Voortgang nacontrole 2015 – verlagingspercentage nu op 15,4%

De bemonstering van knollen voor de nacontrole van pootaardappelen verloopt voorspoedig, afgelopen week zijn er bijna een half miljoen knollen bemonsterd. In totaal zijn er 2,9 miljoen knollen bemonsterd. In totaal is inmiddels 56% onderzocht. Ondanks de verlate start hebben we de achterstand van twee weken inmiddels ingehaald en liggen we weer op schema.  Het…

Aantal teeltverboden door knolcyperus stijgt

Dit jaar zijn er meer nieuwe teeltverboden opgelegd in vergelijking met voorgaande jaren. Ook zijn er dit jaar minder teeltverboden opgeheven, waardoor het totale aantal teeltverboden verder stijgt. De controles hebben dit jaar onder goede omstandigheden plaats gevonden.   Momenteel worden de laatste teeltverboden gecontroleerd op de aanwezigheid van knolcyperus. De verwachting is dat dit…

Kamerbrief Keuring en Toezicht EZ

Vrijdag 16 oktober heeft Staatssecretaris Dijksma de Tweede Kamer geïnformeerd over de herinrichting van het systeem van keuring en toezicht. In de brief worden vergaande hervormingen aangekondigd voor de vleeskeuring. De NAK verwacht dat de gevolgen voor fytosanitaire keuring beperkt zullen zijn. In de kamerbrief wordt aangekondigd dat de vleeskeuring weer onder de overheid wordt…

Wijzigingsvoorstellen van keuringsregels zaaizaden

Er zijn twee wijzigingsvoorstellen met betrekking tot keuringsregels van zaaizaden ingediend.  Het eerste voorstel betreft de introductie van het leveranciersetiket voor kleinverpakking EG-B, tot maximaal 10 kg, voor partijen en mengsels voor niet-voeder doeleinden. Er bestaat al een leveranciersetiket voor kleinverpakking EG-A voor niet-voedermengsels van grassen tot 2 kg. Het voordeel van het leveranciersetiket is…

Recordaantal grondmonsters genomen voor AM-onderzoek

Afgelopen week is er een inhaalslag gemaakt in de bemonstering voor de AM-grondonderzoeken, dit was mogelijk door de droge weersomstandigheden. In één week tijd zijn er ongeveer 10.000 grondmonsters binnengekomen. Wilt u ook uw perceel voor AM-onderzoek laten bemonsteren? Het tijdstip van bemonsteren heeft geen invloed op het vinden van een eventuele AM-besmetting. Vraag uw AM-onderzoek aan via…

Realisatie restitutieregeling afbouw eigen vermogen

De restitutieregeling die dit voorjaar is ingegaan om het eigen vermogen van de NAK af te bouwen is afgerond. Begin juli hebben alle betrokken relaties die hiervoor in aanmerking kwamen een creditnota ontvangen. Inmiddels zijn, op een aantal uitzonderingen na, alle uitbetalingen verricht of heeft verrekening plaatsgevonden met andere nog openstaande facturen. In het voorjaar werd besloten…

Voortgang nacontrole 2015 – verlagingspercentage 15,6%

De bemonstering van knollen voor de nacontrole van pootaardappelen verloopt voorspoedig, afgelopen week zijn er ongeveer een half miljoen knollen bemonsterd. In totaal zijn er 2.457.200 knollen bemonsterd, waarvan 72% is onderzocht. Het verlagingspercentage ligt nu op 15,6%. Dit is lager dan het percentage van vorige week wat toen op 16,4% lag.   Hieronder een…

Voortgang nacontrole – de monstername komt goed op gang

De monstername is afgelopen week goed op gang gekomen. Er zijn nu 2 miljoen knollen bemonsterd. Dit is bijna de helft van het totaal te onderzoeken aantal knollen (4,5 miljoen). Hiervan zijn tot nu toe 1.200.000 knollen (66%) onderzocht.  Het landelijke verlagingspercentage ligt op 16,4%. In onderstaande tabel ziet u de voorlopige verlagingspercentages per klasse.…

EC-grade wordt Union grade

Naar enkele gebieden in de EU is afzet van pootgoed alleen mogelijk als EC-grade. Alleen basispootgoed komt in aanmerking voor deze aanduiding. Uiterlijk 1 januari 2016 moeten lidstaten EC-grade wijzigen in Union grade. De NAK doet met ingang van dit seizoen. Voor certificering als Union grade geldt: – alleen mogelijk voor de klassen S, SE…