Nacontrole pootaardappelen bijna afgerond

Het nacontrole-onderzoek van pootaardappelen op virus is bijna afgerond. Er zijn ruim 16.000 monsters ontvangen. Dit is 98% van het totaal te onderzoeken aantal knollen (3,5 miljoen). Inmiddels is 86% (ruim 3 miljoen knollen) van de monsters onderzocht.     De grafiek hiernaast geeft de voortgang van de afgeronde nacontrole-monsters weer ten opzichte van voorgaande jaren.…

Kwaliteitoverzicht wintergranen oogst 2014 beschikbaar

Het kwaliteitsoverzicht van wintergranen oogst 2014 is nu beschikbaar. We zien dat het percentage wintergerst en wintertarwe, wat in de hoogste kiemkrachtgroep (95% – 100%) valt, is gestegen ten opzichte van oogst 2013. De certificeringsoverzichten van granen en vlas zijn bijgewerkt t/m 4 november 2014. En het maandelijkse overzicht van de certificering aardappelen en granen is…

Instructiebijeenkomsten partijkeuring 2014

Voor de keurmeesters worden de komende twee weken instructiebijeenkomsten georganiseerd over onder andere de partijkeuring van pootaardappelen bij de NAK in Emmeloord. Speerpunten voor het komende seizoen zijn de strengere eisen voor de maatsortering en normhantering bij schurft en zilverschurft. Ook wordt er in gegaan op Phytophthora, wat begin van de zomer veel bladaantasting heeft…

Verscherpte eisen bovenmaatse knollen

De NAK ziet dat bovenmaatse knollen in partijen pootgoed in toenemende mate een bron van klachten zijn voor de afnemers.  De eisen voor de maatsortering zijn daarom met ingang van dit partijkeuringsseizoen verscherpt. De toegestane afwijking is nu maximaal 1 mm in plaats van maximaal 3 mm. De tolerantie blijft 2% van het gewicht. De…

Bemonstering voor nacontrole pootgoed bijna afgerond

De bemonstering van pootaardappelen voor de nacontrole op virus is bijna afgerond. Er zijn tot nu toe ruim 14.500 monsters (dit zijn 3 miljoen knollen) ontvangen. Dit is 83% van het totaal te onderzoeken aantal knollen (3,6 miljoen). Inmiddels is 64% van de ontvangen monsters onderzocht.     Het aantal onderzochte monsters voor de nacontrole…