Start nu met uw digitale stammenregistratie!

Via het NAK-Loket kunt u dit jaar uw aangifte digitaal registreren. Ons digitale aangifte programma is zo ingericht dat u stap voor stap de voorregistratie en aangifte kunt invullen. Dit houdt in dat als u een aantal gegevens invoert, het programma deze onthoudt. De volgende keer dat u inlogt kunt u verder gaan met registreren. De…

Derogatie lijnzaad België

Toekenning EU afleveren lijnzaad (280 ton) met verlaagde kiemkracht in België. De EU heeft een derogatieverzoek voor het in het verkeer brengen van lijnzaad met een verlaagde kiemkracht toegekend. In België mag nu tot 31 mei 2012 een hoeveelheid lijnzaad van 280 ton met een verlaagde kiemkracht van minimaal 85% (minimum norm is 92%) in…

Voortgang AM-onderzoek

Voortgang AM-bemonstering Er is op dit moment bijna 30.000 ha. op AM bemonsterd. Het aantal ha. dat bemonsterd is ligt iets boven vorige seizoenen. De bemonstering is na de vorstperiode weer volop op gang gekomen. De stijging in het aantal ha dat bemonsterd is, is te zien in onderstaande grafiek. Klik op de grafiek voor…

100e teler in aangifte aardappelen op NAK Loket

Vandaag heeft de 100e teler gebruik gemaakt van van de nieuwe digitale aangifte op het NAK Loket! Heeft u nog niet gekeken wat de mogelijkheden zijn van de digitale aangifte, log dan nu in op het NAK Loket om zelf te zien hoe eenvoudig het werkt. Daarnaast zijn er ook filmpjes op het NAK Loket…

1e digitale circulaire

Digitalisering is één van de speerpunten van de NAK. In het kader van digitalisering zijn we vanaf vandaag gestart met het digitaal versturen van circulaires. De eerste digitale circulaire over heel toepasselijk de digitale aangifte pootaardappelen 2012 is vandaag verstuurd. De komende tijd ontvangt u de circulaires nog gewoon op papier, maar ook digitaal. In…

Soortbepaling AM-onderzoek

Soortbepaling AM-onderzoekIn de telervergaderingen van januari is een aantal vragen gesteld over de soortbepaling zoals de NAK die uitvoert. Hieronder een korte uitleg.  InleidingEen soortbepaling wordt uitgevoerd wanneer er een besmetting met AM (cysten met levende inhoud) in het perceel is aangetroffen. Met behulp van deze soortbepaling wordt vastgesteld of de besmetting is veroorzaakt door het…

Verruimde norm voor beschadiging Zomergerst

Op verzoek van de zaaizaadsector (Plantum) besloot de Vaste Commissie voor zaaizaden van de NAK de kwaliteitsnorm voor beschadiging voor zomergerst te verruimen van 10% tot maximaal 30%.De reden van het verzoek is, dat in partijen zomergerst zodanig veel naaktzadige korrels voorkomen, dat deze zouden moeten worden afgekeurd. Dit zou kunnen leiden tot een tekort…

Gecertificeerde hoeveelheden per februari 2012

Begin deze maand is er onder ‘Zakelijke Informatie’ bij ‘Statistieken’ een voorlopig certificeringsoverzicht geplaatst. Aan het begin van iedere maand wordt op deze locatie een voorlopig certificeringsoverzicht geplaatst. Klik op onderstaande link om dit overzicht te bekijken. https://www.nak.nl/zakelijke-informatie/statistieken

50.000e certificeringsaanvraag via NAK Loket

Afgelopen week is de 50.000e certificeringsaanvraag via het NAK Loket ingediend. De NAK is blij verrast dat er al zoveel gebruik wordt gemaakt van het digitaal bestellen van certificaten via het NAK Loket. De NAK wil dit bijzondere aantal niet zomaar voorbij laten gaan.  Daarom is er afgelopen dinsdag 31 januari door keurmeester Henk Sikkema…