C-analyses 2014 voor zaaizaden in volle gang

De onderzoeken voor de C-analyses zijn in volle gang. Voor dit jaar zijn de onderzoeken voor vocht afgerond. Hierbij valt op dat de gemiddelde vochtpercentages iets hoger liggen ten opzichte van afgelopen jaar. We verwachten dat de onderzoeken schoning, kiemkracht en zuiverheid half december zullen zijn afgerond. Klik op onderstaande grafieken voor een vergroting.      Bij…

Nacontrole van pootaardappelen bijna op de helft

De nacontrole van pootaardappelen verloopt voorspoedig. In vergelijking met vorig jaar loopt het onderzoek een week voor. (Klik op onderstaande afbeeldingen voor een vergroting.)     De  buitendienst van de NAK heeft nu 59% (2.3 miljoen knollen) van het totaal te onderzoeken aantal knollen (3,9 miljoen) bemonsterd.              Van de…

Vrijwillig aardappelonderzoek bij de NAK, ook iets voor u?

Wist u dat de NAK naast de verplichte aardappelonderzoeken deze onderzoeken ook op vrijwillige basis aanbiedt? Zo maakt de heer Torringa (Landbouwbedrijf Torringa) gebruik van de mogelijkheid om zijn verplichte aardappelonderzoek voordelig uit te breiden met een aanvullend (vrijwillig) onderzoek. En de heer De Vries (Meijer Potato) maakt gebruik van de vrijwillige aardappelonderzoeken bij de NAK.  Ook voor…

Optimale condities voor bemonstering nacontrole pootaardappelen

De bemonstering van de nacontrole van het pootgoed op virus verloopt goed. Er kan in alle districten optimaal bemonsterd worden. De personele bezetting is op alle onderdelen tot het maximale opgeschaald om de onderzoeken binnen de afgesproken termijn af te ronden. De onderstaande grafieken geven een beeld van de voortgang van de bemonstering, het aantal afgeronde…