Voortgang nacontrole pootgoed

De bemonstering van de nacontrole van het pootgoed op virus verloopt goed. Er kan in alle districten optimaal bemonsterd worden.De personele bezetting is op alle onderdelen tot het maximale opgeschaald om de onderzoeken binnen de afgesproken termijn af te ronden. Er zijn tot nu toe ruim 8000 monsters (1,8 miljoen knollen) ontvangen. Dit is 44%…

Persbericht NVWA: Aardappelrooiverbod noordelijk deel Friesland

De NVWA heeft het volgende persbericht uitgegeven: Aan de kuststrook langs de Waddenzee, tussen Harlingen en Hallum, geldt een aardappelrooiverbod. Als gevolg van wateroverlast en overstromingen afgelopen week, bestaat in dit gebied het risico dat aardappelen in contact zijn gekomen met oppervlaktewater. Hierdoor ontstaat besmettingsrisico met de bruinrotbacterie. Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)…

Lijst te velde goedgekeurde aardappelen/zaaizaden

Als u de lijst van ‘te velde goedekeurde pootaardappelen’*  wilt ontvangen, moet u dit aangeven via ‘vraag stellen’ op het NAK-Loket. U kunt tot uiterlijk woensdag 15 september een verzoek indienen om een exemplaar toegestuurd te krijgen.  * € 23,70 per exemplaar Als u een lijst te velde goedgekeurde granen, peulvruchten en fijne landbouwzaden* oogst…

Start nacontrole-onderzoek later van start

De NAK is gestart met de nacontrole onderzoeken voor het pootgoed van aardappelen. Door de weersomstandigheden van de voorgaande weken zijn de bemonsteringen later van start gegaan. Inmiddels zijn de omstandigheden voor het rooien beter, behalve in de regio Franeker. Door de regenval van afgelopen vrijdag kan in de regio Franeker voorlopig niet gerooid worden. In…

Wachtwoord NAK-Loket vergeten?

Bent u uw wachtwoord vergeten of uw inloggegevens voor het NAK-Loket kwijt? Vanaf nu kunt u snel en eenvoudig zelf uw inloggegevens opvragen. Dit doet u via het inlogscherm van het NAK-Loket. Klik op ‘Wachtwoord vergeten?’, vul de benodigde gegevens in, en u krijgt uw inloggegevens per e-mail toegezonden. Let op!: u krijgt deze gegevens…

Voortgang veldkeuring 06/08/2012

Op dit moment is van 75% van de percelen het loof vernietigd, of loofvernietiging aangevraagd. Dit betekent dat nog slechts 25% van de percelen in keuring is. De verlagingpercentages liggen iets hoger als vorig jaar. Tot nu toe is landelijk 21% verlaagd naar een lagere klasse, waarvan 3,2% afgekeurd. 81% van de verlagingen betreft een…

Voortgang veldkeuring 30/07/2012

Op dit moment is van bijna 60% van de percelen het loof vernietigd, of loofvernietiging aangevraagd. Dit betekent dat nog slechts 40% van de percelen in keuring is.De verlagingpercentages liggen iets hoger als vorig jaar. Tot nu toe is landelijk 19,5% verlaagd naar een lagere klasse, waarvan 3,1% afgekeurd. 81% van de verlagingen betreft een…

Voortgang veldkeuring 23/07/2012

De afgelopen week is er voornamelijk op bacterieziekten verlaagd. Er is nu volop begonnen met de loofvernietiging. Voor ruim 30% van de percelen is de keuring afgesloten; deze percelen zijn aangevraagd voor loofvernietiging of liggen reeds dood. De verlagingpercentages liggen iets hoger als vorig jaar. Tot nu toe is landelijk 16% verlaagd naar een lagere klasse,…