Voortgang Bladluis- en AM onderzoek

AM-onderzoekEr wordt op dit moment nog steeds bemonsterd voor AM. Vaak zijn dat percelen waar op dit moment uien, bieten of een laag graangewas staat. Het totaal bemonsterde areaal zal dit seizoen ongeveer uitkomen op 45.000 ha. Na 1 juni kan er niet meer worden aangevraagd, omdat dan de gewassen veelal te groot zijn om…

Resultaten 1e afklop bladluizen

Uit de eerste afklopresultaten blijkt dat de bladluissituatie ongunstig is. Er zijn al relatief veel virusoverdragende bladluizen gevangen. In onderstaande tabel is de vectorendruk per gebied in vergelijking met voorgaande twee jaren weergegeven. Nr. Plaats   25-05-2012  17-05-2011  19-05-2010 1 Oldambt     –      –      – 2 Noord Groningen    …

Lijst te velde goedgekeurde pootaardappelen

Afgelopen jaren kon u tijdens de aangifte periode aangeven of u een ‘Lijst van te velde goedgekeurde pootaardappelen’* wilde ontvangen. Dit jaar kunt u deze lijst aanvragen via het NAK-Loket. Wilt u deze lijst per post ontvangen? Dien dan uiterlijk 31 augustus 2012 een verzoek in op het NAK-Loket bij ‘vraag stellen’. U krijgt dan een…

Bijna alle telers doen digitaal aangifte

Meer dan 95% van al onze telers hebben (geheel of gedeeltelijk) digitale aangifte van pootgoed gedaan. De NAK is erg verheugd met dit resultaat.  Hieronder nog enkele aandachtspunten ten aanzien van de digitale aangifte:  – de mogelijkheid tot digitale aangifte kan nog tot en met zondag 20 mei – wij verzoeken telers die nog niet…

Voortgang AM bemonstering (01-05)

De bemonstering van de grondmonsters verloopt goed. Er is op dit moment bijna 38.500 ha bemonsterd (zie onderstaande grafiek). Klik op de grafiek voor een vergroting. Het aantal bemonsterde ha. zal hoger uitkomen dan het aantal bemonsterde ha. van vorig jaar. De NAK wordt in de praktijk regelmatig geconfronteerd met misverstanden m.b.t. de bemonstering van AM.…

Tarieven 2012-2013

De tarieven voor het seizoen 2012-2013 staan op de website bij ‘Zakelijke Informatie’ en dan ‘Tarieven’. Daarnaast zijn ook de nieuwe informatiegids en de veldkeuringsgidsen voor groenvoeders en granen, fijne landbouwzaden en peulvruchten geplaatst bij ‘Zakelijke informatie’ en dan ‘Publicaties’.