Informatiebijeenkomst voor de ontvangende handel op 13 februari

Op 13 februari organiseert de NAK samen met de NAO een informatiebijeenkomst voor de ontvangende handel. Deze bijeenkomst is gericht op de partijkeuring en het losvervoer van komend voorjaar. De NAO wil haar leden hiermee de gelegenheid geven zich uitgebreid te laten infomeren over de werkzaamheden van de NAK tijdens het voorjaars afleveren. Er zullen diverse praktijkmonsters…

Teler maakt steeds meer gebruik van digitale diensten bij de NAK

Uit recente cijfers blijkt dat steeds meer telers hun diensten digitaal aanvragen via het NAK-Loket. Zo doen steeds meer telers hun aanvraag voor een AM-grondbemonstering  digitaal. Van alle AM-aanvragen gaat 65% digitaal via het NAK-Loket. Vorig jaar lag dit percentage nog op 46%. Ook zien we bij de certificaat aanvragen een stijging in online bestellingen. Zo…

Derogatieverzoek verlaging kiemkrachtpercentage België

België heeft voor 1.500 ton lijnzaad van vezelvlas toestemming gekregen om deze hoeveelheid met een verlaagde kiemkracht in het verkeer te brengen voor de inzaai van 2015.  Frankrijk had eerder toestemming gekregen voor 2.500 ton. Dit betekent dat de totale hoeveelheid lijnzaad, die met een verlaagde kiemkracht van 85%-91% op de Europese markt mag worden gebracht, op…

AM-grondbemonstering verloopt voorspoedig

De grondbemonstering op AM (aardappelmoeheid) verloopt dit seizoen voorspoedig. In de grafiek hieronder (klik op de grafiek voor een vergroting) is te zien dat er nu al bijna 4.000 ha meer is bemonsterd dan in het najaar van 2013. De gunstige weersomstandigheden van de laatste maanden hebben hier grote invloed op gehad. Op dit moment is…

Start telersvergaderingen op maandag 12 januari

De aftrap van de jaarlijkse telersvergaderingen vindt dit jaar plaats op maandag 12 januari in Swifterbant. De volgende onderwerpen staan op de agenda: – tarieven en ZBO-discussie;– invoering van de nieuwe EU-klassen en wat dat voor u betekent;– 3e jaar pilot Erwinia-toetsing, de laatste informatie over ‘brasiliense’;– consumptie en pootgoed, samen één keten. Om u op de hoogte…

C-analyse zaaizaden seizoen 2014 afgerond

De C-analyses (contractanalyses) 2014 voor zaaizaden zijn afgerond. De monsterontvangst startte in week 26, de NAK ontving in totaal 2.369 monsters. Dit aantal is minder dan voorgaande jaren vanwege het feit dat er minder areaal is ingezaaid. In de grafiek hiernaast kunt u zien dat het vochtonderzoek de monsterontvangst zeer snel heeft opgevolgd.  De grafiek…