Erwinia proef afgerond

De Erwinia proef stammen is succesvol afgerond. Alle resultaten zijn volgens afspraak voor 1 december verstuurd. Tijdens de telersvergaderingen in januari zal de analyse van de resultaten worden gepresenteerd. De analyse vormt de basis voor de discussie over toekomstig te nemen maatregelen. Telers die suggesties of verzoeken hebben ten aanzien van hun uitslagen kunnen contact…

Vaste Commissie Zaaizaden stelt aanwijzingen vast

Jaarlijks worden de aanwijzingen opnieuw vastgesteld door de vaste commissie zaaizaden van de NAK. Op de pagina ‘zakelijke informatie/ wet®elgeving’ vindt u de vernieuwde vastgestelde versies van de volgende aanwijzingen: * Certificering groenvoedergewassen 2012-2013 (GV-03)* Certificering bietenzaad oogst 2012 (GV-04)* Internationaal vervoer zaaizaad 2012-2013 (AL-01)* Aanwijzing automatische bemonstering van zaaizaad 2013-2015 (AL-02). Hieronder een kort…

Nacontrole pootgoed

Het nacontrole-onderzoek van het pootgoed op virus is bijna ten einde. Inmiddels heeft 95% (3,5 miljoen knollen) van het totaal te onderzoeken aantal knollen (3,75 miljoen) een uitslag. Het verlagingspercentage is nu 7,5%. Dit betreft 96% van de te onderzoeken oppervlakte. Dit is ook te zien in onderstaande tabel. Klik op de tabel voor een…

NAK controleert extra op maat en gewicht

Op basis van signalen uit de praktijk gaat de NAK de komende weken extra steekproefcontroles in pootgoed houden op het voorkomen van bovenmaat en het juiste gewicht in de baal. Telers worden gewezen op de verantwoordelijkheid voor de goede werking van de afweegapparatuur en de maatzeven. 

Voortgang nacontrole pootgoed

De NAK heeft de afspraak gemaakt met de telers/handel, om van al het pootgoed dat bemonsterd is voor 15 september, op 15 november 95% afgerond te hebben. Dit jaar waren op 15 september 2,2 miljoen knollen bemonsterd. Hiervan had 99,7% op 15 november een uitslag. Op dit moment heeft de NAK 3,7 miljoen knollen ontvangen.…

Klanttevredenheidsonderzoek NAK

De NAK vindt het belangrijk om uw mening over onze klantenservice, keurmeesters en (online) diensten te inventariseren. Met uw mening, willen wij onze informatievoorziening en diensten verbeteren en zoveel mogelijk aanpassen aan uw wensen.  Vandaag hebben alle pootgoedtelers een e-mail ontvangen, met daarin een link naar de online vragenlijst. Onder de ingezonden vragenlijsten verloten wij 3…