Aardappelselectiecursus 2013

Aardappelslectiecursus De aardappelselectiecursus is een intensieve training in alles wat een selecteur moet weten. De deelnemers krijgen inzicht in de theoretische achtergronden van de pootaardappel. In de laboratoria zien de cursisten hoe de NAK werkt aan de kwaliteit van het pootgoed. Tijdens het praktijkgedeelte leert de cursist zieke planten herkennen. OnderwerpenTijdens de aardappelselectiecursus komen de volgende…

Voortgang AM-onderzoek

Er is tot nu toe ruim 21.500 ha. door de NAK bemonsterd. Dit is een vergelijkbaar aantal met vorig jaar. In onderstaande grafiek is te zien (klik op de grafiek voor een vergroting), dat met uitzondering van seizoen 2010-2011, de hoeveelheid bemonsterde hectare begin december steeds ruim 20.000 ha.is. Dit betekent dat bijna de helft van het…

Erwinia proef afgerond

De Erwinia proef stammen is succesvol afgerond. Alle resultaten zijn volgens afspraak voor 1 december verstuurd. Tijdens de telersvergaderingen in januari zal de analyse van de resultaten worden gepresenteerd. De analyse vormt de basis voor de discussie over toekomstig te nemen maatregelen. Telers die suggesties of verzoeken hebben ten aanzien van hun uitslagen kunnen contact…

Vaste Commissie Zaaizaden stelt aanwijzingen vast

Jaarlijks worden de aanwijzingen opnieuw vastgesteld door de vaste commissie zaaizaden van de NAK. Op de pagina ‘zakelijke informatie/ wet®elgeving’ vindt u de vernieuwde vastgestelde versies van de volgende aanwijzingen: * Certificering groenvoedergewassen 2012-2013 (GV-03)* Certificering bietenzaad oogst 2012 (GV-04)* Internationaal vervoer zaaizaad 2012-2013 (AL-01)* Aanwijzing automatische bemonstering van zaaizaad 2013-2015 (AL-02). Hieronder een kort…

Nacontrole pootgoed

Het nacontrole-onderzoek van het pootgoed op virus is bijna ten einde. Inmiddels heeft 95% (3,5 miljoen knollen) van het totaal te onderzoeken aantal knollen (3,75 miljoen) een uitslag. Het verlagingspercentage is nu 7,5%. Dit betreft 96% van de te onderzoeken oppervlakte. Dit is ook te zien in onderstaande tabel. Klik op de tabel voor een…

NAK controleert extra op maat en gewicht

Op basis van signalen uit de praktijk gaat de NAK de komende weken extra steekproefcontroles in pootgoed houden op het voorkomen van bovenmaat en het juiste gewicht in de baal. Telers worden gewezen op de verantwoordelijkheid voor de goede werking van de afweegapparatuur en de maatzeven.