AM bemonstering loopt gestaag door

Voortgang AM-onderzoek De AM-bemonstering loopt gestaag door. Zolang de weersomstandigheden dit toelaten, wordt er door de NAK voorlopig volop bemonsterd. De bemonstering loopt bijna 3000 ha. achter ten opzichte van vorig jaar. Dit is het gevolg van het feit dat de oogst dit jaar wat later was. De prognose is dat er dit seizoen weer…

Informatiedag voor buitendienstmedewerkers handelshuizen

Naar aanleiding van grote getoonde belangstelling voor de partijkeuringen van de NAK hebben wij vandaag informatiebijeenkomsten georganiseerd voor buitendienstmedewerkers van handelshuizen, zowel in de ochtend als in de middag is er een bijeenkomst.   Als buitendiensten van de NAK en bedrijfsleven komen we elkaar regelmatig tegen in het veld en kunnen we door kennis te…

Aardappels eruit? Vraag uw AM-bemonstering aan!

We zien steeds vaker dat er langer gewacht wordt voor er een AM-bemonstering aangevraagd wordt. Wanneer er gevraagd wordt naar de reden hiervan, blijkt dat er vaak gedacht wordt dat de kans op het vinden van een AM-besmetting lager wordt, wanneer er langer gewacht wordt met de bemonstering. Een ander misverstand is dat deze kans…

Einde in zicht voor bemonstering nacontrole 2013

De bemonstering van de nacontrole van het pootgoed op virus loopt op zijn einde. Er zijn ruim 14.000 monsters (2,9 miljoen knollen) ontvangen. Dit is 86% van het totaal te onderzoeken aantal knollen (3,4 miljoen). Inmiddels is 63% van de monsters onderzocht. Ondanks dat het seizoen 2 weken later is begonnen, ligt het aantal afgeronde…

Uitslagen Meloidogyne chitwoodi / fallax

Op het NAK-Loket vindt u een overzicht van de data waarop de uitslagen van het onderzoek naar Meloidogyne chitwoodi / fallax bekend zijn.  Log in op het NAK-Loket, ga vervolgens naar tabblad ‘Aardappelen’. Hier vindt u onder ‘Info’ alle informatie. (Klik op onderstaande afbeelding voor een vergroting.)  

Wij zijn er klaar voor, u toch ook?

Nu de meeste aardappelen weer van het land zijn komt de tijd dat er weer volop AM-aanvragen worden ingediend en bemonsteringen worden uitgevoerd. In de afgelopen weken zijn er in het hele land instructiebijeenkomsten geweest, waarbij onze keurmeesters en Klantenservice gezamenlijk geoefend en bijgepraat hebben, over het invullen van een digitale AM-aanvraag. Wij hopen dat…

Eerste resultaten C-analyse gunstig

Voortgang C-analyse 2013De onderstaande grafieken geven informatie over de voortgang van de diverse verrichtingen van het C-analyse onderzoek. De ontvangst van de monsters is in week 28 gestart en de NAK heeft inmiddels ruim 2500 monsters binnen gekregen.   Voortgang verwerken monsters   Percentage verwerkt Verwachtte afronding Vocht 100% – Schoning 73% week 42 Zuiverheid…

60% van de nacontrole monsters genomen

Nacontrole-onderzoekDe buitendienst van de NAK heeft nu 2,2 miljoen knollen van het totaal te onderzoeken aantal knollen (3,6 miljoen) bemonsterd. Hiervan zijn tot nu toe ruim 1,5 miljoen knollen (43%) onderzocht. De NAK verwacht over vier weken 75% van de onderzoeken te hebben afgerond. Klik op onderstaande grafiek voor een vergroting. Het verlagingspercentage is op…