Preview Nieuwe Portaal

Via de nieuwe groene knop op de website ‘Preview Nieuwe Portaal’ kunt u met uw nieuwe gegevens inloggen en alvast zien hoe de nieuwe omgeving eruit komt te zien. Ook kunt u, uw eigen (NAW) gegevens raadplegen en eventuele facturen zien die aan uw relatienummer gekoppeld zijn. Via de groene knop  ‘Inloggen NAK-Loket’ kunt u met…

Onderzoeksduur en voortgang

Onderzoeksduur virus-, bruinrot/ringrot- en combionderzoek: De nacontrole (onderzoek op virus) en het bruinrot-/ringrotonderzoek zijn een verplicht onderdeel van de keuring en fytosanitaire controles. In de meeste gevallen wordt er een zogenaamd combi-onderzoek uitgevoerd. Dit betekent dat het genomen monster onderzocht wordt op zowel bruinrot/ringrot (hiervoor wordt het naveleinde gebruikt) als op virus (hiervoor wordt het…

Nacontrole pootgoed

De NAK heeft van het begrote aantal monsters(3,8 mln) inmiddels 75% ontvangen en 50% is in onderzoek. De laatste 25% zal, o.a. afhankelijk van de weersomstandigheden, in de komende maand worden bemonsterd en in onderzoek worden genomen. De NAK verzoekt alle telers de rooimeldingen via het NAK-loket op te geven zodra een perceel gerooid is. Zo…

Derogatie Winterrogge NL verleend

Voor Nederland is door de EU een derogatie (ontheffing) verleend om 655 ton zaaizaad van winterrogge* met een verlaagde minimum kiemkracht van 75% (i.p.v. 85%) in het verkeer te mogen brengen. Dit vanwege een tekort aan zaaizaad, wat veroorzaakt is door de slechte groeiomstandigheden, met als gevolg lage opbrengsten in het afgelopen groeiseizoen. Bedrijven mogen op de verlaagde norm zaaizaad…

Telersvergaderingen 2012

Het schema van de telersvergaderingen 2012 is bekend. De vergaderingen vinden plaats op onderstaande data. Dag Datum Plaats Locatie Tijd Maandag 16 januari Wieringerwerf Schagen De Maaier Slothotel Igesz 14.00 20.00 Dinsdag 17 januari Creil ’t Poortershuys 20.00 Woensdag 18 januari Emmeloord Holwerd ‘t Voorhuys Het Amelander Veerhuis 20.00 20.00 Donderdag 19 januari Swifterbant Uithuizen…

Voortgang onderzoeken

AM-onderzoekBij de NAK is de bemonstering voor het AM-onderzoek nu in volle gang. Afgelopen weken is deze enigszins gestagneerd door het slechte weer. De voortgang van de bemonstering in vergelijking met voorgaande jaren is hieronder weergegeven.De hoeveelheid bemonsterde oppervlakte in het najaar is vaak afhankelijk van de weersomstandigheden. In het droge najaar van 2009 is…

Derogatie Winterrogge

Voor Duitsland is door de EU een derogatie (ontheffing) verleend om 9.775 ton zaaizaad van een aantal rassen Winterrogge* met een verlaagde minimum kiemkracht van 75% (i.p.v. 85%) in het verkeer te mogen brengen. Dit vanwege een tekort aan zaaizaad, wat veroorzaakt is door de slechte groeiomstandigheden, met als gevolg lage opbrengsten in het afgelopen groeiseizoen.…

Voortgang nacontrole per 20/9/11

De bemonstering van het pootgoed voor de onderzoeken op bruinrot/ringrot en virus verloopt voorspoedig en is in een aantal districten voor 70% afgerond. In Groningen en Noord-Holland heeft de regenval voor vertraging van het rooien gezorgd en ligt de bemonstering op 30%. Inmiddels is de helft van het aantal bruinrot-/ringrotmonsters onderzocht (totaal 23000 monsters) en…

NAK-Loket update

Zoals eerder vermeld zouden wij u via de website op de hoogte houden over het verloop van de introductie van het nieuwe NAK-Loket. Hiervoor ontvangt u t.z.t. een nieuwe inlognaam en wachtwoord via de e-mail. Het nieuwe NAK-Loket is op dit moment inhoudelijk klaar voor gebruik, maar om er zeker van te zijn dat uw…