Voortgang onderzoeken

AM-onderzoekBij de NAK is de bemonstering voor het AM-onderzoek nu in volle gang. Afgelopen weken is deze enigszins gestagneerd door het slechte weer. De voortgang van de bemonstering in vergelijking met voorgaande jaren is hieronder weergegeven.De hoeveelheid bemonsterde oppervlakte in het najaar is vaak afhankelijk van de weersomstandigheden. In het droge najaar van 2009 is…

Derogatie Winterrogge

Voor Duitsland is door de EU een derogatie (ontheffing) verleend om 9.775 ton zaaizaad van een aantal rassen Winterrogge* met een verlaagde minimum kiemkracht van 75% (i.p.v. 85%) in het verkeer te mogen brengen. Dit vanwege een tekort aan zaaizaad, wat veroorzaakt is door de slechte groeiomstandigheden, met als gevolg lage opbrengsten in het afgelopen groeiseizoen.…

Voortgang nacontrole per 20/9/11

De bemonstering van het pootgoed voor de onderzoeken op bruinrot/ringrot en virus verloopt voorspoedig en is in een aantal districten voor 70% afgerond. In Groningen en Noord-Holland heeft de regenval voor vertraging van het rooien gezorgd en ligt de bemonstering op 30%. Inmiddels is de helft van het aantal bruinrot-/ringrotmonsters onderzocht (totaal 23000 monsters) en…

Voortgang nacontrole per 5/9/11

De bemonstering van de nacontrole van het pootgoed op virus verloopt voorspoedig en ligt ruim 2 weken voor ten opzichte van afgelopen jaar. Inmiddels zijn ruim 5000 monsters (1,3 miljoen knollen) ontvangen. Dit is ruim 30% van het totaal te onderzoeken aantal knollen (3,8 miljoen). Naast de traditionele nacontrole, (opkweek in de kas, na 4-5 weken…

1e uitslagen nacontrole

De NAK is gestart met de nacontrole-onderzoeken. De eerste uitslagen voor het nacontrole-onderzoek 2011/2012 zijn al bekend. Het seizoen is daarmee eerder gestart t.o.v. voorgaande jaren. Afgelopen week zijn de eerste PCR-monsters gesneden en onderzocht. Vorige week zijn de eerste Bruinrotmonsters onderzocht en gisteren zijn de eerste Elisa-monsters gesneden. Van deze monsters zullen over 4-5 weken…

Voorstellen wijziging regelgeving

Tot 1 oktober is het voor belanghebbenden mogelijk om voorstellen voor wijzigingen van de keuringsvoorschriften in te dienen. Dit kan tot uiterlijk 1 oktober 2011. De sector-organisaties zijn hier onlangs al op gewezen. Voorstellen voor wijzigingen kunnen gestuurd worden naar de afdeling keuringsbeleid (voor zaaizaden naar Ad Toussaint atoussaint@nak.nl en voor pootaardappelen Henk van de…

Nieuw NAK-Loket

In tegenstelling tot de eerdere berichtgeving, lukt het ons tot op heden nog niet om het nieuwe NAK-Loket in gebruik te nemen. U kunt uw oude inlognaam en wachtwoord tot nader bericht gewoon blijven gebruiken. Via de website zullen wij u op de hoogte houden van de voortgang. Onze excuses voor de vertraging. 

Veldkeuring 2011 wk30

Dit is het laatste overzicht van de resultaten van de veldkeuring. De bemonstering van de eerste percelen voor de nacontrole en het bruinrotonderzoek zijn gestart. Denkt u eraan om partijen die klaar liggen voor bemonstering aan te melden via ons NAK loket.   Stand tot 1/8 (week 30)   % verlaagd     % afgekeurd     Gebied    2011   …

Veldkeuring 2011 wk29

De loofvernietiging ligt duidelijk voor op voorgaande jaren, op dit moment is nog slechts 14% van de percelen in keuring. De laatste week zijn nog regelmatig percelen verlaagd en afgekeurd op bacterieziekten.    Stand tot 25/7 (week 29)   % verlaagd     % afgekeurd     Gebied    2011      2010     2009   2011   2010…