Kwekersmateriaal en een ‘open rij’

Er zijn nieuwe regels opgenomen voor keuring en afzet van kwekersmateriaal in het NVWA-protocol PSTVd aardappelkweekmateriaal. Behalve voor kwekers zijn deze nieuwe regels ook van toepassing voor telers die kwekersmateriaal op hun bedrijf hebben. Dit kan aangifte voor ‘bedrijfsinspectie’ zijn, maar ook aangifte voor ‘reguliere’ keuring (als perceel). Het gaat in beide gevallen om rassen…

NAK bereidt zich voor op AM-resistentietoetsingen

De NAK bereidt zich voor om vanaf volgend seizoen de officiële AM-resistentietoetsingen te gaan uitvoeren. Op dit moment voeren we deze toetsingen op kleine schaal uit om ervaring op te doen en om aan te tonen dat we dit goed kunnen uitvoeren. Als alles goed verloopt, gaat de NAK deze officiële AM-resistentietoetsingen vanaf volgend jaar…

Keuring van ATR-pootgoed

Productie en keuring van ATR-pootgoed heeft tot nu toe plaatsgevonden volgens de NAK-keuringseisen en de voorwaarden van het Productschap Akkerbouw. De bepalingen van het Productschap Akkerbouw zijn dit jaar opgenomen in nationale wetgeving van het ministerie van EZ. De NAK hanteert de wettelijke eisen als voorwaarden voor de aangifte voor de keuring van ATR-pootgoed. Deze…

Invoering EU-klassen

In 2016 vervangen de EU-pootgoedklassen de bestaande nationale klassen. Dit heeft de vaste commissie voor pootaardappelen op 25 maart besloten. Later dit jaar volgt een besluit over het moment van deze omzetting, bij de aangifte of bij de certificering van 2016. De sector kiest voor het basismodel van de EU, de simpelste variant. Dit bleek…

Voortgang AM-grondonderzoeken

Bij de NAK is het momenteel druk op afdeling AM-grondonderzoek. Per dag worden er zo’n 300 grondmonsters meer verwerkt dan normaal. Het aantal grondmonsters dat per week verwerkt wordt ligt nu op ongeveer 5.000 per week, normaal ligt dit aantal op 3.500.   Veel telers vragen nu hun AM-grondonderzoek aan met de status versneld (onderzoeksresultaten…

Bewaking PSTVd

In het NVWA protocol ’PSTVd aardappelkweekmateriaal’ zijn nieuwe regels opgenomen voor kweekbedrijven. Met deze regels moet kweekmateriaal gevrijwaard blijven van een besmetting van PSTVd (het aardappelspindelknolviroïde). Het protocol is het resultaat van intensief overleg tussen de NVWA, Plantum en de NAK, naar aanleiding van een PSTVd-besmetting in kweekmateriaal in 2014. De NAK zal de activiteiten…

Blokkade aangifte gesneden pootgoed

Het gebruik van gesneden pootgoed voor de aardappelteelt is verboden. Een uitzondering hierop is de teelt van consumptie- en zetmeelaardappelen bij bedrijven waar géén regulier NAK-pootgoed wordt geteeld. Aangifte van gesneden pootgoed voor de pootgoedteelt (inclusief ATR) is daarom niet mogelijk. Meer informatie over gesneden pootgoed vindt u op de website van Productschap Akkerbouw.   Wordt er…