Aangifte licentierassen pootaardappelen

De vaste commissie voor pootaardappelen en het bestuur van de NAK hebben besloten dat voor de aangifte van pootaardappelen, per 1 mei aanstaande, de volgende bepaling van kracht wordt. Op verzoek van de kweker of vertegenwoordiger zal de aangifte van zijn licentieras worden geweigerd. Het betreft hier de aangifte van pootgoed dat is bedoeld voor…

Extra mogelijkheid aardappelselectiecursus

Vanwege grote belangstelling voor de aardappelselectiecursus heeft de NAK besloten om onder voorbehoud van voldoende deelnemers een extra cursusmogelijkheid aan te bieden. De theoriedagen zullen op 12 en 13 maart zijn. Mocht u hier belangstelling voor hebben meldt u zich dan zo snel mogelijk aan via het onderstaande aanmeldformulier. aanmeldingssform ASC maart 2013.pdf Kijk voor…

Bemonstering AM vertraagd door weersomstandigheden

Door vorst en de natte weersomstandigheden in de afgelopen periode heeft er praktisch geen monstername AM plaats kunnen vinden. Hierdoor is de hoeveelheid te bemonsteren hectares op dit moment groter dan normaal. Voor een betrouwbare monstername is het noodzakelijk dat de percelen goed te belopen zijn. Dat wil zeggen niet te nat of pas geploegd.…

Extra mogelijkheid aardappelselectiecursus

Vanwege grote belangstelling voor de aardappelselectiecursus heeft de NAK besloten om onder voorbehoud van voldoende deelnemers een extra cursusmogelijkheid aan te bieden. De theoriedagen zullen op 12 en 13 maart zijn. Mocht u hier belangstelling voor hebben meldt u zich dan zo snel mogelijk aan via het onderstaande aanmeldformulier. aanmeldingssform ASC maart 2013.pdf Kijk voor…

Voortgang AM-onderzoek

Er is tot nu toe ruim 25.000 ha. bemonsterd door de NAK. Dit is een vergelijkbaar aantal met vorig jaar.In de grafiek is te zien dat, met uitzondering van seizoen 2010-2011, de hoeveelheid bemonsterde ha. in januari steeds ruim 25.000 ha. is. Door de vorst is er de afgelopen periode weinig bemonsterd. Als verdere vorst…