AM-bemonstering vertraagd in het zuiden

In het najaar van 2014 liepen we voor met de AM-grondbemonsteringen in vergelijking met andere jaren. Door late aanmeldingen voor het AM-grondonderzoek, vooral in het zuiden van het land, lopen momenteel de voorraden op. Er wordt extra capaciteit ingezet om de voorraden weg te kunnen werken. Ondanks de extra ingezette capaciteit kan het voorkomen dat u…

Stamselecteurs bezorgd over 5-jarige stam

Op 24 en 25 februari organiseerde de NAK een tweetal bijeenkomsten met telers van traditionele stammen. In totaal waren 55 telers aanwezig. Het doel van deze bijeenkomsten was een gedachtewisseling over de huidige werkwijze voor de keuring van stammen en de toekomst van traditionele stamselectie. Na korte inleidingen over de huidige regelgeving, keuringsgegevens en de…

Op verzoek telers een extra telersvergadering in Westerbork

Afgelopen woensdag 18 februari was er na een afwezigheid van twee jaar weer een telersvergadering belegd in het gebied Drenthe/Overijssel.  Deze extra vergadering was ingelast, omdat er vanuit dit gebied signalen kwamen dat hier behoefte aan was. De opkomst was boven verwachting groot. Een volle zaal (42 aanwezigen) had aandacht voor de vergadering.  Voorzitter van…

Hygiëneprotocol Ringrot begint te leven

Op dit moment doen 1.217 telers en bewerkers mee aan het Hygiëneprotocol Ringrot. Dit protocol is in 2014 door de PCC (een samenwerkingsverband tussen de NAO en LTO) geïntroduceerd. De NAK is gevraagd op naleving van dit protocol toe te zien. Op basis van een aandachtspuntenlijst hebben keurmeesters met de meeste telers en bewerkers een…

Bekijk nu ons cursusaanbod en meldt u aan

Wist u dat u bij de NAK cursussen kunt volgen? Op het gebied van zaaizaad- en pootaardappelonderzoek hebben wij verschillende onderwerpen die aan bod komen. Onze cursussen bestaan uit een theorie- en praktijkgedeelte. Graag attenderen wij u op twee cursussen die in mei en juni 2015 op het programma staan. Dit zijn de volgende cursussen:–…

GLB regeling: vergroeningseisen en mengsels

Het vernieuwde Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) stelt vergroeningseisen voor ecologische aandachtsgebieden. Dit is verplicht voor iedereen die toeslagen wilt ontvangen. Een onderdeel van deze eisen gaat over het gebruik van mengsels van bepaalde soorten vanggewassen. Op deze lijst kunt u de soorten vinden die keuringsplichtig zijn. De NAK certificeert mengsels van groenvoeders en granen met een groen label. Het gaat hier…