken aantal knollen (4,5 miljoen). Hiervan zijn tot nu toe 1.200.000 knollen (66%) onderzocht.  Het landelijke verlagingspercentage ligt op 16,4%. In onderstaande tabel ziet u de voorlopige verlagingspercentages per klasse.…

EC-grade wordt Union grade

Naar enkele gebieden in de EU is afzet van pootgoed alleen mogelijk als EC-grade. Alleen basispootgoed komt in aanmerking voor deze aanduiding. Uiterlijk 1 januari 2016 moeten lidstaten EC-grade wijzigen in Union grade. De NAK doet met ingang van dit seizoen. Voor certificering als Union grade geldt: – alleen mogelijk voor de klassen S, SE…

Vier gouden regels PCC Hygiëneprotocol Ringrot

Let u bij de oogst, het inschuren en de bewerking van uw partijen pootgoed ook op de vier gouden regels van het PCC Hygiëneprotocol Ringrot, deze zijn in het kort: Gebruik voor de verzending van pootgoed uitsluitend nieuw fust, bijvoorbeeld klasse S en SE in big bags, of in gereinigde en ontsmette kisten. Vervoer alleen…

Voortgang AM-bemonsteringen

De NAK heeft tot nu toe bijna 9.000 ha voor het AM-grondonderzoek bemonsterd. In vergelijking met het vorige seizoen is dat ongeveer 7.000 ha minder. Net als bij de nacontrole-onderzoeken, kwam de bemonstering van het AM-onderzoek later op gang als gevolg van de mindere weersomstandigheden. Op dit moment worden vooral AM-aanvragen met status standaard en versneld bemonsterd.…

Nacontrole draait op volledige capaciteit

De NAK draait momenteel met een maximale capaciteit om zoveel mogelijk monsters voor het nacontrole-onderzoek te verwerken. Er zijn nu 7.200 monsters (1.400.000 knollen) ontvangen. Dit is 33% van het totaal te onderzoeken aantal knollen. Hiervan heeft het laboratorium tot nu toe 786.000 knollen (18%) onderzocht. Onderstaande grafiek laat het aantal afgeronde nacontrole-onderzoeken zien in…