Voortgang veldkeuring 16/07/2012

De afgelopen week is er voornamelijk op bacterieziekten verlaagd. De eerste percelen liggen nu dood. De landelijke percentages liggen op hetzelfde niveau als vorig jaar. Tot nu toe is landelijk 13% verlaagd naar een lagere klasse, waarvan 2% afgekeurd. 78% van de verlagingen betreft een verlaging op bacterieziek. Voor 10% van de percelen is op…

Adviesdata loofvernietiging 2012

  Adviesdata loofvernietigingOp 11 juli stelde de vaste commissie de definitieve adviesdata voor loofvernietiging vast (zie onderstaand schema). De bladluissituatie ontwikkelde zich vorige week ongunstig in het hele land. Plaatselijk vlogen er veel perzikluizen en zwarte bonenluizen. Adviesdata voor de klassen A en C van rooigroep 1 (bontvatbare rassen) en de klasse E van rooigroep…

Voortgang veldkeuring 10/07/2012

De afgelopen week zijn toch nog veel percelen verlaagd in klasse, voornamelijk op bacterieziek. Hierdoor zijn de verlagingspercentages opgelopen en liggen deze nu op lijn met voorgaande jaren. Tot nu toe is landelijk 9,3% verlaagd naar een lagere klasse, waarvan 1,4 % afgekeurd.  76% van de verlagingen betreft een verlaging op bacterieziek. Bladluissituatie is ongunstigDe…

Digitaal aanvragen exportinspecties consumptieaardappelen

De NAK biedt met ingang van het nieuwe seizoen (begin september) de mogelijkheid om ook de aanvraag van exportinspecties, AM-bemonstering en het waarmerken van consumptieaardappelen digitaal via het NAK-Loket te doen. Deze werkwijze vervangt dan de aanvragen via de fax en maakt het voor de bewerkers en de exporteurs eenvoudiger hun aanvragen in te dienen.…

NAK in het nieuws bij Agrico en HZPC

Deze maand staat zowel in het magazine Ruggespraak van HZPC als in het magazine Potato van Agrico een boeiend artikel over de ontwikkelingen op het NAK-Loket. In het artikel Ruggespraak juni 2012 zijn 4 korte interviews te lezen met wat de ervaringen zijn met de digitale aangifte en het NAK loket. Deze interviews zijn gehouden vanuit…

Adviesdata loofvernietiging en nacontrole 2012

Op 4 juli stelde de vaste commissie adviesdata voor loofvernietiging (zie onderstaand schema) vast, bladluizen zijn actief in het hele land. De datum voor de klasse E van rooigroep 2 staat voor de Noordelijke provincies nog tussen haakjes en kan nog worden verlaat als dat verantwoord is. Hierover valt een besluit op 11 juli. Bij…

Voortgang veldkeuring 02/07/12

De resultaten van de veldkeuring laten een gunstig beeld zien. Er is minder verlaagd dan voorgaande jaren. Hoewel er tot nu toe minder bacterieziek is waargenomen, komt de keurmeester juist de laatste dagen wel meer bacterieziek tegen. Tot nu toe is landelijk 4.8% verlaagd naar een lagere klasse, waarvan 0,7 % afgekeurd. 68% van de…

Wijziging aanwijzing ZZ-02

Bij ‘Zakelijke informatie’ zijn de volgende aanwijzingen voor het seizoen 2012-2013 op de site geplaatst. ZZ-02, vervoer, opslag en bemonstering ZZ-11, erkenning monstername ZZ-12, erkenning monsteranalyse ZZ-13, erkenning certficering Belangrijke wijziging: De aanwijzing ‘Vervoer, opslag en bemonstering’ (ZZ-02) is op één punt gewijzigd, namelijk de bemonstering vanuit ongeschoonde partijen. Als het onderzochte monster van de onge­schoonde…

Verloop veldkeuring pootaardappelen 26/6/12

De eerste keuring wordt deze week, op een aantal laat gepote percelen na, afgerond. De resultaten van de veldkeuring laten een gunstig beeld zien. Er is minder verlaagd dan voorgaande jaren, maar in veel percelen moet nog wel worden geselecteerd op bont om bij de tweede keuring aan de norm te voldoen. Ook is er…