Wijziging aanwijzing ZZ-02

Bij ‘Zakelijke informatie’ zijn de volgende aanwijzingen voor het seizoen 2012-2013 op de site geplaatst. ZZ-02, vervoer, opslag en bemonstering ZZ-11, erkenning monstername ZZ-12, erkenning monsteranalyse ZZ-13, erkenning certficering Belangrijke wijziging: De aanwijzing ‘Vervoer, opslag en bemonstering’ (ZZ-02) is op één punt gewijzigd, namelijk de bemonstering vanuit ongeschoonde partijen. Als het onderzochte monster van de onge­schoonde…

Verloop veldkeuring pootaardappelen 26/6/12

De eerste keuring wordt deze week, op een aantal laat gepote percelen na, afgerond. De resultaten van de veldkeuring laten een gunstig beeld zien. Er is minder verlaagd dan voorgaande jaren, maar in veel percelen moet nog wel worden geselecteerd op bont om bij de tweede keuring aan de norm te voldoen. Ook is er…

Veldkeuring pootaardappelen 2012

  De eerste resultaten van de veldkeuring laten een normaal beeld zien Tot nu toe is landelijk 1,14 % verlaagd naar een lagere klasse en 0,15 % afgekeurd (totaal 1,3 %). Dit is lager dan vorig jaar, maar het seizoen is ook wat later. 62% van de verlagingen betrof een verlaging op bacterieziek. In onderstaande…

Vangbakken bladluizen geplaatst

Het afkloppen van de bladluizen gebeurt wekelijks (4 maal) direct na opkomst. Het afkloppen gebeurt vanaf half mei voorafgaand aan het plaatsen van de gele vangbakken. De vangbakken zijn op maandag 4 juni j.l. al geplaatst, daarom vervallen de resultaten van de 4e afklop deze week. De resultaten van de gevangen bladluizen van de vangbakken…

Resultaten 3e afklop bladluizen

Hieronder alweer de resultaten van de 3e afklop van de bladluizen. In onderstaande tabel is de vectorendruk per gebied in vergelijking met de voorgaande twee jaren weer gegeven: Nr. Plaats   05-06-2012  31-05-2011  02-06-2010 1 Oldambt     0.00     0.04      0.00 2 Noord Groningen     0.00     0.00  …

Resultaten 2e afklop bladluizen

Ook bij de tweede afklop zijn er relatief veel bladluizen gevangen. In onderstaande tabel is de vectorendruk per gebied in vergelijking met de voorgaande twee jaren weer gegeven: Nr. Plaats   29-05-2012  24-05-2011  26-05-2010 1 Oldambt     0.4     0.00      – 2 Noord Groningen     0.04     2.20  …

Voortgang Bladluis- en AM onderzoek

AM-onderzoekEr wordt op dit moment nog steeds bemonsterd voor AM. Vaak zijn dat percelen waar op dit moment uien, bieten of een laag graangewas staat. Het totaal bemonsterde areaal zal dit seizoen ongeveer uitkomen op 45.000 ha. Na 1 juni kan er niet meer worden aangevraagd, omdat dan de gewassen veelal te groot zijn om…

Resultaten 1e afklop bladluizen

Uit de eerste afklopresultaten blijkt dat de bladluissituatie ongunstig is. Er zijn al relatief veel virusoverdragende bladluizen gevangen. In onderstaande tabel is de vectorendruk per gebied in vergelijking met voorgaande twee jaren weergegeven. Nr. Plaats   25-05-2012  17-05-2011  19-05-2010 1 Oldambt     –      –      – 2 Noord Groningen    …