Bladluissituatie

De bladluissituatie was tot eind vorige week ongunstig. De effecten van de weersomslag zijn nog onvoldoende bekend. Deze week wordt daarom de ontwikkeling van de bladluissituatie nauwgezet gevolgd voor het vaststellen van de adviesdata. We verwachten deze week tevens inzicht te krijgen in de gevolgen van de vroege bladluisvluchten, namelijk het zichtbaar worden van primair.…

1e ronde veldkeuring pootgoed bijna afgerond

  Afgelopen vrijdag (17 juni) was van 85% van de 26.760 percelen de 1e veldkeuring uitgevoerd. Afronding zal begin deze week plaatsvinden. Inmiddels is gestart met de 2e keuringsronde. Tot nu toe is landelijk 2,2 % verlaagd naar een lagere klasse en 0,5 % afgekeurd (totaal 2,7%). Dit is iets meer dan vorig jaar, maar het…

Bestuur NAK neemt afscheid van de heer Luteijn

Op dinsdag 7 juni jongstleden heeft het Bestuur van de NAK tijdens het jaarlijkse bestuursdinerafscheid genomen van de heer Luteijn. De heer Luteijn is na een periode van 10 jaar afgetreden, per 1 mei jongstleden, als voorzitter van het Bestuur van de NAK . De heer Luteijn werd deze avond onder andere toegesproken door zijn opvolger,…

Resultaten 4e afklop bladluizen

Ook bij vierde (laatste) afklop weer grote aantallen virusoverdragende bladluizen gevonden In vergelijking met voorgaande jaren is de bladluissituatie beduidend ongunstiger. De eerste resultaten van de aftap van de vangbakken bevestigen deze ongunstige situatie eveneens. De resultaten hiervan kunt u vinden op ons NAK-Loket. In onderstaande tabel zijn de resultaten (vectorendruk per gebied) van de…

Nieuwe website

Op vrijdag 10 juni is de nieuwe website van de NAK gelanceerd. De website is opgefrist en in de nieuwe NAK-stijl aangepast. Wij zijn erg benieuwd naar je reactie. Deze kun je mailen naar pr@nak.nl  

NAK Jaarverslag 2010

De communicatie tussen de NAK en u verloopt steeds meer digitaal. Daarom biedt de NAK ook haar jaarverslag 2010 digitaal aan. Het verslagjaar 2010 was een jaar vol veranderingen. De structuur en de samenstelling van de directie zijn veranderd, maar ook vond de verzelfstandiging van de dochteronderneming NAK AGRO plaats en veranderde de inhoud van het…