Bekijk nu ons cursusaanbod en meldt u aan

Wist u dat u bij de NAK cursussen kunt volgen? Op het gebied van zaaizaad- en pootaardappelonderzoek hebben wij verschillende onderwerpen die aan bod komen. Onze cursussen bestaan uit een theorie- en praktijkgedeelte. Graag attenderen wij u op twee cursussen die in mei en juni 2015 op het programma staan. Dit zijn de volgende cursussen:–…

GLB regeling: vergroeningseisen en mengsels

Het vernieuwde Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) stelt vergroeningseisen voor ecologische aandachtsgebieden. Dit is verplicht voor iedereen die toeslagen wilt ontvangen. Een onderdeel van deze eisen gaat over het gebruik van mengsels van bepaalde soorten vanggewassen. Op deze lijst kunt u de soorten vinden die keuringsplichtig zijn. De NAK certificeert mengsels van groenvoeders en granen met een groen label. Het gaat hier…

NAK treft illegaal pootgoed aan

Tijdens één van de controles op het gebruik van goedgekeurd pootgoed op een akkerbouwbedrijf werden door de NAK-inspecteurs een aantal partijen illegaal pootgoed aangetroffen. Het betrof ongeveer 67 ton van meerdere rassen. De betreffende partijen zijn onder toezicht van de NVWA vernietigd. Sinds enkele jaren voert de NAK als toezichthouder actief controles uit op het gebruik van…

Bijeenkomst over partijkeuring pootgoed voor de ontvangende pootgoedhandel

De NAK ontvangt vrijdag 13 februari a.s. medewerkers van de ontvangende pootgoedhandel (o.a. Aviko, Farm Frites, McCain, Lamb Weston Meijer, Kleinjan’s Aardappelhandel en Landjuweel) voor een bijeenkomst over de partijkeuring van pootaardappelen. Ruim 60 belangstellenden worden op twee locaties, Emmeloord en Westmaas, ontvangen. De NAK heeft verschillende praktijkmonsters klaarliggen die door de aanwezigen beoordeeld kunnen…

Voortgang AM-grondbemonstering 2015

Tot nu toe is ruim 24.000 ha bemonsterd. Dit aantal ligt tussen de bemonsterde oppervlaktes van de twee voorgaande jaren in. Vanaf de start van het seizoen is er iedere dag extra gewerkt om alle uitslagen op tijd te kunnen verstrekken. De aanvoer van grondmonsters op het laboratorium loopt in de maand december vaak terug,…

Een terugblik op de telersvergaderingen 2015

Dit jaar waren er minder ‘technische’ onderwerpen, namelijk Erwinia en EU-klassen. Daarentegen was er veel discussie. De NAK ging bewust het land in zonder ‘harde’ adviezen, maar wel met een aantal stellingen. Door middel van rode en groene kaarten werden de meningen in het land gepeild. Dat bleek een schot in de roos. Over de…