Op verzoek telers een extra telersvergadering in Westerbork

Afgelopen woensdag 18 februari was er na een afwezigheid van twee jaar weer een telersvergadering belegd in het gebied Drenthe/Overijssel.  Deze extra vergadering was ingelast, omdat er vanuit dit gebied signalen kwamen dat hier behoefte aan was. De opkomst was boven verwachting groot. Een volle zaal (42 aanwezigen) had aandacht voor de vergadering.  Voorzitter van…

Hygiëneprotocol Ringrot begint te leven

Op dit moment doen 1.217 telers en bewerkers mee aan het Hygiëneprotocol Ringrot. Dit protocol is in 2014 door de PCC (een samenwerkingsverband tussen de NAO en LTO) geïntroduceerd. De NAK is gevraagd op naleving van dit protocol toe te zien. Op basis van een aandachtspuntenlijst hebben keurmeesters met de meeste telers en bewerkers een…

Bekijk nu ons cursusaanbod en meldt u aan

Wist u dat u bij de NAK cursussen kunt volgen? Op het gebied van zaaizaad- en pootaardappelonderzoek hebben wij verschillende onderwerpen die aan bod komen. Onze cursussen bestaan uit een theorie- en praktijkgedeelte. Graag attenderen wij u op twee cursussen die in mei en juni 2015 op het programma staan. Dit zijn de volgende cursussen:–…

GLB regeling: vergroeningseisen en mengsels

Het vernieuwde Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) stelt vergroeningseisen voor ecologische aandachtsgebieden. Dit is verplicht voor iedereen die toeslagen wilt ontvangen. Een onderdeel van deze eisen gaat over het gebruik van mengsels van bepaalde soorten vanggewassen. Op deze lijst kunt u de soorten vinden die keuringsplichtig zijn. De NAK certificeert mengsels van groenvoeders en granen met een groen label. Het gaat hier…

NAK treft illegaal pootgoed aan

Tijdens één van de controles op het gebruik van goedgekeurd pootgoed op een akkerbouwbedrijf werden door de NAK-inspecteurs een aantal partijen illegaal pootgoed aangetroffen. Het betrof ongeveer 67 ton van meerdere rassen. De betreffende partijen zijn onder toezicht van de NVWA vernietigd. Sinds enkele jaren voert de NAK als toezichthouder actief controles uit op het gebruik van…

Bijeenkomst over partijkeuring pootgoed voor de ontvangende pootgoedhandel

De NAK ontvangt vrijdag 13 februari a.s. medewerkers van de ontvangende pootgoedhandel (o.a. Aviko, Farm Frites, McCain, Lamb Weston Meijer, Kleinjan’s Aardappelhandel en Landjuweel) voor een bijeenkomst over de partijkeuring van pootaardappelen. Ruim 60 belangstellenden worden op twee locaties, Emmeloord en Westmaas, ontvangen. De NAK heeft verschillende praktijkmonsters klaarliggen die door de aanwezigen beoordeeld kunnen…