Nacontrole draait op volledige capaciteit

De NAK draait momenteel met een maximale capaciteit om zoveel mogelijk monsters voor het nacontrole-onderzoek te verwerken. Er zijn nu 7.200 monsters (1.400.000 knollen) ontvangen. Dit is 33% van het totaal te onderzoeken aantal knollen. Hiervan heeft het laboratorium tot nu toe 786.000 knollen (18%) onderzocht. Onderstaande grafiek laat het aantal afgeronde nacontrole-onderzoeken zien in…

25% korting op tarief verplicht virusonderzoek

Het Bestuur van de NAK heeft in de vergadering van 15 september besloten een korting van 25% te geven op de tarieven voor verplicht virusonderzoek van pootaardappelen voor seizoen 2015. Met de overstap van ELISA naar de PCR-methode voor de virustoets van pootaardappelen en de doorgevoerde efficiencyverbeteringen in dit proces, zijn de kosten verder terug…

Voorlopige data telersvergaderingen 2016

  De voorlopige data van de telersvergaderingen 2016 zijn bekend. In de loop van november maken wij de definitieve data bekend.  We hopen u net als afgelopen jaar weer in grote aantallen te mogen ontvangen. Dus noteer onderstaande data alvast in uw agenda.       Voorlopig schema telersvergaderingen 2016 Dag Datum Plaats Locatie Tijd Maandag 18…

Nacontrole-overleg tussen NAK en bedrijfsleven

Vrijdagochtend is het jaarlijkse overleg geweest tussen de NAK en het bedrijfsleven over de voortgang van de nacontrole. Er zijn afspraken gemaakt over de prioritering bij de monstername vanwege de vertraagde oogst door de weersomstandigheden. Daarnaast is met de handel gesproken over de wederzijdse ervaring met de uitslagen van het Erwinia-onderzoek 2014 en de correlatie…

Client Export nu ook voor consumptieaardappelen

De NAK organiseert in samenwerking met de NAO instructiebijeenomsten voor bewerkers en exporteurs van consumptieaardappelen ter introductie van Client Export. Na afronding van een succesvolle pilot bij vier bedrijven gaan we met ingang van oogst 2015 volledig over naar Client Export voor de opmaak van fytosanitaire certificaten voor consumptieaardappelen.   Met deze overgang realiseren we een…

Voortgang nacontrole pootgoed 2015

De NAK is drie weken geleden gestart met de nacontrole van pootaardappelen. Inmiddels is er 6% bemonsterd van het totaal verwachte aantal monsters van 22.000. Door de aanhoudende regenbuien van de afgelopen weken, wordt er door het hele land minder gerooid. Hierdoor is het nog niet mogelijk om volop te bemonsteren. Hieronder een indruk van de…

Verlagingen veldkeuring 2015 onder de loep

Het verlagingspercentage in de veldkeuring van 2015 ligt op12,8%.  klasse  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 S 20,1 11,2 14,9 18,6 11,6 6,9 7,9 SE 18,7 12,7 11,2 15,8 9,4 7,7 10,0 E1 26,6 17,4 17,3 24,1 14,0 9,3 16,8 E2 34,3 23,7 27,5 34,9 18,7 16,2 25,1 A 7,9 5,4 7,1 8,0 7,0…

Nacontrole op virus 2015

Standaard aanvullend virusonderzoek bij 4 reacties positief Met ingang van dit jaar wordt bij een monstergrootte van 200 knollen een aanvullend virusonderzoek uitgevoerd als 4 van de 4 reacties positief zijn bevonden. Hiermee kan de definitieve klasse beter worden vastgesteld. Er vindt geen aanvullend onderzoek plaats als 1, 2 of 3 reacties van de 4 positief…