Derogatie Winterrogge NL verleend

Voor Nederland is door de EU een derogatie (ontheffing) verleend om 655 ton zaaizaad van winterrogge* met een verlaagde minimum kiemkracht van 75% (i.p.v. 85%) in het verkeer te mogen brengen. Dit vanwege een tekort aan zaaizaad, wat veroorzaakt is door de slechte groeiomstandigheden, met als gevolg lage opbrengsten in het afgelopen groeiseizoen. Bedrijven mogen op de verlaagde norm zaaizaad…

Telersvergaderingen 2012

Het schema van de telersvergaderingen 2012 is bekend. De vergaderingen vinden plaats op onderstaande data. Dag Datum Plaats Locatie Tijd Maandag 16 januari Wieringerwerf Schagen De Maaier Slothotel Igesz 14.00 20.00 Dinsdag 17 januari Creil ’t Poortershuys 20.00 Woensdag 18 januari Emmeloord Holwerd ‘t Voorhuys Het Amelander Veerhuis 20.00 20.00 Donderdag 19 januari Swifterbant Uithuizen…

Voortgang onderzoeken

AM-onderzoekBij de NAK is de bemonstering voor het AM-onderzoek nu in volle gang. Afgelopen weken is deze enigszins gestagneerd door het slechte weer. De voortgang van de bemonstering in vergelijking met voorgaande jaren is hieronder weergegeven.De hoeveelheid bemonsterde oppervlakte in het najaar is vaak afhankelijk van de weersomstandigheden. In het droge najaar van 2009 is…

Derogatie Winterrogge

Voor Duitsland is door de EU een derogatie (ontheffing) verleend om 9.775 ton zaaizaad van een aantal rassen Winterrogge* met een verlaagde minimum kiemkracht van 75% (i.p.v. 85%) in het verkeer te mogen brengen. Dit vanwege een tekort aan zaaizaad, wat veroorzaakt is door de slechte groeiomstandigheden, met als gevolg lage opbrengsten in het afgelopen groeiseizoen.…

Voortgang nacontrole per 20/9/11

De bemonstering van het pootgoed voor de onderzoeken op bruinrot/ringrot en virus verloopt voorspoedig en is in een aantal districten voor 70% afgerond. In Groningen en Noord-Holland heeft de regenval voor vertraging van het rooien gezorgd en ligt de bemonstering op 30%. Inmiddels is de helft van het aantal bruinrot-/ringrotmonsters onderzocht (totaal 23000 monsters) en…

NAK-Loket update

Zoals eerder vermeld zouden wij u via de website op de hoogte houden over het verloop van de introductie van het nieuwe NAK-Loket. Hiervoor ontvangt u t.z.t. een nieuwe inlognaam en wachtwoord via de e-mail. Het nieuwe NAK-Loket is op dit moment inhoudelijk klaar voor gebruik, maar om er zeker van te zijn dat uw…

Voortgang nacontrole per 5/9/11

De bemonstering van de nacontrole van het pootgoed op virus verloopt voorspoedig en ligt ruim 2 weken voor ten opzichte van afgelopen jaar. Inmiddels zijn ruim 5000 monsters (1,3 miljoen knollen) ontvangen. Dit is ruim 30% van het totaal te onderzoeken aantal knollen (3,8 miljoen). Naast de traditionele nacontrole, (opkweek in de kas, na 4-5 weken…

1e uitslagen nacontrole

De NAK is gestart met de nacontrole-onderzoeken. De eerste uitslagen voor het nacontrole-onderzoek 2011/2012 zijn al bekend. Het seizoen is daarmee eerder gestart t.o.v. voorgaande jaren. Afgelopen week zijn de eerste PCR-monsters gesneden en onderzocht. Vorige week zijn de eerste Bruinrotmonsters onderzocht en gisteren zijn de eerste Elisa-monsters gesneden. Van deze monsters zullen over 4-5 weken…

Voorstellen wijziging regelgeving

Tot 1 oktober is het voor belanghebbenden mogelijk om voorstellen voor wijzigingen van de keuringsvoorschriften in te dienen. Dit kan tot uiterlijk 1 oktober 2011. De sector-organisaties zijn hier onlangs al op gewezen. Voorstellen voor wijzigingen kunnen gestuurd worden naar de afdeling keuringsbeleid (voor zaaizaden naar Ad Toussaint atoussaint@nak.nl en voor pootaardappelen Henk van de…