NAK bezocht Zwitserland en Frankrijk in kader van kennisuitwisseling

Om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen en te zorgen voor kennisuitwisseling was de NAK deze week in het buitenland vertegenwoordigd. Zo werd deze week in Bern (Zwitserland) een bijeenkomst gehouden over zwartbenigheid en stengelnatrot. Miriam Kooman, manager laboratorium NAK, vertegenwoordigde de NAK hierbij. Een belangrijk onderwerp was de opkomst van nieuwe ‘Erwinia’s’, zoals…

Wijzigingsvoorstellen pootaardappelen

De vaste commissie voor pootaardappelen neemt op woensdag 19 november a.s. een besluit over de voorstellen voor aanpassing van de keuringsvoorschriften.  Een van de onderwerpen is ‘invoering EU-klassen’. Een definitief besluit hierover volgt in maart 2015.   Klik op de afbeelding hiernaast voor het artikel uit Aardappelwereld Magazine (nummer 11, november 2014). In dit artikel…

Nacontrole pootaardappelen bijna afgerond

Het nacontrole-onderzoek van pootaardappelen op virus is bijna afgerond. Er zijn ruim 16.000 monsters ontvangen. Dit is 98% van het totaal te onderzoeken aantal knollen (3,5 miljoen). Inmiddels is 86% (ruim 3 miljoen knollen) van de monsters onderzocht.     De grafiek hiernaast geeft de voortgang van de afgeronde nacontrole-monsters weer ten opzichte van voorgaande jaren.…

Kwaliteitoverzicht wintergranen oogst 2014 beschikbaar

Het kwaliteitsoverzicht van wintergranen oogst 2014 is nu beschikbaar. We zien dat het percentage wintergerst en wintertarwe, wat in de hoogste kiemkrachtgroep (95% – 100%) valt, is gestegen ten opzichte van oogst 2013. De certificeringsoverzichten van granen en vlas zijn bijgewerkt t/m 4 november 2014. En het maandelijkse overzicht van de certificering aardappelen en granen is…

Instructiebijeenkomsten partijkeuring 2014

Voor de keurmeesters worden de komende twee weken instructiebijeenkomsten georganiseerd over onder andere de partijkeuring van pootaardappelen bij de NAK in Emmeloord. Speerpunten voor het komende seizoen zijn de strengere eisen voor de maatsortering en normhantering bij schurft en zilverschurft. Ook wordt er in gegaan op Phytophthora, wat begin van de zomer veel bladaantasting heeft…